Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2023-07-14


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania ogrzewania w systemach płaszczyznowych (mokrych i suchych):

Przykład oparty na projekcie wykonanym dla jednorodzinnego budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe.

Filmy powiązane z tematyką artykułuWskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera komplet danych domyślnych skonfigurowanych w szablonie.
Układ pomieszczeń opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG. Więcej szczegółów: Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji).

Kroki do wykonania

Projektowanie instalacji - systemy płaszczyznowe mokre

Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku

Otwarcie nowego pliku projektu
 1. Uruchomić program InstalSystem 5.
 2. Otworzyć nowy projekt i wybrać preferowaną wersję pliku. Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją.
 3. Wybrać odpowiedni szablon. Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów.


Definiowanie katalogów i danych ogólnych

Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie.
Zadeklarować Dane ogólne w zakresie danych domyślnych:

 1. Zarządzanie kondygnacjami - dodać wymaganą liczbę kondygnacji. Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 2. Katalogi produktów - wybrać katalogi zgodnie z listą w Tabelce projektu w zakresie:
  • Systemy płaszczyznowe
  • Rury i kształtki
  • Izolacje
  • Zawory i armatura.
 3. Instalacje cieplne - uzupełnić informacje dla:
  • Instalacja rozprowadzająca
   • Typy i dane domyślne
  • Systemy płaszczyznowe
   • Systemy podłogowe
   • Systemy ścienne
   • Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka.
Przygotowanie konstrukcji budynku
 1. Przygotować konstrukcję budynku zgodnie z: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.
 2. Skorygować odpowiednio w następujące dane:
  • Dla elementów Pomieszczenie typu Łazienka zmienić w oknie Tabela danych wartość w polu Temp. projektowa na 24°C, dla elementów Pomieszczenie typu Przedsionek na 16°C.
  • Maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni posadzki poprzez wybór odpowiedniego typu pomieszczenia w sekcji Ogrzewanie.
  • Dla nieogrzewanych pomieszczeń narzucić wartość wskaźnika strat ciepła równą "0". Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 3. Zweryfikować poprawność wprowadzonej konstrukcji w Widok 3D. Więcej informacji na ten temat: Przeglądanie utworzonej struktury budynku.


Edycja instalacji - system płaszczyznowy mokre

Wstawienie elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących
 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do wybranych pomieszczeń.
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
  1. Wstawienie Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 2. Wyciąć odpowiednie fragmenty elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących i\lub zmienić ich kształt ze względu na przestrzeń zabudowaną (schody, wanny) w pomieszczeniach.
 3. Podzielić wybrane powierzchnie elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących ze względu na wymagane dylatacje.


Edycja danych Strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 1. Wybór okładziny.
  Zaznaczyć wybrane elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących i wybrać odpowiedni rodzaj okładziny w polu Okładzina wierzchnia w oknie Tabela danych.
  2. Okładzina wierzchnia.

 2. Zmiana typu dla Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  1. Zaznaczyć elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących, w których znaczny obszar zajmują przyłącza przechodzące i zmienić ich typ na Ogrzewana / chłodzona przyłączami. Należy wówczas pamiętać o usunięciu połączenia z rozdzielaczem.
  2. Zaznaczyć Strefa pow. grzewczych/chłodzących, na powierzchni których nie mają być układane pętle i zmienić ich typ na Bez rur.
   3. Typ Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 3. Ustalenie występowania stref brzegowych.
  Zadeklarować i skonfigurować Strefa brzegowa (SB).Więcej informacji na ten temat: Strefy brzegowe Strefy powierzchni grzewczo-chłodzącej.


Wstawienie elementów Rozdzielacz
 1. Wstawić Rozdzielacz na każdą kondygnację. Rozdzielacz jest wstawiany na rysunku razem z szafką rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria.
  4. Wstawienie elementu Rozdzielacz.


Poprowadzenie trasy przyłączy
 1. Połączyć elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących z rozdzielaczami wykorzystując element Trasa przyłączy. Trasa przyłączy pozwoli na automatyczne wygenerowanie przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego.
  5. Wstawienie elementu Trasa przyłączy


Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy

Wstawienie źródła
 1. Wstawić element Źródło na najniższą kondygnację.
  6. Wstawienie elementu Źródło.


