Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-08-25


Opis

Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych umożliwiają ręczną, szybką korektę wybranych parametrów instalacji w systemie płaszczyznowym o danym zastosowaniu (Ogrzewanie/Chłodzenie). W oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych istnieje możliwość korekty:

 • wartości Odstęp układania
 • wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow.
 • wartości Liczba PG/Ch
 • wartości θz,H pł. dla wybranych obwodów regulacji dla instalacji ogrzewania
 • wartości θz,C pł. dla wybranych obwodów regulacji dla instalacji chłodzenia.
1. Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych - zakładka Ogrzewanie.


2. Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych - zakładka Chłodzenie.


Po zmianie wartości:

 • Odstęp układania
 • Liczba PG/Ch
 • θz,H pł. / θz,C pł.

konieczne jest wciśnięcie przycisku Przelicz dla weryfikacji wpływu wprowadzonych zmian na wyniki obliczeń. Obliczenia wówczas wykonywane są częściowo w zakresie obejmującym wyłącznie systemy płaszczyznowe. W fazie obliczeń interaktywnych spadki ciśnienia i nastawy na zaworach regulacyjnych/rotametrach na rozdzielaczu są wyznaczane przy założeniu, że ciśnienie przed rozdzielaczem ma wartość wymaganego minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego dla tego rozdzielacza. Po zamknięciu okna i wykonaniu pełnych obliczeń instalacji cieplnych, spadki ciśnienia i nastawy są wyznaczane ponownie ponieważ wykonywane są obliczenia hydrauliczne całej instalacji, wskutek czego ciśnienie przed danym rozdzielaczem może być wyższe od wymaganego minimalnego.

W przypadku zmian wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow. nie jest wymagane wciśnięcie przycisku Przelicz, parametry aktualizowane są na bieżąco.

Po zamknięciu okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych należy wykonać pełne obliczenia instalacji cieplnych ponieważ projekt ma status nieobliczonego, o czym m.in. informuje komunikat na pasku stanu:
Uwaga! Projekt nie został obliczony albo od ostatnich obliczeń dane zostały zmodyfikowane. Prezentowane wyniki mogą być nieaktualne.


Lokalizacja w programie

 • Ikona Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych dostępna jest na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  3. Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.

 • Skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + F10.

Przykłady użycia

Dostępne zakresy dla opcji Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych i możliwość edycji okien na poszczególnych zakresach edycji są uzależnione od wybranego zastosowania w źródle.

 1. Zastosowanie Ogrzewanie - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Ogrzewanie, zakładka Chłodzenie jest pusta.

 2. Zastosowanie Ogrzewanie i wydajność chłodnicza - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Ogrzewanie, na zakładce Chłodzenie są widoczne wszystkie wartości, ale nie ma możliwości ich edycji.

 3. Zastosowanie Chłodzenie - w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest możliwość zmiany parametrów na zakładce Chłodzenie, zakładka Ogrzewanie jest pusta.

Inne możliwości dostępne w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

 1. Filtrowanie elementów Strefa pow. grzewczych/chłodzących podpiętych do danego rozdzielacza.
  4. Filtrowanie Strefa pow. grzewczych/chłodzących podpiętych do danego rozdzielacza.

 2. Możliwość sterowania widocznością elementów Podłoga grzewczo-chłodząca typu Ogrzewana / chłodzona przyłączami i Bez rur przy pomocy checkboxa Pokazuj także "Powierzchnie ogrzewane przyłączami lub bez rur".
  5. Pokazuj także "Powierzchnie ogrzewane przyłączami lub bez rur".

 3. Powrót do ustawień automatycznych obliczeń - Przywróć ustawienia AUTO.
  6. Przywróć ustawienia AUTO.

Wybór sposobu prezentacji rozdzielaczy

Pole Pokaż drzewo wg pozwala na zarządzanie sposobami prezentacji rozdzielaczy z dostępnymi opcjami:

 • Konstrukcja budynku - elementy Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy są prezentowane w drzewie według ich występowania na kolejnych kondygnacjach i w ramach jednostek budynku, do których przynależą.
 • Obwody regulacji - elementy Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy są pogrupowane według obwodów regulacji o tej samej temperaturze zasilania.
  7. Wybór sposobu prezentacji rozdzielaczy w polu: Pokaż drzewo wg.

