Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-07-27


Opis

Funkcjonalność umożliwia wstawianie w obszarze pomieszczenia elementów typu Płyta systemu suchego stanowiących podłoże pod rury w tzw. suchych systemach ogrzewania podłogowego z płytami prowadzącymi.
Elementy typu Płyta systemu suchego można układać w dowolnej konfiguracji i docinać do krawędzi pomieszczenia, z możliwością dalszego wykorzystania odciętych fragmentów płyty.
Program dostarcza wiele narzędzi ułatwiających szybkie układanie elementów w projekcie, m.in.: możliwy jest obrót elementu jeszcze przed jego wstawieniem, zmiana punktów snapowania oraz automatyczne wypełnienie wskazanego obszaru pomieszczenia płytami.
Po obliczeniach generowane jest Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych, zawierające ilość sztuk płyt użytych w projekcie.

1. Płyta systemu suchego - widok


Lokalizacja w programie

 • Ikona: Płyta systemu suchego dostępna jest w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnego zakresu edycji Sys. suche.
  2. Lokalizacja w programie

 • Dodatkowa dedykowana zakładka z ikonami płyt mającymi już przypisane typy, zależnie od konfiguracji pakietu.


Przykład użycia

Wstawianie płyt w suchym systemie ogrzewania podłogowego

 • Element Płyta systemu suchego wstawiany jest w obszar elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących .
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących.
  Konieczne jest zatem wcześniejsze wykonanie czynności projektowych poprzedzających ten krok. Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego. Należy również w polu Domyślny system / sposób mocowania w oknie Dane ogólne w sekcji Systemy podłogowe wybrać odpowiedni system suchy.
 • Wybór typu katalogowego.
  W trakcie wstawiania elementu Płyta systemu suchego należy wybrać odpowiedni typ katalogowy w oknie: Tabela danych, uwzględniający wyznaczony lub narzucony dla strefy odstęp układania pętli.
  W przypadku konfiguracji programu posiadającej dedykowany pasek narzędzi, możliwy jest wybór ikony płyty o zdefiniowanym typie.
 • Obrót elementu przed wstawieniem.
  Przycisk funkcyjny F6 umożliwia obrót elementu Płyta systemu suchego jeszcze przed jego wstawieniem, co przyspiesza układanie płyt w odpowiednim kierunku.
 • Wstawianie elementów typu Płyta systemu suchego w trybie AUTO.
  Elementy Płyta systemu suchego podlegają działaniu trybu AUTO, umożliwiając precyzyjne wstawienie płyty zarówno względem krawędzi pomieszczenia jak i względem innej płyty. Więcej informacji na ten temat: Dodatkowe informacje.
 • Automatyczne wypełnianie obszaru płytami systemu suchego.
  Po wstawieniu elementu Płyta systemu suchego na element Strefa podłóg grzewczych/chłodzących możliwe jest szybkie wypełnienie całego obszaru elementu Pomieszczenie płytami przy pomocy specjalnych punktów widocznych w narożnikach zaznaczonej płyty.
 • Wykorzystanie odciętych elementów typu Płyta systemu suchego.
  Obszar wstawianego elementu typu Płyta systemu suchego wykraczający poza obszar elementu Pomieszczenie lub nakładający się na obszar wcześniej wstawionego elementu typu Płyta systemu suchego, ulega automatycznemu obcięciu. Program umożliwia wykorzystanie odciętego fragmentu i uwzględnia odpowiednią ilość zużytych elementów typu Płyta systemu suchego w zestawieniu materiałów. Odcięte elementy można wklejać poza rysunkiem i ponownie wstawiać w innym miejscu elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących z docięciem do krawędzi pod warunkiem użycia funkcji Wytnij i Wklej.
 • Przesuwanie płyt przy włączonym trybie ORTO.
  Tryb ORTO wraz z aktywnym trybem AUTO umożliwia przesuwanie elementów wzdłuż ich pionowej i poziomej krawędzi, pozwalając na precyzyjne dosunięcie płyty do krawędzi elementu Pomieszczenie lub innej płyty ułożonej w strefie.

Korekta krawędzi podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących na elementy Podłoga grzewczo-chłodząca

 • Wyznaczone automatycznie w obliczeniach krawędzie podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących na elementy typu Podłoga grzewczo-chłodząca mogą nie pokrywać się z krawędziami wstawionych ręcznie elementów typu Płyta systemu suchego. W celu ich wzajemnego dopasowania należy skorygować przebieg krawędzi podziału.
  Więcej informacji na ten temat: Ręczne wskazanie linii podziału.
  Więcej informacji na ten temat: Korekta linii podziału po automatycznym podziale.
  3. Korekta krawędzi podziału

Wstawienie rysunków pętli

Dodatkowe informacje

 • Podczas wstawiania oraz kopiowania/wklejania elementu Płyta systemu suchego istnieje możliwość przełączania się pomiędzy aktywnymi krawędziami/punktami snapowania:
  • TAB - Kursor przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara do kolejnego głównego punktu snapowania: narożnika lub środka boku elementu.
  • Ctrl+TAB - Kursor przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegarek do pośrednich punktów snapowania.
  • Shift+TAB - kursor przesuwa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Aktywna krawędź elementu jest podświetlona na zielono.
 • Jeżeli aktywna jest krawędź na wstawianym elemencie typu Płyta systemu suchego (kursor jest na środku krawędzi) - program aktywuje 3 punkty: 1 na środku i 2 w narożnikach.
 • Jeżeli aktywne są pojedyncze punkty na wstawianym elemencie typu Płyta systemu suchego - program przełącza się pomiędzy brzegowymi punktami siatki elementu i snapuje do punktów siatki innych elementów typu Płyta systemu suchego.
 • Kopiowanie kilku elementów typu Płyta systemu suchego - program przełącza się sekwencyjnie pomiędzy punktami snapowania poszczególnych elementów typu Płyta systemu suchego stanowiących kopiowany blok.
 • Przesuwanie elementu typu Płyta systemu suchego - aktywna krawędz lub punkt wybierany jest na podstawie miejsca "złapania" elementu i nie ma możliwości zmiany klawiszem TAB.