Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-07-22


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania ogrzewania płaszczyznowego w systemach pętlicowych (mokrych i suchych).
Przykład oparty na projekcie wykonanym dla jednorodzinnego budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe.

Stan początkowy

Projekt zawiera komplet danych domyślnych skonfigurowanych w szablonie.
Układ pomieszczeń opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG. Więcej szczegółów: Tabela przykładowego projektu.

Kroki do wykonania

Otwarcie nowego pliku projektu

 1. Uruchomić program InstalSystem 5.
 2. Otworzyć nowy projekt i wybrać preferowaną wersję pliku.
  Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją
 3. Wybrać odpowiedni szablon.
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Definiowanie katalogów i danych ogólnych

Zadeklarować Dane ogólne w zakresie danych domyślnych:

 1. Zarządzanie kondygnacjami - dodać wymaganą liczbę kondygnacji
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku
 2. Katalogi produktów - wybrać katalogi zgodnie z listą w Tabelce projektu w zakresie:
  • Systemy płaszczyznowe
  • Rury i kształtki
  • Izolacje
  • Zawory i armatura
 3. Instalacje cieplne - uzupełnić informacje dla:
  • Instalacja rozprowadzająca
   • Typy i dane domyślne
  • Systemy płaszczyznowe
   • Systemy podłogowe
   • Systemy ścienne
   • Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka

Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. Beta 30
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Heating system 5
Radiant loop systems 5
Zakres projektu Ogrzewanie płaszczyznowe
Użyte katalogi

Podstawowe systemy płaszczyznowe
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Rury i złączki miedziane wg EN 1057
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Rodzaj budynku jednorodzinny
niepodpiwniczony
2-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Podkład parter, dwg
Podkład piętro, dwg
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf
Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Parametry montażu, pdf
Rysunki wynikowe Parter, dwg
Piętro, dwg
Parter, pdf
Piętro, pdf


Przygotowanie konstrukcji budynku

 1. Zaimportować, przeskalować i usytuować względem siebie, wstawiając Punkt odniesienia, podkłady dla każdej z kondygnacji.
  Więcej informacji na ten temat: Importowanie plików
 2. Przerysować pomieszczenia na przeskalowanym podkładzie z wykorzystaniem trybu pracy AUTO.
  Więcej informacji na ten temat: Wstawianie pomieszczeń
 3. Ponumerować automatycznie pomieszczenia z wykorzystaniem funkcji Numeruj pomieszczenia. Rozpocząć numerowanie od pomieszczenia w lewym górnym rogu każdej kondygnacji.
 4. Skorygować odpowiednio w Tabela danych:
  • Temperaturę projektową: dla łazienek wpisać 24°C, dla przedsionka 16°C.
  • Maksymalną dopuszczalną temperaturę powierzchni posadzki poprzez wybór odpowiedniego typu pomieszczenia w sekcji Ogrzewanie.
  • Dla nieogrzewanych pomieszczeń narzucić wartość wskaźnika strat ciepła równą "0".
   Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku
 5. Zweryfikować poprawność wprowadzonej konstrukcji w Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury budynku

Edycja instalacji - system płaszczyznowy

Strefa pow. grzewczych/chłodzących

 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do wybranych pomieszczeń.
  1. Wstawienie Strefa pow. grzewczych/chłodzących

 2. Wyciąć odpowiednie fragmenty elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących i\lub zmienić ich kształt ze względu na przestrzeń zabudowaną (schody, wanny) w pomieszczeniach.
 3. Podzielić wybrane powierzchnie elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących ze względu na wymagane dylatacje.
 4. Zadeklarować i skonfigurować Strefa brzegowa (SB).
  Więcej informacji na ten temat: Strefy brzegowe Strefy powierzchni grzewczo-chłodzącej

Rozdzielacz

 1. Wstawić Rozdzielacz na każdą kondygnację. Rozdzielacz jest wstawiany na rysunku razem z szafką rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacz i jego akcesoria
2. Wstawienie elementu Rozdzielacz

Trasa przyłączy

 1. Połączyć elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących z rozdzielaczami wykorzystując element Trasa przyłączy. Trasa przyłączy pozwoli na automatyczne wygenerowanie przyłączy.
  Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego
3. Wstawienie elementu Trasa przyłączy

Edycja instalacji - zasilanie rozdzielaczy

Źródło

 1. Wstawić element Źródło na najniższą kondygnację.
  4. Wstawienie elementu Źródło

Pion

 1. Wstawić Pion, nadać mu symbol i określić zasięg (od kondygnacji 0 do kondygnacji 1).
  Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
  5. Wstawienie elementu Pion

