Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2019-01-18


Opis

Funkcjonalność umożliwia wstawianie w obszarze pomieszczenia elementów typu Płyta systemu suchego stanowiących podłoże pod rury w tzw. suchych systemach ogrzewania podłogowego z płytami prowadzącymi.
Elementy typu Płyta systemu suchego można układać w dowolnej konfiguracji i docinać do krawędzi pomieszczenia, z możliwością dalszego wykorzystania odciętych fragmentów płyty.
Po obliczeniach generowane jest Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych, ujmujące ilość sztuk płyt użytych w projekcie.

1. Płyta systemu suchego - widok

Lokalizacja w programie

 • Ikona: Płyta systemu suchego - dostępna przy aktywnym zakresie edycji: Sys. suche (zakładka Narzędzia główne, grupa Płaszczyznowe)
2. Lokalizacja w programie

 • Dodatkowa dedykowana zakładka z ikonami płyt mającymi już przypisane typy, zależnie od konfiguracji pakietu.


Przykład użycia

Ręczne wstawianie płyt w suchym systemie ogrzewania podłogowego

 • Element Płyta systemu suchego wstawiany jest w obszar elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących .
  Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących
  Konieczne jest zatem wcześniejsze wykonanie czynności projektowych poprzedzających ten krok. Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego oraz wybór w Dane ogólne w sekcji Systemy podłogowe odpowiednio "System suchy" w polu Domyślny system / sposób mocowania.
 • W trakcie wstawiania elementu Płyta systemu suchego należy wybrać odpowiedni typ katalogowy w oknie: Tabela danych , uwzględniający wyznaczony lub narzucony dla strefy odstęp układania.
  W przypadku konfiguracji programu posiadającej dedykowany pasek narzędzi, możliwy jest wybór ikony płyty o zdefiniowanym typie.
 • Wstawiane elementy typu Płyta systemu suchego podlegają trybowi AUTO , zarówno względem krawędzi pomieszczenia, jak i wględem siebie. Więcej informacji na ten temat: Dodatkowe informacje
 • Wykorzystanie odciętych elementów typu Płyta systemu suchego.
  Obszar wstawianego elementu typu Płyta systemu suchego wykraczający poza obszar elementu Pomieszczenie lub nakładający się na obszar wcześniej wstawionego elementu typu Płyta systemu suchego, ulega automatycznemu obcięciu. Program umożliwia wykorzystanie odciętego fragmentu i uwzględnia odpowiednią ilość zużytych elementów typu Płyta systemu suchego w zestawieniu materiałów. Odcięte elementy można wklejać poza rysunkiem i ponownie wstawiać w innym miejscu elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących z docięciem do krawędzi pod warunkiem użycia funkcji Wytnij i Wklej.

Korekta krawędzi podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących na elementy Podłoga grzewczo-chłodząca

 • Wyznaczone automatycznie w obliczeniach krawędzie podziału elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących na elementy typu Podłoga grzewczo-chłodząca mogą nie pokrywać się z krawędziami wstawionych ręcznie elementów typu Płyta systemu suchego. W celu ich wzajemnego dopasowania należy skorygować przebieg krawędzi podziału.
  Więcej informacji na ten temat: Ręczne wskazanie linii podziału
  Więcej informacji na ten temat: Korekta linii podziału po automatycznym podziale
  3. Korekta krawędzi podziału

Wstawienie rysunków pętli

Po prawidłowym rozplanowaniu ułożenia paneli systemu suchego konieczne jest ręczne poprowadzenie pętli zgodnie z Więcej informacji na ten temat: Ręczna edycja rysunków pętli w systemach suchych z wstawionymi płytami prowadzącymi

Dodatkowe informacje

Podczas wstawiania oraz kopiowania/wklejania elementu Płyta systemu suchego istnieje możliwość przełączania się pomiędzy aktywnymi krawędziami/punktami snapowania:
TAB - kursor przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Shift+TAB - kursor przesuwa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

 • Jeżeli aktywna jest krawędź na wstawianym elemencie typu Płyta systemu suchego (kursor jest na środku krawędzi) - program aktywuje 3 punkty: 1 na środku i 2 w narożnikach.
 • Jeżeli aktywne są pojedyncze punkty na wstawianym elemencie typu Płyta systemu suchego - program przełącza się pomiędzy brzegowymi punktami siatki elementu i snapuje do punktów siatki innych elementów typu Płyta systemu suchego.
 • Kopiowanie kilku elementów typu Płyta systemu suchego - program przełącza się sekwencyjnie pomiędzy punktami snapowania poszczególnych elementów typu Płyta systemu suchego stanowiących kopiowany blok.
 • Przesuwanie elementu typu Płyta systemu suchego - aktywna krawędz lub punkt wybierany jest na podstawie miejsca "złapania" elementu i nie ma możliwości zmiany klawiszem "Tab"
  .