Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-08-30


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania ogrzewania w systemach płaszczyznowych (mokrych i suchych):

Przykład oparty na projekcie wykonanym dla jednorodzinnego budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe.

Filmy powiązane z tematyką artykułuWskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera komplet danych domyślnych skonfigurowanych w szablonie.
Układ pomieszczeń opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG. Więcej szczegółów: Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji).

Kroki do wykonania

Projektowanie instalacji - systemy płaszczyznowe mokre

Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku

Otwarcie nowego pliku projektu
 1. Uruchomić program InstalSystem 5.
 2. Otworzyć nowy projekt i wybrać preferowaną wersję pliku. Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją.
 3. Wybrać odpowiedni szablon. Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów.


Definiowanie katalogów i danych ogólnych

Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie.
Zadeklarować Dane ogólne w zakresie danych domyślnych:

 1. Zarządzanie kondygnacjami - dodać wymaganą liczbę kondygnacji. Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 2. Katalogi produktów - wybrać katalogi zgodnie z listą w Tabelce projektu w zakresie:
  • Systemy płaszczyznowe
  • Rury i kształtki
  • Izolacje
  • Zawory i armatura.
 3. Instalacje cieplne - uzupełnić informacje dla:
  • Instalacja rozprowadzająca
   • Typy i dane domyślne
  • Systemy płaszczyznowe
   • Systemy podłogowe
   • Systemy ścienne
   • Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka.
Przygotowanie konstrukcji budynku
 1. Przygotować konstrukcję budynku zgodnie z: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.
 2. Skorygować odpowiednio w następujące dane:
  • Dla elementów Pomieszczenie typu Łazienka zmienić w oknie Tabela danych wartość w polu Temp. projektowa na 24°C, dla elementów Pomieszczenie typu Przedsionek na 16°C.
  • Maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni posadzki poprzez wybór odpowiedniego typu pomieszczenia w sekcji Ogrzewanie.
  • Dla nieogrzewanych pomieszczeń narzucić wartość wskaźnika strat ciepła równą "0". Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 3. Zweryfikować poprawność wprowadzonej konstrukcji w Widok 3D. Więcej informacji na ten temat: Przeglądanie utworzonej struktury budynku.


Edycja instalacji - system płaszczyznowy mokre

Wstawienie elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących
 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do wybranych pomieszczeń.
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
  1. Wstawienie Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 2. Wyciąć odpowiednie fragmenty elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących i\lub zmienić ich kształt ze względu na przestrzeń zabudowaną (schody, wanny) w pomieszczeniach.
 3. Podzielić wybrane powierzchnie elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących ze względu na wymagane dylatacje.


Edycja danych Strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 1. Wybór okładziny.
  Zaznaczyć wybrane elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących i wybrać odpowiedni rodzaj okładziny w polu Okładzina wierzchnia w oknie Tabela danych.
  2. Okładzina wierzchnia.

 2. Zmiana typu dla Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  1. Zaznaczyć elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących, w których znaczny obszar zajmują przyłącza przechodzące i zmienić ich typ na Ogrzewana / chłodzona przyłączami. Należy wówczas pamiętać o usunięciu połączenia z rozdzielaczem.
  2. Zaznaczyć Strefa pow. grzewczych/chłodzących, na powierzchni których nie mają być układane pętle i zmienić ich typ na Bez rur.
   3. Typ Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 3. Ustalenie występowania stref brzegowych.
  Zadeklarować i skonfigurować Strefa brzegowa (SB).Więcej informacji na ten temat: Strefy brzegowe Strefy powierzchni grzewczo-chłodzącej.


Wstawienie elementów Rozdzielacz
 1. Wstawić Rozdzielacz na każdą kondygnację. Rozdzielacz jest wstawiany na rysunku razem z szafką rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria.
  4. Wstawienie elementu Rozdzielacz.


