Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-08-30


Opis

Element Powierzchnia grzewczo - chłodząca (podłogi i sufity) może zostać uzupełniony rysunkiem pętli. Rysunki generowane automatycznie przez program są odświeżane po każdym przeliczeniu projektu. Możliwa jest ich modyfikacja, uzupełnienie lub ręczne poprowadzenie pętli. Ręczne edycje zalecane są w końcowej fazie pracy nad projektem.

Webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów przedstawiającym możliwości użycia funkcji opisanej w tym artykule:


Lokalizacja w programie

 • Dane ogólne - możliwe włączenie automatycznego generowania pętli dla wszystkich elementów, poprzez zaznaczenie checkbox'a Generuj rysunki pętli.
  1. Generuj rysunki pętli

 • Tabela danych dla elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, przy pracy na zakresie edycji Podł./Ścienne/Sufitowe, umożliwia:
  • włączenie automatycznego generowania pętli poprzez zaznaczenie checkbox'a Generuj rysunki pętli; w tym miejscu można też wyłączyć generowanie pętli dla wybranego elementu w przypadku, gdy w Dane ogólne ten checkbox jest zaznaczony,
  • wybór "sposobu rysowania pętli".
   2. Sposób ułożenia pętli

 • Narzędzie Wężownica OChP dostępne w Narzędzia główne, przy pracy na zakresie edycji Rys. pętli-podłogowe/Rys. pętli-sufitowe, umożliwia ręczne rysowanie pętli. Zaleca się używanie tego narzędzia przy włączonym trybie pracy AUTO oraz SIAT (siatka jest dwupoziomowa - duże kropki i małe kropki).
  3. Rysunki pętli - edycja graficzna

Przykłady użycia

Automatyczne generowanie rysunków pętli

 1. Włączyć opcję Generuj rysunki pętli w oknie Dane ogólne lub dla wybranych elementów.
 2. Przeliczyć projekt Loops-calculation.png. Po przeliczeniu projektu program automatycznie wygeneruje rysunki pętli.
 3. Zmienić kierunek układania pętli (opcjonalnie).
  Po zaznaczeniu elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca dostępne są hotpointy kierunku układania pętli Direction.png, a dla wariantu ułożenia Poj. meander/Podw. meander dodatkowo wskaźnik Side.png pozwalający na wskazanie boku wzdłuż, którego będzie się odbywać meandrowanie. Aby widoczny był efekt zmiany kierunku układania pętli oraz wskazania innego boku tego układania, wymagane jest ponowne przeliczenie pliku.

 4. Skontrolować wypełnienie elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca elementem Wężownica OChP, w szczególności czy nie pozostały puste miejsca. Program umożliwia wypełnienie takich obszarów rurami z odstępem mniejszym niż wyliczony/narzucony dla strefy. Działanie mechanizmu można kontrolować na poziomie:
  • całego projektu - w oknie Dane ogólne na zakładkce Systemy płaszczyznowe - Dodatkowe opcje,
   4. Sposób rysowania pętli dla całego projektu

  • elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących po zaznaczeniu tego elementu, w oknie Tabela danych, w polu Sposób rysowania pętli.
   5. Sposób rysowania pętli dla wybranego elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzącychRęczna edycja rysunków pętli

 1. Wyłączyć generowanie rysunków pętli dla wybranych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
  Uwaga! Odznaczenie opcji Generuj rysunki pętli nie będzie skutkowało usunięciem już wygenerowanych rysunków pętli, a jedynie zamrożeniem ich stanu i umożliwieniem ręcznej edycji bądź usunięcia. Całkowite usunięcie rysunków pętli jest możliwe po zaznaczeniu pętli poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolnym odcinku pętli i wykonaniu operacji Usuń zaznaczone elementy.
 2. Włączyć tryb pracy SIAT wspomagający korektę przebiegu lub ręczne prowadzenie rysunków pętli. Duże węzły siatki są rozmieszczone w odległości wyliczonej/narzuconej dla danej powierzchni, małe węzły siatki w odległości minimalnej przewidzianej dla zastosowanego systemu układania. Siatkę można ustawić równolegle do wskazanej krawędzi elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących poprzez ustawienie na tej krawędzi niebieskiego hot-pointa Hot-point-obrot.png. Dostęp do niego jest możliwy po zaznaczeniu elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących.
 3. Skorygować/narysować ręcznie wybrane odcinki pętli.
 4. Zawrzeć narysowaną pętlę w całości w elemencie Powierzchnia grzewczo - chłodząca i kończyć na jego krawędzi.
 5. Gdy automatycznie wygenerowane przyłącza nie przechodzą płynnie w odcinki pętli warto zmienić rozstaw przyłączy.


