Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-02-16


Opis

Układ pomieszczeń to ręczne wstawione do projektu elementy typu Pomieszczenie, które w raz z danymi kondygnacji tworzą strukturę budynku. Projektowanie struktury budynku w oparciu o układ pomieszczeń należy wybrać w sytuacji:

 • wyznaczania obciążenia cieplnego pomieszczeń wskaźnikowo
 • gdy obciążenie cieplne pomieszczeń ma zostać narzucone.

Projekt wykonany na strukturze budynku w oparciu o pomieszczenia wielościany (bez użycia w projekcie elementów konstrukcyjnych tj. ścian, stropów czy połaci dachowych), jest dobrym sposobem na znaczne skrócenie czasu pracy, gdy nie ma potrzeby wykonywania obliczeń obciążenia cieplnego na podstawie norm.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

Zarządzanie kondygnacjami

 • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
  1. Zarządzanie kondygnacjami.

Dane pomieszczeń

 • Dane pomieszczeń dostępne są w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
  2.Dane pomieszczeń.

Pomieszczenie

 • Ikona umożliwiająca wstawienie elementu Pomieszczenie dostępna jest na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  3. Element Pomieszczenie.

Przykład użycia

Tworzenie kondygnacji

W sekcji Zarządzanie kondygnacjami można zadeklarować informacje o położeniu budynku:

 • Średnie zagłębienie budynku
 • Rzędna gruntu

oraz najważniejsze dane elementu Kondygnacja:

 • Położenie
 • Rzędna kondygnacji
 • Wysokość kondygnacji
 • Grubość górnego stropu
 • Grubość dolnego stropu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - kondygnacje.

Podkład

Podkład jest dwuwymiarowym (płaskim) obiektem graficznym pobieranym z z zewnętrznego pliku rastrowego lub wektorowego. Podkład sam nie dostarcza elementów struktury budynku, ale umożliwia ich ręczne utworzenie zgodne ze stanem rzeczywistym.
Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.

Wstawianie elementu pomieszczenie

W programie istnieją dwie metody wstawiania elementu pomieszczenie do projektu:

 • poprzez obrys zewnętrznych krawędzi pomieszczenia:


 • poprzez narysowanie jego przekątnej:


Wskazówki:

 • W celu przyspieszenia pracy, przy wstawianiu wielu pomieszczeń do projektu warto jest włączyć funkcję POWT (F5).
 • Przy wstawianiu elementu Pomieszczenie poprzez narysowanie przekątnej należy wyłączyć funkcję ORTO.

Tworzenie pomieszczeń wielokondygnacyjnych

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Pomieszczenia wielokondygnacyjne.

Określanie danych elementu pomieszczenie

Dane pomieszczeń

W sekcji Dane pomieszczeń w oknie Dane ogólne znajdują się najważniejsze Parametry pomieszczeń, które są propagowane do elementów wstawionych w projekcie. W tym miejscu określane są:

 • Definicja typu pomieszczenia - wybór z listy pomieszczeń normowych lub zadeklarowanie własnego typu użytkownika.
 • Sposób obliczania Φ dla zakresu Ogrzewanie i Chłodzenie (widoczność sekcji zależna jest od włączonych zakresów w projekcie).
 • Wartości dla Wskaźnik ΦPow,H / Wskaźnik ΦPow,C w przypadku wybrania metody Sposób obliczania Φ: Obliczana wg wskaźnika.
 • Dla każdego typu pomieszczenia: Temperatura pomieszczenia w trybie grzania / Temperatura pomieszczenia w trybie chłodzenia i wiele innych parametrów, które mogą zostać zmienione przez użytkownika.
4. Dane pomieszczeń.


Edycja danych pomieszczenia w tabeli danych

Wszystkie dane w tabeli elementu Pomieszczenie w stanie AUTO (pola z ikoną komputera) propagowane są z Dane ogólne. Każda z tych wielkości może być zmieniona ręcznie przez użytkownika po zmianie stanu ikony kalkulator na ołówek.
W kolejnych sekcjach tabeli danych zostały uporządkowane następujące parametry:

 • sekcja Identyfikacja elementu:
  • Symbol - Numer pomieszczenia zgodnie z Wzór nazwy, który został określony w oknie Dane ogólne sekcja Konfiguracja wyglądu elementów i opisów
  • Typ pomieszczenia - wybór typu pomieszczenia wpływa na jego parametry propagowane do sekcji Ogrzewanie, Chłodzenie
  • Jednostka budynku - w pole istnieje możliwość zmiany jednostki, do której jest przypisane Pomieszczenie
 • sekcja Położenie - w sekcji możliwe jest przeniesienie pomieszczenia na inną kondygnację lub zadeklarowanie pomieszczenia wielokondygnacyjnego. Więcej informacji na ten temat: Tworzenie pomieszczeń wielokondygnacyjnych.
  • Od kondygnacji
  • Do kondygnacji
 • Sekcja Wymiary:
  • As - Powierzchnia pomieszczenia w świetle
  • Grubość podłogi - w stanie AUTO wartość pobierana z pola o tej samej nazwie dla elementu Kondygnacja
  • Grubość sufitu podwieszanego - w stanie AUTO wartość pobierana z pola o tej samej nazwie dla elementu Kondygnacja

W tabeli danych dostępne są również sekcje: Ogrzewanie, Chłodzenie, Wygląd 2D/3D, Etykieta.

5. Tabela danych elementu Pomieszczenie.


Graficzna prezentacja układu pomieszczeń

Po zakończeniu edycji widok układu pomieszczeń prezentuje się w sposób pokazany na filmie:

Więcej informacji na ten temat: Nawigacja widoku w edytorze graficznym.

Numerowanie pomieszczeń

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Numerowanie pomieszczeń.

Przeglądanie utworzonej struktury budynku

Przeglądanie utworzonej struktury budynku jest możliwe zarówno w oknie Edytor 2D jak i Widok 3D. Pomocnymi funkcjami w nawigacji po strukturze budynku jest również Przeglądarka projektu oraz Wyszukaj, których użycie zaprezentowano na filmie poniżej.

Konfiguracja stylu elementu

Styl elementu Pomieszczenie i styl jego etykiety mają własne miejsce w drzewie stylów.
Więcej informacji na ten temat: Konfiguracja wyglądu elementów.