Poprowadzenie trasy przyłączy
 1. Połączyć elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących z rozdzielaczami wykorzystując element Trasa przyłączy. Trasa przyłączy pozwoli na automatyczne wygenerowanie przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego.
  5. Wstawienie elementu Trasa przyłączy


Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy

Wstawienie źródła
 1. Wstawić element Źródło na najniższą kondygnację.
  6. Wstawienie elementu Źródło.


Wstawienie pionów
 1. Wstawić Pion, nadać mu symbol i określić zasięg (od kondygnacji 0 do kondygnacji 1).
  Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
  7. Wstawienie elementu Pion.


Rozprowadzenie instalacji
 1. Połączyć ze sobą elementy Źródło, Rozdzielacz, Pion rozrysowując sieć za pomocą elementów: Działka wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.
  8. Łączenie elementów instalacji.

 2. (Opcjonalnie) skorzystać z funkcji Automatycznie podłącz odbiorniki.


Wstawienie armatury
 1. Wstawić elementy Zawór na działki.
  9. Wstawienie armatury.

 2. Wybrać w Tabela danych Typ zaworu.
  10. Typ zaworu.

 3. Wykorzystać opcję: Kopiuj - Wklej do wstawienia armatury tego samego typu na inne działki.


Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji.


Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie)

 1. Skorygować temperaturę zasilania instalacji płaszczyznowej korzystając z obwodów regulacji znajdujących się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła.
  11. Dane obwodów regulacji

 2. Skorygować odstępy układania i wychłodzenia czynnika w poszczególnych pętlach.
  Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
 3. Skorygować konstrukcję podłogi\ściany grzewczej.
  12. Konstr. podłogi ....

 4. Skorygować Max. strata ciśn. pętli.
  13. Max. strata ciśn. pętli.


Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia pełne za pomocą ikony kalkulatora Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Otworzyć okno Diagnostyka wybierając je z listy okien lub za pomocą klawisza F8.
 3. Przeprowadzić interaktywną weryfikację wyników w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
 4. Po zakończeniu obliczeń zweryfikować komunikaty zestawione w oknie Diagnostyka.
  Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka.
  Jeśli diagnostyka zgłasza komunikaty o randze błędu, należy je wyeliminować w pierwszej kolejności. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
  1. Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło lub chłód.
  2. Poprawność przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.
  3. Dobrane warstwy płaszczyzn grzewczych/chłodzących pod kątem niepożądanych różnic w wysokościach / grubościach zabudowy sąsiadujących ze sobą płaszczyzn.


Edycja instalacji i jej parametrów

Na tym etapie można wykonać ręczne modyfikacje instalacji i jej parametrów w zakresie:


Korekta przebiegu linii podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Więcej informacji na ten temat: Korekta linii podziału po automatycznym podziale.


Ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie

Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.


Uzupełnianie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Więcej informacji na ten temat: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej.


Uwzględnienie rysunkowej długości pętli w obliczeniach

Więcej informacji na ten temat: Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach.


Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

 1. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
   14. Pokrycie wymaganej mocy ogrzewania.

  • dobranych warstw Podłoga grzewczo-chłodząca, w tym, czy nie występują niepożądane różnice w wysokości/grubościach zabudowy sąsiadujących ze sobą.
   15. Konstr. podłogi ....

  • zestawienia materiałów.
   16. Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie - Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych.

Wygenerowanie rozwinięć

Rozwinięcie zostanie wygenerowane automatycznie. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji..

17. Rozwinięcie ­ .Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Etykieta
 1. Wstawić etykiety dla wymaganych elementów.
 2. Skonfigurować wygląd etykiet (opc).
  Więcej informacji na ten temat: Pkt 5. Konfiguracja wyglądu elementów i parametry edycji
  18. Wstawienie elementu Etykieta.


Tabelka rozdzielacza
 1. Wstawić element Tabelka rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Tabelka rozdzielacza.


Rysunek przekroju konstrukcji
 1. Wstawić Rysunek przekroju konstrukcji. Przeskalować i skonfigurować, jeśli potrzeba.
  19. Rysunek przekroju konstrukcji.

Ramka rysunkowa
 1. Wstawić element Ramka rysunkowa.
 2. W Tabela danych wybrać Ramka rysunkowa.
  20. Wstawienie elementu Ramka rysunkowa.