Ręczna edycja jest również konieczna w niektórych sytuacjach projektowych, gdy automatycznie wygenerowane rysunki pętli są niepoprawne. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należą:

 • krzyżowanie się początku i końca rysunku pętli,
 • różne rozstawy rur w pętli,
 • asymetrycznie rozmieszczone rysunki pętli w sąsiadujących elementach Powierzchnia grzewczo - chłodząca,
 • nieprawidłowe rysunki podpięcia pętli w punktach włączenia przyłączy.

W każdym z tych przypadków istnieje możliwość wykonania ręcznej korekty rysunku zgodnie z instrukcjami w filmach poniżej.

Krzyżowanie się początku i końca rysunku pętli

Zmiana kierunku rysowania pętli lub zmiana umiejscowienia podpięcia przyłączy.


Różne rozstawy rur w pętli

W sytuacji gdy Powierzchnia grzewczo - chłodząca jest wypełniona w sposób nieprawidłowy (np. występują różne rozstawy rur w ramach jednej pętli lub sąsiadujące ze sobą powierzchnie zostały asymetrycznie wypełnione), należy:

 • Zaznaczyć Dopasuj pętle do siatki w Tabela danych elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca
 • Włączyć funkcję SIAT
 • Jeśli potrzeba, dokonać korekty wielkości elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca.


Nieprawidłowe rysunki podpięcia pętli w punktach włączenia przyłączy

Zmiana położenia punktów podłączenia przyłączy.


Nieprawidłowe generowanie rozstawu przyłączy

Zmiana odstępu układania przyłączy.


Ręczna edycja rysunków pętli w systemach suchych z wstawionymi płytami prowadzącymi

W przypadku podłogowych systemów suchych z ułożonymi w programie elementami katalogowymi Płyta systemu suchego, rolę siatki wykorzystywanej w celu kontroli poprawnego rozprowadzenia pętli pełnią charakterystyczne punkty płyt. Więcej informacji na ten temat: Wstawienie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego.

W celu wygenerowania rysunków pętli należy w oknie Dane ogólne włączyć ustawienia:

 • Na zakładce Systemy podłogowe włączyć opcję Generuj rysunki pętli oraz wybrać Poj. meander w polu Wariant ułożenia.
 • (Opcjonalnie) Na zakładce Dodatkowe opcje włączyć opcję Uwzględniaj w obliczeniach: rysunkową długość pętli. Więcej informacji na ten temat: Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach.

Po przeliczeniu projektu należy zweryfikować ułożenie pętli względem rówków elementów Płyta systemu suchego. W razie potrzeby wykonać ręczną edycję wygenerowanych pętli zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Zmienić bok wzdłuż którego będzie się odbywać meandrowanie oraz zmienić kierunek układania pętli. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rysunków pętli.
 • Wyłączyć Automatyczny tryb podziału strefy i ręcznie skorygować przebieg krawędzi podziału.
 • Wyłączyć Generuj rysunki pętli w oknie Tabela danych dla wybranych elementów Podłoga grzewczo-chłodząca i ręcznie skorygować/uzupełnić rysunki pętli:
  • Włączyć tryb pracy SIAT w celu wyświetlenia punktów charakterystycznych w płytach systemu suchego.
  • Poprawić położenie pętli (jej pojedynczych odcinków lub wielu odcinków grupowo zaznaczonych) względem punktów charakterystycznych oraz rowków płyt. Przy aktywnym trybie SIAT i AUTO przesuwane odcinki pętli snapują się do punktów charakterystycznych płyt systemu suchego.
  • W razie potrzeby ręcznie dorysować odcinki pętli korzystając z elementu Wężownica OChP dostępnego na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnego zakresu Rys. pętli-podłogowe.

Uwaga! Aby zweryfikować efekt wprowadzonych zmian, konieczne jest ponowne przeliczenie pliku projektu.

Dodatkowe informacje

 • Wężownica OChP ma swoje własne miejsce w drzewie Konfiguracja wyglądu elementów i opisów. W celu zwiększenia czytelności rysunków pętli na wydrukach można w Konfiguracja wężownicy OChP wybrać ustawienia:
  • Różne kolory pętli
  • Przyłącza przyjmują kolor taki jak wężownica.
6. Konfiguracja wyglądu elementów i opisów - Wężownica OChP


7. Różne kolory pętli


 • Rysunki pętli nie są obowiązkowe i nie muszą być kompletne, jeśli nie wybrano opcji Uwzględniaj w obliczeniach: rysunkową długość pętli.
 • W przypadku połączeń wirtualnych, automatycznie rysowane pętle wychodzą z punktów arbitralnie wybranych przez program. Po narysowaniu przyłączy lokalizacja punktów początkowych pętli zostanie automatycznie skorygowana. Zmianie mogą ulec również same rysunki pętli, wskutek uwzględnienia przebiegu przyłączy prowadzących do innych powierzchni/pomieszczeń.
 • Wariant ułożenia można zmienić dla całego projektu na zakładce Dane ogólne lub dla pojedynczego elementu Podłoga grzewczo-chłodząca.