Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-27


Opis

Element Powierzchnia grzewczo - chłodząca (podłogi i sufity) może zostać uzupełniony rysunkiem pętli. Rysunki generowane automatycznie przez program są odświeżane po każdym przeliczeniu projektu. Możliwa jest ich modyfikacja, uzupełnienie lub ręczne poprowadzenie pętli. Ręczne edycje zalecane są w końcowej fazie pracy nad projektem.

Lokalizacja w programie

 • Dane ogólne - możliwe włączenie automatycznego generowania pętli dla wszystkich elementów, poprzez zaznaczenie checkbox'a Generuj rysunki pętli.
  1. Rysunki pętli - dane ogólne

 • Tabela danych dla elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, przy pracy na zakresie edycji Podł./Ścienne/Sufitowe, umożliwia:
  • włączenie automatycznego generowania pętli poprzez zaznaczenie checkbox'a Generuj rysunki pętli; w tym miejscu można też wyłączyć generowanie pętli dla wybranego elementu w przypadku, gdy w Dane ogólne ten checkbox jest zaznaczony,
  • wybór sposobu ułożenia pętli.
   2. Sposób ułożenia pętli

 • Narzędzie Wężownica OChP dostępne w Narzędzia główne, przy pracy na zakresie edycji Rys. pętli-podłogowe/Rys. pętli-sufitowe, umożliwia ręczne rysowanie pętli. Zalecamy używanie tego narzędzia przy włączonym trybie pracy AUTO oraz SIAT (siatka jest dwupoziomowa - duże kropki i małe kropki).
  3. Rysunki pętli - edycja graficzna

Przykłady użycia

Automatyczne generowanie rysunków pętli

 1. Włączyć generowanie rysunków pętli w danych ogólnych lub dla wybranych elementów.
 2. Przeliczyć projekt Loops-calculation.png. Po przeliczeniu projektu program automatycznie wygeneruje rysunki pętli.
 3. Zmienić kierunek układania pętli (opcjonalnie).
  Po zaznaczeniu elementu Powierzchnia grzewczo - chłodząca dostępne są hotpointy kierunku układania pętli Direction.png, a dla wariantu ułożenia Poj. meander/Podw. meander dodatkowo wskaźnik Side.png pozwalający na wskazanie boku wzdłuż którego będzie się odbywać meandrowanie. Aby widoczny był efekt zmiany kierunku układania pętli oraz wskazania innego boku tego układania, wymagane jest ponowne przeliczenie pliku.

 4. Kontrola wizualnej prezentacji rysunków pętli instalacji płaszczyznowej a w szczególności zweryfikowanie czy na rysunku znajdują się dziury powstałe z niemożności wypełnienia całej Powierzchni Grzewczo Chłodzącej odstępami systemowymi. Program daje możliwość wypełnienia powstałych dziur dla całego projektu poprzez wybór Sposobu rysowania pętli w Danych ogólnych/Instalacje cieplne/Systemy płaszczyznowe/Dodatkowe opcje lub poszczególnych Stref Przyłączy Grzewczo-Chłodzących w ich Tabeli Danych


Ręczna edycja rysunków pętli

 1. Wyłączyć generowanie rysunków pętli dla wybranych elementów Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
  Uwaga! Odznaczenie opcji Generuj rysunki pętli nie będzie skutkowało usunięciem już wygenerowanych rysunków pętli, a jedynie zamrożeniem ich stanu i umożliwieniem ręcznej edycji bądź usunięcia. Całkowite usunięcie rysunków pętli jest możliwe po zaznaczeniu pętli poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolnym odcinku pętli i wykonaniu operacji Usuń zaznaczone elementy.
 2. Włączyć tryb pracy SIAT wspomagający korektę przebiegu lub ręczne prowadzenie rysunków pętli. Węzły siatki są rozmieszczone w minimalnej odległości przewidzianej dla zastosowanego systemu układania. Siatkę można ustawić równolegle do wskazanej krawędzi elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących poprzez ustawienie na tej krawędzi niebieskiego hot-pointa Hot-point-obrot.png. Dostęp do niego jest możliwy po zaznaczeniu elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących.
 3. Skorygować/narysować ręcznie wybrane odcinki pętli.
 4. Narysowana pętla musi całkowicie zawierać się w elemencie Powierzchnia grzewczo - chłodząca i kończyć na jego krawędzi.

Ręczna edycja rysunków pętli w systemach suchych z wstawionymi płytami prowadzącymi

 1. Ręczna edycja pętli jest jedynym sposobem uzyskania poprawnych pętli w systemach opartych na elementach typu Płyta systemu suchego .
 2. W przypadku podłogowych systemów suchych z ułożonymi w programie elementami katalogowymi Płyta systemu suchego, rolę siatki pełnią charakterystyczne punkty płyt.
 3. Dla systemów suchych z wstawionymi elementami Płyta systemu suchego zalecane jest użycie funkcji "rysunkową długość pętli".
  Więcej informacji na ten temat:Jak uwzględnić rysunkową długość pętli w obliczeniach
  Więcej informacji na ten temat: Wstawianie płyt w suchych systemach ogrzewania podłogowego


Dodatkowe informacje

 • Styl graficzny - w celu zwiększenia czytelności wydruków pętli można:
  • wybrać sposób prezentacji pętli jako różnokolorowe z przyłączami w kolorze pętli
   4. Style elementów - brak kolorów dla pętli

   5. Edycja graficzna - brak kolorów dla pętli

   6. Style elementów - wybrane kolory dla pętli
   7. Edycja graficzna - wybrane kolory dla pętli

 • Rysunki pętli nie są obowiązkowe i nie muszą być kompletne, jeśli nie wybrano opcji "rysunkową długość pętli".
 • W przypadku połączeń wirtualnych, automatycznie rysowane pętle wychodzą z punktów arbitralnie wybranych przez program. Po narysowaniu przyłączy lokalizacja punktów początkowych pętli zostanie automatycznie skorygowana. Zmianie mogą ulec również same rysunki pętli, wskutek uwzględnienia przebiegu przyłączy prowadzących do innych powierzchni/pomieszczeń.
 • Wybór zmiany sposobu rysowania pętli jest możliwy dla całego projektu na zakładce "Dane ogólne"
  8.Sposób rysowania pętli dla całego projektu

  lub dla pojedynczej "Strefy podłogi grzewczo/chłodzącej.
  9.Sposób rysowania pętli dla wybranej Strefy podłogi grzewczo/chłodzącej