Przygotowanie struktury budynku

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2024-05-02


Opis

Artykuł opisuje różne możliwości przygotowania struktury budynku oraz sposób weryfikowania jej poprawności. Wybrany sposób tworzenia struktury budynku zależny jest przede wszystkim od tego jakie instalacje i w jakim zakresie będą projektowane oraz od tego jakie są dostępne dane źródłowe w zakresie konstrukcji i rzutów poszczególnych kondygnacji.
Jeżeli w projekcie nie są wymagane obliczenia strat ciepła zgodnie z normami, można zrezygnować z tworzenia pełnej struktury budynku z elementami konstrukcyjnymi, na rzecz struktury budynku z pomieszczeniami ręcznymi - wielokątami lub struktury budynku bez pomieszczeń.
We wszystkich wyżej wymienionych metodach każda kondygnacja stanowi osobny arkusz rzutu, na który można zaimportować podkład z pliku zewnętrznego.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

Zarządzanie kondygnacjami

 • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
  1. Zarządzanie kondygnacjami.

Import podkładów

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące importu podkładów dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  2. Importuj podkład

Elementy konstrukcji budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  3. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  4. Obliczenia struktury budynku

Przykłady użycia

Tworzenie kondygnacji

Film prezentuje sposób, w jaki w projekcie tworzy się kondygnacje oraz uzupełnia lub zmienia ich dane.


W zależności od wybranego sposobu tworzenia struktury budynku inne parametry elementu kondygnacja będą istotne. Najważniejsze dane, na które należy zwrócić uwagę zostały szerzej przedstawione przy każdej z metod tworzenia struktury budynku, opisanych w dalszej części artykułu. Pomocnym narzędziem do kontroli wymiarów i położenia kondygnacji jest rysunek z przekrojem całego budynku oraz z przekrojem zaznaczonej kondygnacji.

5. Rysunek przekroju kondygnacji


Wczytanie podkładu

Opcjonalnie na każdą z kondygnacji w projekcie można wczytać Rysunek/podkład. Rysunek/podkład jest dwuwymiarowym (płaskim) obiektem graficznym pobieranym z zewnętrznego pliku rastrowego lub wektorowego. Rysunek/podkład sam nie dostarcza elementów struktury budynku, natomiast dostarcza widok rzutów poszczególnych kondygnacji, co może być pomocne przy tworzeniu struktury budynku zgodnie z projektem architektonicznym lub przy wstawianiu elementów instalacji do projektu.
Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.

Tworzenie struktury budynku

Sposób tworzenia struktury budynku należy dobrać odpowiednio do zakresu obliczeń i rodzaju instalacji w projekcie.

Struktura budynku bez pomieszczeń

Dla projektów zawierających:

 • Różnego rodzaju instalacje oparte na grzejnikach o narzuconej wydajności i wymaganej mocy, odbiornikach o narzuconym oporze, w tym instalacje chłodzenia
 • Instalacje wodociągowe w podstawowym zakresie
 • Instalacje kanalizacyjne.

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Bez pomieszczeń.

Struktura budynku z pomieszczeniami

Dla projektów, w których:

 • Obciążenie cieplne pomieszczeń jest wyznaczane wskaźnikowo
 • Obciążenie cieplne pomieszczeń ma zostać narzucone.

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.

Pełna struktura budynku

Dla projektów zawierających:

 • Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń z wykorzystaniem pakietów normowych
 • Różnego typu Instalacje grzewcze, Instalacje chłodnicze, Instalacje wodociągowe i Instalacje kanalizacyjne wymagające ścian, stropów i połaci dachowych.

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Pełna struktura budynku.

Import struktury budynku z formatu zgodnego z BIM

Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.


Dodatkowe informacje

Numerowanie pomieszczeń

Dla struktury budynku zawierającej pomieszczenia (powstałe w wyniku projektowania pełnej struktury lub struktury budynku z pomieszczeniami) możliwe jest nadanie symboli pomieszczeniom następuje poprzez wybranie operacji Numeruj pomieszczenia i zaznaczanie etykiet pomieszczeń w wybranej kolejności.


W oknie Dane ogólne w sekcji Konfiguracja wyglądu elementów i opisów można określić Wzorce nazw, według których będą nadawane symbole. Pokazana poniżej konfiguracja numeracji oznacza, że Numer pomieszczenia widoczny w polu Symbol składa się z symbolu kondygnacji oraz kolejnego, zawsze dwucyfrowego, numeru na danej kondygnacji. Więcej objaśnień zostanie wyświetlonych po ustawieniu wskaźnika myszy na przycisku Question-mark.png.

6. Okno Konfiguracja wyglądu elementów i opisów