HelpSystem:Informacje prawne

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Logo-instalsoft.png


Informacje prawne

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z serwisu internetowego HelpSystem. Korzystając z serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków. Jeżeli nie akceptują Państwo powyższego, prosimy nie korzystać z serwisu.

 1. Serwis internetowy HelpSystem udostępniany przez spółkę InstalSoft s.c. publikowany jest w celach informacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane informacje były poprawne i aktualne. Pomimo tego serwis może zawierać błędy. Dostawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich błędów i za jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania serwisu i zawartych w nim informacji.
 2. Informacje mogą ulec aktualizacji, zmianie lub usunięciu bez powiadomienia. Spółka InstalSoft s.c. może w dowolnym czasie wprowadzać usprawnienia serwisu oraz zmiany w programach opisanych w niniejszych materiałach.
 3. Spółka InstalSoft s.c. nie gwarantuje, że serwis internetowy lub udostępniane w nim materiały i pliki są wolne od wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie użytkownik może ponieść w związku z wystąpieniem takich niebezpiecznych elementów. Zalecane jest użycie oprogramowania antywirusowego podczas korzystania z serwisu.
 4. Znaki handlowe oraz loga prezentowane w serwisie są własnością intelektualną chronioną prawem i należą do spółki InstalSoft s.c. lub jej Kontrahentów, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.
 5. Wszelkie elementy, jak teksty, zdjęcia, grafiki, pliki prezentowane w serwisie są prawnie chronione. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania materiałów dostępnych za pośrednictwem niniejszego serwisu, pod warunkiem, że:
  • żadne dokumenty tekstowe lub grafiki z serwisu nie zostaną w jakikolwiek sposób zmodyfikowane,
  • żadne grafiki z serwisu nie zostaną wykorzystywane niezależnie od towarzyszącego im tekstu,
  • prawa autorskie, loga i znaki handlowe oraz pozostałe ostrzeżenia umieszczone w dokumencie oryginalnym zostaną uwidocznione na wszystkich kopiach,
  • użytkownik nie może udostępniać żadnej części serwisu jako elementu innej strony internetowej za pośrednictwem hiperłącza lub w inny sposób bez pisemnej zgody InstalSoft s.c.,
  • serwis internetowy HelpSystem oraz jego treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych, ani nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych w celu dostępu przez użytkowników lub osoby trzecie ani w celu dystrybucji baz danych zawierających całość lub część serwisu bądź jego zawartości.
 6. Wszelkie materiały przekazywane lub przesyłane przez użytkownika lub edytorów do serwisu, za wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, które objęte są zasadami zachowania poufności spółki InstalSoft s.c., nie mają charakteru poufnego oraz nie są prawnie zastrzeżone. Spółka InstalSoft s.c. nie ponosi odpowiedzialności za takie materiały oraz będzie współpracowała z organami ścigania lub sądami zwracającymi się z prośbą lub nakazem ujawnienia tożsamości oraz zlokalizowania osoby zamieszczającej treści z naruszeniem prawa. Zabrania się przesyłania lub przekazywania na lub z serwisu jakichkolwiek treści:
  • zawierających pogróżki, treści zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, dyskryminacji, zawierających groźby, bluźnierczych, naruszających poufność lub prywatność,
  • dla których użytkownik nie uzyskał wszelkich koniecznych zezwoleń, zgód,
  • które stanowią lub powodują zachowanie, które mogłoby być uznane za przestępstwo karne, powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej, lub które w inny sposób byłyby niezgodne z prawem lub naruszałyby prawa osób trzecich w jakimkolwiek państwie na świecie,
  • które powodują szkody techniczne (w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, czy innego złośliwego oprogramowania).
 7. Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.
 8. Dla korzystania z serwisu HelpSystem niezbędny jest komputer, dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa.


Uwaga! Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące niniejszej informacji prawnej, prosimy o kontakt z InstalSoft s.c. za pomocą poczty elektronicznej na adres info@instalsoft.com