Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-01-04


Opis

Element Pion umożliwia połączenie fragmentów instalacji znajdujących się na kilku arkuszach typu rzut, które reprezentują poszczególne kondygnacje budynku. Dzięki temu możliwe jest projektowanie instalacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Rzędne włączeń na poszczególnych kondygnacjach wynikają z rzędnych przewodów, dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej obowiązują dodatkowo wartości zawarte w danych kondygnacji. Efekt można zweryfikować na widoku 3D.

Lokalizacja w programie

Ikony związane z elementem Pion dostępne są na pasku Narzędzia główne:

 • dla zakresów Konwekcyjne instalacje ogrzewania i chłodzenia (nie zawierające elementów płaszczyznowych) i Podłogowe i ścienne instalacje ogrzewania i chłodzenia w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne
  1. Wstawianie elementu Pion w instalacjach ogrzewania.

 • dla zakresu Instalacje wodociągowe w sekcji Rozprowadzenie - Wodociąg
  2. Wstawianie elementu Pion dla zakresu Instalacje wodociągowe.

 • dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej w sekcji Kanalizacja sanitarna
  3. Wstawianie elementu Pion dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Przykład użycia

Wstawianie elementu Pion przebiegającego przez kilka kondygnacji

 1. Wstawić Pion na arkusz rzutu.
 2. W oknie Tabela danych narzucić Symbol i określić kondygnację początkową i końcową dla elementu
 3. Połączyć pion z instalacją na każdej z kondygnacji przy pomocy elementu Działka.

Wstawianie elementów Piony kanalizacyjne z przesunięciami

W budynkach wielokondygnacyjnych, z uwagi na różne współrzędne w płaszczyźnie XY, w których Pion ma zostać osadzony na kolejnych kondygnacjach, może wystąpić konieczność wstawienia elementów Piony kanalizacyjne z przesunięciem. Natomiast pomimo przesunięcia element powinięć być zaprojektowany jako jeden Pion przechodzący przez całą wysokość budynku. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z krokami:

 1. Wstawić dwa lub więcej elementów Piony kanalizacyjne na wymaganych piętrach budynku, w oknie Tabela danych określić Położenie i zakres kondygnacji dla każdego z wstawionych elementów.
 2. Wszystkie kolejne Piony kanalizacyjne powinny mieć jedną wspólną kondygnację w swoich zakresach, na której zostanie automatycznie utworzone połączenie elementów.
 3. Dla najwyższego elementu Pion w szeregu, należy okreslić Elem. zakończenia pionu, np. Rura wywiewna.
 4. Dla pozostałych elementów należy ustawić Elem. zakończenia pionu jako Połączenie z pionem wyżej a następnie w polu Połącz do pionu o symbolu wybrać symbol elementu Pion, z którym ma zostać utworzone połączenie.
 5. Opcjonalnie, jeśli potrzeba, można narzucić dodatkowo wartości:
  Kąt odsadzki (Kąt odchylenia odsadzki od kierunku pionowego), pod którym łączenie ma być wyprowadzone;
  Odl. od stropu połączenia z pionem wyżej dla punktu, z którego łączenie ma być wyprowadzone.
 6. Wywołać funkcję Sprawdź połączenia i ocenić efekt w oknie Widok 3D. Jeśli konieczne, dokonać korekty w zakresie powyższych danych.

Podczas wykonywania wyżej opisanych kroków wygodniej jest nadać kolejnym częściom pionu różne symbole, natomiast po wygenerowaniu całego pionu i połączeniu wszystkich jego części można dla każdej z nich przypisać ten sam Symbol.

Wyżej opisany przykład jest możliwy do zastosowania tylko dla pionów kanalizacji z przesunięciem bez równoległej wentylacji.

Dodatkowe informacje

Zmiana rzędnej włączenia działki do pionu

W przypadkach, kiedy wymagane są włączenia w innym miejscu pionu, korygujemy rzędne działek włączonych do pionu. Nie dotyczy zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej.