Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-11-05


Opis

Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych umożliwiają ręczną, szybką korektę wybranych parametrów instalacji w systemie płaszczyznowym o danym zastosowaniu (Ogrzewanie/Chłodzenie). W oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych istnieje możliwość korekty:

 • odstępów układania dobranych przez program,
 • wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow.
 • wartości Liczba PG/Ch.
  1. Okno obliczeń interaktywnych-zakładka ogrzewanie

  2. Okno obliczeń interaktywnych-zakładka chłodzenie

Po zmianie któregokolwiek z tych parametrów i wybraniu przycisku Przelicz, program wykonuje obliczenia tylko w minimalnym wymaganym zakresie:

 • równoważone są spadki ciśnienia w obiegach pętli ogrzewania\chłodzenia płaszczyznowego tylko względem siebie na rozdzielaczu.
  Spadki ciśnienia na zaworach równoważących rozdzielacza są obliczane przy założeniu, że ciśnienie, które dochodzi do rozdzielacza, ma wartość wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego dla tego rozdzielacza.
  Po wykonaniu obliczeń spadki ciśnienia są przeliczane, ponieważ są wykonywane obliczenia hydrauliczne dla całej sieci, a często ciśnienie dla rozdzielacza jest wyższe od wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego.

Dlatego po zamknięciu okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych:

 • wymagane jest wykonanie obliczeń, ponieważ projekt ma status nieobliczonego, o czym m.in. informuje komunikat na pasku stanu:
  Uwaga! Projekt nie został obliczony albo od ostatnich obliczeń dane zostały zmodyfikowane. Prezentowane wyniki mogą być nieaktualne..

Lokalizacja w programie

 • Ikona Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych dostępna jest na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  3. Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

 • Skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + F10.

Przykłady użycia

Dostępne zakresy obliczeń interaktywnych i możliwość edycji okien na poszczególnych zakresach edycji są uzależnione od wybranego zastosowania w źródle.

 1. Zastosowanie Ogrzewanie - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Ogrzewanie, zakładka Chłodzenie jest pusta.

 2. Zastosowanie Ogrzewanie i wydajność chłodnicza - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Ogrzewanie, na zakładce Chłodzenie są widoczne wszystkie wartości, ale nie ma możliwości ich edycji.

 3. Zastosowanie Chłodzenie - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Chłodzenie, zakładka Ogrzewanie jest pusta.

Inne możliwości dostępne w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

 1. Filtrowanie SPGch podpiętych do danego rozdzielacza.
  5. Filtrowanie Strefa pow. grzewczych/chłodzącychpodpiętych do danego rozdzielacza.

 2. Powrót do ustawień automatycznych obliczeń - Przywróć ustawienia AUTO.
  6. Przywróć ustawienia AUTO

Korekta liczby Powierzchni Grzewczo-Chłodzących

 • W przypadku ręcznej zmiany ilości PGCh, przywracane są ustawienia domyślne wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow. (status komputer) dla wszystkich PGCh należącej do danej SPGCh.

Korekta odstępów układania

 • W wyniku ręcznej korekty parametru Odstęp układania program może zmienić wartość dla parametru Powierzchnia grzewczo - chłodząca, ale nie wyłącza trybu podziału automatycznego elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.
  Zmiana wartości Odstęp układania w ramach pojedynczego elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca zmienia ten parametr we wszystkich występujących PG/Ch w ramach wspólnego elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.

Korekta wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow.

 • Zmiana tej wartości może między innymi wpłynąć na eliminację komunikatu diagnostyki:
  • prędkość wody w rurze nie zapewnia samoodpowietrzania.

Dodatkowe informacje

Konsekwencją korekty parametrów w Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest rezygnacja z optymalnego wariantu wyznaczania temperatury zasilania dla instalacji płaszczyznowej wg wybranego kryterium w Dane ogólne:

 • Cieplnie i hydraulicznie,
 • Min. kosztów inwestycji.

Ta rezygnacja z optymalnego wariantu jest diagnozowana przez program komunikatami diagnostyki o randze podpowiedzi:

 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem cieplnym niż ostatnio wybrany ręcznie,
 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem kosztów niż ostatnio wybrany ręcznie,
 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem cieplnym i hydraulicznym niż ostatnio wybrany ręcznie.

Zawartość listy komunikatów diagnostyki w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych oraz w oknie Diagnostyka programu może się różnić. Ewentualne korekty w projekcie powinny opierać się o listę komunikatów po wykonaniu obliczeń dla odpowiedniego zakresu projektu np. "Instalacje grzewcze i chłodnicze", czyli w oknie Diagnostyka.

Zasady wyróżnienia pól, które można edytować w oknie obliczeń:

 • Zmiana wartości w polu powoduje podświetlenie komórki na inny kolor i prezentacje tej wartości.
  6. Prezentacja pola z wartością wprowadzoną ręcznie tuż po edycji

 • Po przeliczeniu wartości bez wyróżnienia kolorystycznego.
  7. Prezentacja pola z wartością wprowadzoną ręcznie po obliczeniach