Eksport / wydruk wyników i rysunków

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-24


Opis

Program umożliwia eksportowanie rysunków projektu i wyników do wielu formatów (JPG, PDF, DWG, XLS i wiele innych) lub ich wydruk. Eksport do plików DWG/DXF jest realizowany za pomocą osobnej funkcji, natomiast eksport do wielu innych formatów jest realizowany za pomocą tych samych funkcji co wydruk na drukarce. Ma formę wydruku do pliku określonego formatu.

Lokalizacja w programie

 • Funkcja Eksport pliku DXF/DWG dostępna jest na pasku Narzędzia główne przy włączonym zakresie edycji Wydruk. Funkcja pozwala na przeprowadzenie eksportu rysunków graficznych z pliku projektu do formatu DXF/DWG.
  1. Eksport pliku DXF/DWG

 • Wydruk i eksport do pozostałych formatów realizowany jest z użyciem okna Wydruki. Funkcja Drukuj dostępna na pasku Narzędzia główne przy włączonym zakresie edycji Wydruk powoduje przejście programu do tego okna. Analogiczny skutek daje wywołanie tego okna z menu Okna na pasku Narzędzia główne.
  2. Drukuj

 • Ikona Wstaw układ stron dostępna na pasku Narzędzia główne przy włączonym zakresie edycji Wydruk pozwala wstawić na rysunek element Strony wydruku. Każdy taki element w projekcie stanowi nową definicję zakresu wydruku / eksportu rysunków graficznych.
  3. Wstaw układ stron

Przykłady użycia

Eksport rysunków do formatu DWG

Wydruk / Eksport wyników do pliku XLS

Wydruk rysunku

Konfiguracja pojedynczej strony wydruku

Na filmie zaprezentowano konfigurację elementu Ramka rysunkowa

Konfiguracja wielu stron wydruku

Na filmie zaprezentowano konfigurację marginesów wielu stron wydruku (Miejsce na oznaczenia)

Dodatkowe informacje

 • W przypadku gdy podkład został zaimportowany z opcją Zapis podkładu -> W zewnętrznym pliku i oryginalna lokalizacja pliku nie jest dostępna, nie można wykonać eksportu obejmującego warstwy podkładu. W takim przypadku, aby podkład został uwzględniony przy eksporcie lub wydruku, należy wczytać go ponownie.
  Więcej informacji na ten temat: Importowanie plików.
 • Utworzone i zapisane własne kompozycje wydruków będą dostępne, obok kompozycji predefiniowanych, również dla innych projektów.
  Więcej informacji na ten temat: Kompozycje wydruków.

Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian do projektu i zakończeniu prowadzenia obliczeń, można wstawić do projektu elementy, które uzupełnią informacje dostarczane w ramach wydruków. Są to elementy mające charakter informacyjny, które nie mają wpływu na przebieg obliczeń. Zaleca się wstawienie ich do projektu dopiero na tym etapie, gdyż iteracyjna praca z projektem w ramach wcześniejszych etapów może powodować konieczność modyfikacji również w tym zakresie. Dlatego wstawienie ich w końcowym etapie pracy może być najbardziej efektywne.
Szczegółowy opis jakiego typu elementy są dostępne w kontekście poszczególnych rodzajów instalacji znajdują się w opisach zastosowań programu.
Więcej informacji na ten temat: ZASTOSOWANIA PROJEKTOWE.

 • Przykładem są Etykiety elementów dostępne na pasku Narzędzia główne w sekcji Opisy i grafika. Etykietę wstawia się wybierając odpowiednią ikonę z paska narzędzi i klikając na element rysunku, dla którego etykieta ma się pojawić. Po zaznaczeniu na rysunku elementu posiadającego etykietę istnieje możliwość wyboru stylu etykiety w oknie Tabela danych.
  4. Etykieta elementu

  Style etykiet mogą być konfigurowane. Program umożliwia stworzenie i zapisanie wielu własnych stylów etykiet o różnych konfiguracjach.
  Więcej informacji na ten temat: Danych ogólnych.