Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-02-17


Opis

Element Trasa przyłączy służy do automatycznego generowania i poprawnego prowadzenia przyłączy łączących Rozdzielacz z elementami Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.
Po ułożeniu biegu odcinków elementu Trasa przyłączy program konwertuje je na odpowiednią liczbę elementów: Para przyłączy, która wynika z podziału elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących na elementy Pow. grzewczo-chłodząca.
Elementy: Para przyłączy są układane zgodnie z wymogiem:

 • poprawnego inżyniersko wyprowadzenia z rozdzielacza,
 • zachowania stałego lub zmiennego odstępu układania,
 • poprawnego miejsca włączenia do elementów: Pow. grzewczo-chłodząca.

Alternatywnie możliwe jest ręczne prowadzenie przyłączy z wykorzystaniem elementu Działka.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Element Trasa przyłączy dostępny jest w programie w sekcji Płaszczyznowe na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne lub Sufitowe.
  1. Trasa przyłączy

 • Element Działka dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne.
  Element Przyłącze wstawia się za pomocą elementu Działka lub Para działek. Program automatycznie rozpoznaje czy jest to Przyłącze czy Działka w zależności od tego czy jest ona podłączona do elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących czy do innego odbiornika.
  2. Działka

Przykłady użycia

Trasa przyłączy - automatyczne generowanie przyłączy

Istotne właściwości

 1. Ilość generowanych par przyłączy- program generuje automatycznie ilość wymaganych par przyłączy w zależności od wynikowej ilości elementów Pow. grzewczo-chłodząca po podziale podłączonej Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
 2. Kierunek ułożenia przyłączy względem odcinka trasy przyłączy - parametr określający, z której strony odcinka Trasa przyłączy mają zostać wygenerowane przyłącza.
 3. Szerokość pasa
  • - maksymalna szerokość pasa układania ciągu wygenerowanych przyłączy będzie wynikiem ilości wymaganych par przyłączy.
  • Narzucone - maksymalna dostępna szerokość pasa układania ciągu wygenerowanych przyłączy będzie zgodna z wartością narzuconą.
 4. Sposób wyznaczania odstępu układania
  • Wg Strefy PG/Ch - odstęp układania wygenerowanych przyłączy będzie zgodny z odstępem układania rur elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących, przez który przechodzi odcinek elementu Trasa przyłączy.
  • - odstęp układania wygenerowanych przyłączy będzie zgodny z ustawieniami w oknie Dane ogólne.
  • Narzucone - dla narzuconej wartości zostanie przyjęty najbliższy odstęp układania przyłączy, który jest dostępny w systemie Strefa pow. grzewczych/chłodzących, przez który przechodzi odcinek elementu Trasa przyłączy'.
 5. VA w docelowej Strefie PG/Ch - odstęp układania wygenerowanych przyłączy, które program ułoży w elementach Pow. grzewczo-chłodząca, do których prowadzi Trasa przyłączy.
 6. Izolacja - sposób izolowania przyłączy.
 7. % wyk. mocy - wartość procentowego wykorzystania mocy przyłączy przechodzących przez element Strefa pow. grzewczych/chłodzących.


Podłączanie do elementu Rozdzielacz

Pierwszy odcinek elementu Trasa przyłączy należy podłączyć w dowolnym miejscu osi rozdzielacza (pomiędzy belką zasilającą a powrotną). Przyłącza będą generowane automatycznie w odpowiedniej kolejności i z min. odstępem wynikającym z odległości punktów podłączeń na belce rozdzielacza.

Prowadzenie elementu Trasa przyłączy

Prowadzenie elementu Trasa przyłączy wspomagają tryby pracy ORTO i AUTO oraz operowanie klawiszem SHIFT. Rekomendujemy rozprowadzenie elementu Trasa przyłączy wzdłuż ścian.


Podłączanie do elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących

Punkt połączenia elementu Trasa przyłączy do elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących tzw. antenka "wifi" - informacja w którym miejscu dana Strefa pow. grzewczych/chłodzących jest podłączona do elementu Trasa przyłączy.

 • Korekta połączenia odcinka elementu Trasa przyłączy z elementem Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  Po prawidłowym połączeniu w obszarze podłączonej Strefa pow. grzewczych/chłodzących pojawi się antenka "wifi". Jeśli w miejscu połączenia antenki "wifi" brak, należy chwycić hot-point widoczny na końcu odcinka elementu Trasa przyłączy i trzymając lewy klawisz myszy przesunąć myszkę na krawędź obszaru elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących, aż pojawi się zielone podświetlenie. Wówczas należy puścić lewy klawisz myszy. Istnieje możliwość połączenia jednego odcinka elementu Trasa przyłączy do narożnika kilku sąsiadujących ze sobą elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących (patrz film).
 • Rozłączanie odcinka elementu Trasa przyłączy od elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących.
  Jeśli program niepoprawnie zinterpretował miejsce połączenia, możliwa jest jego ręczna korekta. Żeby rozłączyć odcinek elementu Trasa przyłączy należy wykonać czynność analogiczną jak w powyższym punkcie trzymając klawisz SHIFT - w efekcie zniknie zielone podświetlenie i po zwolnieniu lewego klawisza myszy odcinek zostanie odłączony (patrz film).

  Więcej informacji na ten temat: Edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego - dobre praktyki i przypadki użycia

Ręczne układanie przyłączy

Trasa przyłączy - ręczna korekta przebiegu przyłączy wygenerowanych automatycznie

Wyłączenie automatycznego generowania przyłączy jest dostępne w menu kontekstowym elementu Trasa przyłączy pod prawym przyciskiem myszy i wiąże się z:

 • wyłączeniem automatycznego podziału Strefa pow. grzewczych/chłodzących (program informuje o tym stosownym komunikatem).
 • wyłączeniem tego trybu także dla kolejnych, nastepujących po sobie odcinków elementu Trasa przyłączy,
 • utratą ręcznych ustawień właściwości dla tego odcinka(ów) elementu Trasa przyłączy,

Włączenie automatycznego generowania przyłączy jest możliwe w dowolnym momencie pracy nad projektem.

Przyłącza - ręczne układanie przyłączy za pomocą elementu Para działek

 • Zaleca się, aby ręczne układanie przyłączy wykonywać po ostatecznym podziale elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących na elementy Pow. grzewczo-chłodząca. Łączenie Strefa pow. grzewczych/chłodzących parą działek wyłącza automatyczny podział elementu Strefa pow. grzewczych/chłodzących.

Dodatkowe informacje

 • Kolizje pomiędzy przyłączami wygenerowanymi automatycznie i ułożonymi ręcznie nie są sprawdzane i diagnozowane przez program.