Rozprowadzenie

 1. Połączyć ze sobą elementy Źródło, Rozdzielacz, Pion rozrysowując sieć za pomocą elementów: Działka wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.
  6. Łączenie elementów instalacji

Armatura

 1. Wstawić elementy Zawór na działki.
  7. Wstawienie Armatury

 2. Wybrać w Tabela danych Typ zaworu.
  8. Typ zaworu

 3. Wykorzystać opcję: Kopiuj - Wklej do wstawienia armatury tego samego typu na inne działki.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Edycja danych elementów instalacji

Okładzina wierzchnia

 1. Zaznaczyć wybrane elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących i narzucić rodzaj Okładzina wierzchnia.
  9. Okładzina wierzchnia

Strefa pow. grzewczych/chłodzących

 1. Zaznaczyć elementy Strefa pow. grzewczych/chłodzących, w których znaczny obszar zajmują przyłącza przechodzące i zmienić ich typ na Ogrzewana / chłodzona przyłączami. Należy wówczas pamiętać o usunięciu połączenia z rozdzielaczem.
 2. Zaznaczyć Strefa pow. grzewczych/chłodzących, na powierzchni których nie mają być układane pętle i zmienić ich typ na Bez rur.
  10. Typ Strefa pow. grzewczych/chłodzących

Obliczenia i diagnostyka

Obliczenia systemów płaszczyznowych

 1. Wywołać obliczenia pełne za pomocą ikony kalkulatora Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Otworzyć okno Diagnostyka wybierając je z listy okien lub za pomocą klawisza F8.
 3. Po zakończeniu obliczeń zweryfikować komunikaty zestawione w oknie Diagnostyka. Jeśli diagnostyka zgłasza komunikaty o randze błędu, należy je wyeliminować w pierwszej kolejności.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Edycja instalacji - ręczne modyfikacje (opcjonalnie)

Korekta parametrów instalacji

 1. Skorygować temperaturę zasilania instalacji płaszczyznowej korzystając z obwodów regulacji znajdujących się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła.
  11. Dane obwodów regulacji

 2. Skorygować odstępy układania i wychłodzenia czynnika w poszczególnych pętlach.

Więcej informacji na ten temat: Interaktywne_obliczenia_systemów_płaszczyznowych

 1. Skorygować konstrukcję podłogi\ściany grzewczej.
  14. Konstr. podłogi ...

 2. Skorygować Max. strata ciśn. pętli.
  15. Max. strata ciśn. pętli

Korekta przebiegu linii podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Powierzchnia grzewczo - chłodząca

Więcej informacji na ten temat: Korekta linii podziału po automatycznym podziale

Ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie

Więcej informacji na ten temat: Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie

Uzupełnianie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Więcej informacji na ten temat: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Uwzględnienie rysunkowej długości pętli w obliczeniach

Więcej informacji na ten temat: Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach

Użycie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego

Więcej informacji na ten temat: Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego

Ponowne wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

 1. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
   16. Pokrycie wymaganej mocy ogrzewania

  • dobranych warstw Podłoga grzewczo-chłodząca, w tym, czy nie występują niepożądane różnice w wysokości/grubościach zabudowy sąsiadujących ze sobą.
   17. Konstr. podłogi ...

  • zestawienia materiałów.
   18. Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie - Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych

Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Etykieta

 1. Wstawić etykiety dla wymaganych elementów.
 2. Skonfigurować wygląd etykiet (opc).
  Więcej informacji na ten temat: Pkt 5. Konfiguracja wyglądu elementów i parametry edycji
  19. Wstawienie elementu Etykieta

Tabelka rozdzielacza

 1. Wstawić element Tabelka rozdzielacza.
  Więcej informacji na ten temat: Etykieta i Tabelka rozdzielacza

Rysunek przekroju konstrukcji

 1. Wstawić Rysunek przekroju konstrukcji. Przeskalować i skonfigurować, jeśli potrzeba.
  20. Rysunek przekroju konstrukcji

Wężownica OChP

 1. Wygenerować automatycznie rysunki Wężownica OChP.
  Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rysunków pętli
 2. Zweryfikować automatycznie wygenerowane rysunki Wężownica OChP i w razie potrzeby skorygować ich przebieg ręcznie.
  Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli

Ramka rysunkowa

 1. Wstawić element Ramka rysunkowa.
 2. W Tabela danych wybrać Ramka rysunkowa.
  21. Wstawienie elementu Ramka rysunkowa

Tabelka projektu

 1. Wstawić element Tabelka projektu.
 2. Uzupełnić wymagane dane w Tabela danych.
  22.Tabelka projektu

Wydruk/eksport wyników

 1. Wykonać wydruk/eksport rysunków.
 2. Wykonać wydruk/eksport tabel.
  Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków