Wprowadzenie do pracy z pakietem InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-02-23


Zakres lekcji

Artykuł przedstawia ogólne informacje na temat środowiska pracy oferowanego przez pakiet InstalSystem 5 i opisuje podstawową, pełną ścieżkę projektowania z jego wykorzystaniem. Pakiet oferuje wiele zintegrowanych ze sobą modułów i funkcjonalności umożliwiających pracę nad różnymi instalacjami w ramach jednego pliku projektu, bez konieczności uciążliwego przełączania się pomiędzy programami. Wszystkie funkcjonalności wspierające ergonomię projektowania zostały szczegółowo opisane w artykułach poświęconych różnym zastosowaniom programu, podlinkowanym w dalszej części artykułu.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 w konfiguracji odpowiadającej wykonywanemu projektowi.
 • Połączenie z Internetem (w celu przeprowadzenia aktywacji i aktualizacji programu).

Filmy powiązane z tematyką artykułuWskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Kroki do wykonania

Pierwsze kroki i informacje o pakiecie

Pakiet składa się z Zarządcy (managera) i Edytora. Manager jest zawsze uruchamiany tylko raz, natomiast Edytorów można mieć otwartych kilka. Dlatego zapis pliku jest, w odróżnieniu od odczytu, możliwy tylko z Edytora. Wszystkie zastosowania programu są obsługiwane przez jeden i ten sam Edytor (w odróżnieniu od v4). Możliwe jest również otwarcie projektu w dowolnej z pobranych wersji, co pozwala kontynuować pracę nad projektem na dokładnie tej wersji, na której prace zostały rozpoczęte.
Więcej informacji na ten temat: Instalacja, aktywacja i aktualizacja pakietu InstalSystem 5.


Konfigurowanie aplikacji

Pakiet InstalSystem 5 może być skonfigurowany na różnych poziomach, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania aplikacji do wymagań użytkownika.
Więcej informacji na ten temat: Konfigurowanie aplikacji.


Otwarcie pliku projektu i zarządzanie projektami

Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją.


Praca z projektem

Dane ogólne

Pierwszym etapem pracy z projektem jest odpowiednie ustawienie typów domyślnych dla wybranych elementów w oknie Dane ogólne.
Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne.


Podstawowe elementy środowiska edycji graficznej

Podstawowe miejsca edycji danych projektu to okna Edytor 2D, Widok 3D oraz Tabela danych:

 • Możliwości edycji danych elementów w oknie Tabela danych zostały przedstawione w: /tutaj link do artykułu, który ma powstać w ramach case 279262/
 • Możliwości optymalnego rozplanowania i rozmieszczenia okien ekranu oraz zapisywania własnych kompozycji ekranu użytkownika zostały przedstawione w: Konfigurowanie aplikacji - Układ okien.
 • Interaktywne połączenie okien pozwala na szybkie znalezienie i podświetlenie wskazanego elementu instalacji we wszystkich aktywnych oknach programu:
 • Najważniejsze fukncje dostępne są poprzez pasek narzędzi Narzędzia główne, a ich użycie w zależności od realizowanego zakresu projektu zostało przedstawione w poszczególnych Lekcjach projektowania.

Przygotowanie konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku stanowi podstawę, na bazie której można tworzyć projekt instalacji.
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.


Edycja instalacji

Szczegółowe informacje na temat sposobu i zasad edycji instalacji, w kontekście rodzaju projektowanej instalacji lub prowadzonych obliczeń, znajdują się w artykułach prezentujących wybrane zastosowania programu: LEKCJE PROJEKTOWANIA.
W każdej z lekcji projektowania przedstawiono metody weryfikacji poprawności narysowanej struktury instalacji oraz połączeń wprowadzonych do projektu elementów.


Edycja danych elementów

Szczegółowe informacje na temat możliwości edycji elementów znajdują się w: /tutaj link do artykułu, który ma być zrealizowany w ramach case 279262/


Obliczenia i diagnostyka

Uruchamianie obliczeń

W sekcji Obliczenia paska Narzędzia główne są dostępne narzędzia pozwalające na uruchamianie i sterowanie zakresem obliczeń. Obliczenia można wykonać dla wszystkich włączonych dla projektu zakresów, w pokazanej na rysunku kolejności (od góry do dołu), lub dla wybranych zakresów. Moduły obliczeń zostały zaznaczone czerwoną ramką.

8.Moduły obliczeniowe


Na pasku narzędzi w sekcji obliczenia, oprócz obliczeń poszczególnych modułów dostępne są ikony:


Obliczenia

W ramach obliczeń wykonywane są wszystkie operacje, niezbędne do uzyskania kompletnych wyników, należą do nich między innymi:

 • kontrola połączeń,
 • diagnostyka danych,
 • weryfikacja spójności modelu instalacji,
 • propagacje danych do poszczególnych elementów,
 • dobory elementów,
 • obliczenia inżynierskie
 • automatyczne edycje graficzne.

Podczas obliczeń brane są pod uwagę wszystkie dane mające wpływ na wybrany zakres projektu:

 • dane ogólne,
 • dane budynku,
 • rysunki projektowanej instalacji oraz parametry użytych do jej budowy elementów, odczytane z katalogów.

Oznacza to, że program automatycznie zapewnia bardzo wysoką kompletność i spójność danych i wyników. Takie podejście znacząco ułatwia nawroty do dowolnego z wcześniejszych etapów edycji - po zmianie wybranych danych można wykonać ponowne obliczenia i uzyskać kompletne i aktualne wyniki. Łatwość nawrotów daje wysoki komfort i szybkość pracy w kontekście przeliczania różnych wariantów projektu, uwzględniania zmieniających się wymagań inwestora lub zmian w konstrukcji budynku wprowadzanych już w trakcie projektowania instalacji.
Szczegółowe informacje na temat obliczeń, nawrotów do wcześniejszych etapów projektu oraz diagnostyki zostały przedstawione w każdej lekcji projektowania: LEKCJE PROJEKTOWANIA.


Diagnostyka i lista błędów

Program diagnozuje błędy wykryte podczas wykonania obliczeń w oknie diagnostyki. Zgłaszane błędy, zostały podzielone według swojej rangi na kategorie: błąd, ostrzeżenie i podpowiedź.
Więcej informacji na ten temat: Przegląd i obsługa komunikatów diagnostyki.


Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są w wielu miejscach w programie: w tabelach z zestawieniem najważniejszych wejściowych i wynikowych danych oraz w hintach elementów.
Więcej informacji na ten temat: Prezentacja wyników obliczeń.


Eksport / Wydruk wyników i rysunków

Wyniki tabelaryczne oraz rysunki można łatwo drukować lub eksportować w jednym z wielu oferowanych przez program formatów. W celu uzyskania wydruku rysunków z wynikami lub tabel wyników, a także ich eksportu, należy włączyć widoczność odpowiednich okien programu: Edytor 2D, Widok 3D, Wydruki, i dalsze operacje wykonać w tych oknach.
Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków.
Dodatkowo program dostarcza możliwość eksportu projektu do modelu IFC. Eksport jest wykonywany w oparciu o model 3D i wpisuje się wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART.