Tabelka rozdzielacza

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-02-05


Opis

Tabelka rozdzielacza umożliwia zaprezentowanie na rzutach w atrakcyjnej i zwartej formie tabelarycznej parametrów elementu Rozdzielacz oraz jego akcesoriów. W programie dostępne są cztery predefiniowane szablony. Dodatkowo użytkownik może konfigurować ilość informacji wyświetlanych w kolumnach i wierszach i zapisywać taką konfigurację jako własne szablony, aby użyć ich w kolejnych projektach.

Lokalizacja w programie

 • Tabelka rozdzielacza dostępna jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne.
1. Tabelka rozdzielacza


Wskazanie domyślnego szablonu elementu Tabelka rozdzielacza dla programu

 • Domyślny szablon tabelki rozdzielacza dostępny jest w oknie Ustawienia programu w sekcji Inne ustawienia.
2. Wybór domyślnego szablonu Tabelki rozdzielacza dla programu


Zmiana szablonu domyślnego na inny w oknie Tabela danych dla elementu Tabelka rozdzielacza

 • W liście pola Szablon tabelki możliwy jest wybór szablonu spośród predefiniowanych i własnych użytkownika.
3. Wybór szablonu Tabelki rozdzielacza dla zaznaczonego elementu


Przykład użycia

 • Wstawienie do projektu elementu Tabelka rozdzielacza z paska narzędzi Rozprowadzenie - instalacje cieplne.
 • Konfiguracja widoczności wierszy w nagłówku tabelki oraz kolumn w jej dolnej części.
 • Zapisanie własnego szablonu elementu Tabelka rozdzielacza.
 • Wybranie nowego domyślnego wzorca elementu Tabelka rozdzielacza w ustawieniach programu.

Dodatkowe informacje

 • W szablonie utworzonym przez użytkownika są zapisane informacje o widocznych kolumnach oraz wierszach w nagłówku elementu Tabelka rozdzielacza, natomiast ustawienia kolorów nie są zapamiętywane.
 • Tabelka rozdzielacza jest możliwa do edycji na zakresach:
  • Konwekcyjne
  • Podłogowe i ścienne instalacje ogrzewania i chłodzenia
  • Sufitowe
  • Wydruk