Wstawienie pionów
 1. Wstawić Pion, nadać mu symbol i określić zasięg (od kondygnacji 0 do kondygnacji 1).
  Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
  7. Wstawienie elementu Pion.


Rozprowadzenie instalacji
 1. Połączyć ze sobą elementy Źródło, Rozdzielacz, Pion rozrysowując sieć za pomocą elementów: Działka wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.
  8. Łączenie elementów instalacji.

 2. (Opcjonalnie) skorzystać z funkcji Automatycznie podłącz odbiorniki.


Wstawienie armatury
 1. Wstawić elementy Zawór na działki.
  9. Wstawienie armatury.

 2. Wybrać w Tabela danych Typ zaworu.
  10. Typ zaworu.

 3. Wykorzystać opcję: Kopiuj - Wklej do wstawienia armatury tego samego typu na inne działki.


Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji.


Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie)

 1. Skorygować temperaturę zasilania instalacji płaszczyznowej korzystając z obwodów regulacji znajdujących się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła.
  11. Dane obwodów regulacji

 2. Skorygować odstępy układania i wychłodzenia czynnika w poszczególnych pętlach.
  Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
 3. Skorygować konstrukcję podłogi\ściany grzewczej.
  12. Konstr. podłogi ....

 4. Skorygować Max. strata ciśn. pętli.
  13. Max. strata ciśn. pętli.


Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia pełne za pomocą ikony kalkulatora Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Otworzyć okno Diagnostyka wybierając je z listy okien lub za pomocą klawisza F8.
 3. Przeprowadzić interaktywną weryfikację wyników w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
 4. Po zakończeniu obliczeń zweryfikować komunikaty zestawione w oknie Diagnostyka.
  Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka.
  Jeśli diagnostyka zgłasza komunikaty o randze błędu, należy je wyeliminować w pierwszej kolejności. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
  1. Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło lub chłód.
  2. Poprawność przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.
  3. Dobrane warstwy płaszczyzn grzewczych/chłodzących pod kątem niepożądanych różnic w wysokościach / grubościach zabudowy sąsiadujących ze sobą płaszczyzn.


Edycja instalacji i jej parametrów

Na tym etapie można wykonać ręczne modyfikacje instalacji i jej parametrów w zakresie:


Korekta przebiegu linii podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Więcej informacji na ten temat: Korekta linii podziału po automatycznym podziale.


Ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie

Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.


Uzupełnianie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Więcej informacji na ten temat: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej.


Uwzględnienie rysunkowej długości pętli w obliczeniach

Więcej informacji na ten temat: Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach.


Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

 1. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
   14. Pokrycie wymaganej mocy ogrzewania.

  • dobranych warstw Podłoga grzewczo-chłodząca, w tym, czy nie występują niepożądane różnice w wysokości/grubościach zabudowy sąsiadujących ze sobą.
   15. Konstr. podłogi ....

  • zestawienia materiałów.
   16. Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie - Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych.

Wygenerowanie rozwinięć

Rozwinięcie zostanie wygenerowane automatycznie. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji..

17. Rozwinięcie ­ .Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Etykieta
 1. Wstawić etykiety dla wymaganych elementów.
 2. Skonfigurować wygląd etykiet (opc).
  Więcej informacji na ten temat: Pkt 5. Konfiguracja wyglądu elementów i parametry edycji
  18. Wstawienie elementu Etykieta.


Tabelka rozdzielacza
 1. Wstawić element Tabelka rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Tabelka rozdzielacza.


Rysunek przekroju konstrukcji
 1. Wstawić Rysunek przekroju konstrukcji. Przeskalować i skonfigurować, jeśli potrzeba.
  19. Rysunek przekroju konstrukcji.

Ramka rysunkowa
 1. Wstawić element Ramka rysunkowa.
 2. W Tabela danych wybrać Ramka rysunkowa.
  20. Wstawienie elementu Ramka rysunkowa.


Tabelka projektu
 1. Wstawić element Tabelka projektu.
 2. Uzupełnić wymagane dane w Tabela danych.
  21.Tabelka projektu.