Tabelka projektu
 1. Wstawić element Tabelka projektu.
 2. Uzupełnić wymagane dane w Tabela danych.
  21.Tabelka projektu.


Wydruk/eksport wyników

 1. Wykonać wydruk/eksport rysunków.
 2. Wykonać wydruk/eksport tabel.
  Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunkówProjektowanie instalacji - systemy płaszczyznowe suche

Ścieżka projektowania systemów suchych w zasadniczej części jest zgodna ze ścieżką projektowania systemów mokrych.
Dodatkowo możliwe jest wstawienie w obszarze elementu typu: Strefa pow. grzewczych/chłodzących płyt systemu suchego oraz ich docięcie do krawędzi pomieszczenia lub krawędzi innych płyt. Odpowiednie ilości płyt są później uwzględnione w zestawieniu materiałów. Dodatkowo planując przebieg przyłączy i pętli należy uwzględnić położenie rowków w płytach systemu suchego.


Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku

Zadeklarować Dane ogólne w zakresie danych domyślnych:

 1. Na zakładce Systemy podłogowe w polu Domyślny system / sposób mocowania wybrać system suchy danego producenta.
 2. Pozostałe dane zgodnie z: Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku.


Edycja instalacji - systemy płaszczyznowe suche

Wstawienie elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących
 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do wybranych pomieszczeń. Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
  22. Wstawienie Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 2. Wyciąć odpowiednie fragmenty elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących i\lub zmienić ich kształt ze względu na przestrzeń zabudowaną (schody, wanny) w pomieszczeniach.
  Więcej informacji na ten temat: Otwory w strefie powierzchni grzewczo-chłodzących.


Wstawienie płyt systemu suchego
 1. Uzupełnić projekt o elementy Płyta systemu suchego. Więcej informacji na ten temat: Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego.
  23. Wstawienie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego.


Edycja danych Strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 1. Zmiana typu dla Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  1. Zaznaczyć elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących, w których znaczny obszar zajmują przyłącza przechodzące i zmienić ich typ na Ogrzewana / chłodzona przyłączami. Należy wówczas pamiętać o usunięciu połączenia z rozdzielaczem.
  2. Zaznaczyć Strefa pow. grzewczych/chłodzących, na powierzchni których nie mają być układane pętle i zmienić ich typ na Bez rur.
   24. Typ Strefa pow. grzewczych/chłodzących.


Wstawienie elementów Rozdzielacz
 1. Wstawić Rozdzielacz na każdą kondygnację. Rozdzielacz jest wstawiany na rysunku razem z szafką rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria.
  25. Wstawienie elementu Rozdzielacz.


Poprowadzenie trasy przyłączy
 1. Połączyć elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących z rozdzielaczami wykorzystując element Trasa przyłączy. Trasa przyłączy pozwoli na automatyczne wygenerowanie przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego.
  26. Wstawienie elementu Trasa przyłączy.

Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy

Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy.


Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Weryfikacja poprawności struktury instalacji.


Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie)

Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie).


Obliczenia i diagnostyka

Obliczenia i diagnostyka.


Edycja instalacji i jej parametrów

Więcej informacji na ten temat: Edycja instalacji i jej parametrów.


Ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie
 1. Po wygenerowaniu przyłączy należy zweryfikować ich przebieg względem rowków w elementach Płyta systemu suchego i jeśli potrzeba ręcznie skorygować ich położenie.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.


Uzupełnianie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej
 1. Po przeliczeniu projektu należy zweryfikować ułożenie pętli względem rowków elementów Płyta systemu suchego. W razie potrzeby wykonać ręczną edycję wygenerowanych pętli. Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli w systemach suchych z wstawionymi płytami prowadzącymi.


Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

Więcej informacji na ten temat: Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników.


Wygenerowanie rozwinięć

Rozwinięcie zostanie wygenerowane automatycznie.Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji.


Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu.


Wydruk/eksport wyników

Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego#Wydruk/eksport wyników.