Korekta temperatury zasilania dla obwodu regulacji

Aby zmienić temperaturę zasilania dla wybranego obwodu regulacji należy (alternatywnie):

 1. Narzucić wartość w polu θz,H pł. dla analizowanego obwodu.
  8. Ustawienie temperatury zasilania dla obwodów regulacji w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.

 2. Zaznaczyć checkbox Zoptymalizuj.

 3. Przełączyć stan pola w tryb AUTO (ikonka kalkulatora), aby sposób ustalania wartości dla θz,H pł. był zgodny z ustawieniami z okna Dane ogólne z sekcji Instalacje cieplne/ Źródła a następnie wcisnąć przycisk Przelicz.
  9. Ustawienie temperatury zasilania dla obwodów regulacji w oknie Dane ogólne.

Korekta liczby Powierzchni Grzewczo-Chłodzących

 • W przypadku ręcznej zmiany liczby PGCh, przywracane są ustawienia domyślne wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow. (status komputer) dla wszystkich PGCh należącej do danej SPGCh.

Korekta wartości Odstęp układania

 • W wyniku ręcznej korekty parametru Odstęp układania program może zmienić wartość dla parametru Powierzchnia grzewczo - chłodząca, ale nie wyłącza trybu podziału automatycznego elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.
  Zmiana wartości Odstęp układania w ramach pojedynczego elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca zmienia ten parametr we wszystkich występujących PG/Ch w ramach wspólnego elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących..

Prezentacja nastawy zaworu równoważącego i okładziny

 • Program prezentuje wybraną opcję okładziny w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
 • Prezentacja pola Nastawa zaworu z wartością w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.

Korekta wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow.

 • Zmiana tej wartości może między innymi wpłynąć na eliminację komunikatu diagnostyki:
  • prędkość wody w rurze nie zapewnia samoodpowietrzania

W przypadku zmiany wartości Różnica temp. pomiędzy zas. a pow. nie jest wymagane wybranie przycisku Przelicz.


Uwzględnij vmin

Program może uwzględnić w obliczeniach cieplnych wymaganą minimalną prędkość przepływu w rurze (v_min) po zaznaczeniu checkboxa Prędkość minimalna na odpowiedniej zakładce w oknie Dane ogólne (Systemy podłogowe / Systemy ścienne / Systemy sufitowe). W trybie AUTO wartość inicjacyjna dla wybranego typu rury pochodzi z katalogu wybranego systemu.


Dodatkowe informacje

Konsekwencją korekty parametrów w Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych jest rezygnacja z optymalnego wariantu wyznaczania temperatury zasilania dla instalacji płaszczyznowej wg wybranego kryterium w Dane ogólne:

 • Cieplnie i hydraulicznie,
 • Min. kosztów inwestycji.

Ta rezygnacja z optymalnego wariantu jest diagnozowana przez program komunikatami diagnostyki o randze podpowiedzi:

 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem cieplnym niż ostatnio wybrany ręcznie,
 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem kosztów niż ostatnio wybrany ręcznie,
 • istnieje odstęp korzystniejszy pod względem cieplnym i hydraulicznym niż ostatnio wybrany ręcznie.

Zawartość listy komunikatów diagnostyki w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych oraz w oknie Diagnostyka programu może się różnić. Ewentualne korekty w projekcie powinny opierać się o listę komunikatów po wykonaniu obliczeń dla odpowiedniego zakresu projektu np. Instalacje grzewcze i chłodnicze, czyli w oknie Diagnostyka.

Zasady wyróżnienia pól, które można edytować w oknie obliczeń:

 • Zmiana wartości w polu powoduje podświetlenie komórki na inny kolor i prezentacje tej wartości.
  10. Prezentacja pola z wartością wprowadzoną ręcznie tuż po edycji.

 • Po przeliczeniu wartości bez wyróżnienia kolorystycznego.
  11. Prezentacja pola z wartością wprowadzoną ręcznie po obliczeniach.