Wydruk/eksport wyników

 1. Wykonać wydruk/eksport rysunków.
 2. Wykonać wydruk/eksport tabel.
  Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunkówProjektowanie instalacji - systemy płaszczyznowe suche

Ścieżka projektowania systemów suchych w zasadniczej części jest zgodna ze ścieżką projektowania systemów mokrych.
Dodatkowo możliwe jest wstawienie w obszarze elementu typu: Strefa pow. grzewczych/chłodzących płyt systemu suchego oraz ich docięcie do krawędzi pomieszczenia lub krawędzi innych płyt. Odpowiednie ilości płyt są później uwzględnione w zestawieniu materiałów. Dodatkowo planując przebieg przyłączy i pętli należy uwzględnić położenie rowków w płytach systemu suchego.


Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku

Zadeklarować Dane ogólne w zakresie danych domyślnych:

 1. Na zakładce Systemy podłogowe w polu Domyślny system / sposób mocowania wybrać system suchy danego producenta.
 2. Pozostałe dane zgodnie z: Edycja danych ogólnych i utworzenie struktury budynku.


BIM - Eksport instalacji do modelu IFC

Wywołaj okno eksportu za pomocą ikony Eksport pliku IFC, dostępnej na pasku Narzędzia główne, gdy aktywna jest zakładka Edytora 2D Wydruk.

22. Eksport pliku IFC.


Więcej informacji na ten temat: BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC.

Edycja instalacji - systemy płaszczyznowe suche

Wstawienie elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących
 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do wybranych pomieszczeń. Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
  23. Wstawienie Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

 2. Wyciąć odpowiednie fragmenty elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących i\lub zmienić ich kształt ze względu na przestrzeń zabudowaną (schody, wanny) w pomieszczeniach.
  Więcej informacji na ten temat: Otwory w strefie powierzchni grzewczo-chłodzących.


Wstawienie płyt systemu suchego
 1. Uzupełnić projekt o elementy Płyta systemu suchego. Więcej informacji na ten temat: Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego.
  24. Wstawienie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego.


Edycja danych Strefy powierzchni grzewczo-chłodzących
 1. Zmiana typu dla Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  1. Zaznaczyć elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących, w których znaczny obszar zajmują przyłącza przechodzące i zmienić ich typ na Ogrzewana / chłodzona przyłączami. Należy wówczas pamiętać o usunięciu połączenia z rozdzielaczem.
  2. Zaznaczyć Strefa pow. grzewczych/chłodzących, na powierzchni których nie mają być układane pętle i zmienić ich typ na Bez rur.
   25. Typ Strefa pow. grzewczych/chłodzących.


Wstawienie elementów Rozdzielacz
 1. Wstawić Rozdzielacz na każdą kondygnację. Rozdzielacz jest wstawiany na rysunku razem z szafką rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria.
  26. Wstawienie elementu Rozdzielacz.


Poprowadzenie trasy przyłączy
 1. Połączyć elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących z rozdzielaczami wykorzystując element Trasa przyłączy. Trasa przyłączy pozwoli na automatyczne wygenerowanie przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego.
  27. Wstawienie elementu Trasa przyłączy.

Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy

Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy.


Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Weryfikacja poprawności struktury instalacji.


Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie)

Korekta parametrów instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie).


Obliczenia i diagnostyka

Obliczenia i diagnostyka.


Edycja instalacji i jej parametrów

Więcej informacji na ten temat: Edycja instalacji i jej parametrów.


Ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie
 1. Po wygenerowaniu przyłączy należy zweryfikować ich przebieg względem rowków w elementach Płyta systemu suchego i jeśli potrzeba ręcznie skorygować ich położenie.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie.


Uzupełnianie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej
 1. Po przeliczeniu projektu należy zweryfikować ułożenie pętli względem rowków elementów Płyta systemu suchego. W razie potrzeby wykonać ręczną edycję wygenerowanych pętli. Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli w systemach suchych z wstawionymi płytami prowadzącymi.


Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

Więcej informacji na ten temat: Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników.


Wygenerowanie rozwinięć

Rozwinięcie zostanie wygenerowane automatycznie.Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji.


Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu.


Wydruk/eksport wyników

Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego#Wydruk/eksport wyników.