Konfigurowanie aplikacji

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-01-02


Opis

Artykuł opisuje możliwości konfiguracji pakietu InstalSystem 5. Pakiet może być skonfigurowany na różnych poziomach, dzięki czemu użytkownik ma możliwość dostosowania aplikacji do swoich wymagań, zwiększając tym samym ergonomię pracy.

Lokalizacja w programie

Opcje konfiguracji aplikacji są dostępne z okna Edytor InstalSystem, które jest automatycznie otwierane przy zakładaniu nowego projektu lub otwieraniu pliku istniejącego projektu. Większość opcji jest dostępna z paska zakładek, w skład którego wchodzi m.in. zakładka menu głównego Plik. Każda zmiana konfiguracji aplikacji zostaje zapamiętana i jest stosowana dla kolejnych projektów otwieranych na danym pakiecie. Deinstalacja i ponowna instalacja programu powoduje utracenie konfiguracji użytkownika.

1. Pasek zakładek


Przykłady użycia

Ustawienia

Ustawienia dotyczą klawiatury, myszy, menu podręcznego, niektórych aspektów wyglądu ekranu, pozwalają samodzielnie dostosować widok paska narzędzi czy określić widoczność poszczególnych komunikatów diagnostyki. Wyboru podstawowych ustawień programu można dokonać po wyborze przycisku Ustawienia.

1. Ustawienia


W oknie ustawień istnieje również możliwość wyboru szablonów:

 • Domyślny szablon tabelki rozdzielacza. Więcej informacji na ten temat: Tabelka rozdzielacza.
 • Domyślny szablon tabelki projektu. Więcej informacji na ten temat: Tabelka projektu.

Układ okien - dostosowanie widoku bieżącego

Układ okien jest możliwy do dostosowania poprzez wybór aktywnych okien oraz dowolne ich rozlokowanie. Pakiet InstalSystem 5 jest dostosowany do pracy na dwóch monitorach jednocześnie. Zalecamy pracę w takiej konfiguracji sprzętowej. Wyboru (włączenia / wyłączenia) okien dokonujemy z listy dostępnej z poziomu paska narzędzi. Włączone okno pojawia się początkowo w wybranym przez program miejscu ekranu.

2. Okna


Dowolne okno możemy przenieść w dowolne miejsce ekranu lub zintegrować z innymi w kilku predefiniowanych obszarach (tzw. zadokować). W celu zadokowania wybranego okna, należy "złapać" lewym przyciskiem myszy zakładkę z nazwą okna i przytrzymując przycisk myszy, przeciągnąć w kierunku środka głównego okna, dzięki czemu pojawi się krzyż prezentujący możliwe układy okna. Wystarczy "upuścić" trzymane okno nad jednym z proponowanych układów, aby je zadokować. Okno można także upuścić w dowolnym miejscu ekranu monitora, wskazując jego nowe położenie, nawet poza głównym oknem aplikacji.

Układ okien - tworzenie i zapisywanie własnych kompozycji

Możliwe jest tworzenie i zapisywanie własnych kompozycji pod określoną nazwą za pomocą funkcji Zapisz układ ekranu.
Zakres danych możliwych do zapamiętania przez program w kompozycji:

 • Lista otwartych okien.
 • Pozycja i umiejscowienie okien.
 • Rozmiar wszystkich widocznych okien.
 • Aktywny zakres lub zakresy edycji projektu w widoku 2D i 3D.

Przykładowe kompozycje:

 • Kompozycja do pracy z projektem na etapie wypełniania danych w oknie Dane ogólne.

 • Kompozycja do pracy z projektem na etapie edycji graficznej.

 • Kompozycja do pracy z projektem na etapie weryfikacji w widoku 3D.

 • Kompozycja do pracy z projektem na etapie analizy wyników obliczeń.

Wybór kompozycji do bieżącej pracy odbywa się z listy Zmiana układu ekranu.


Kompozycje wydruków

Predefiniowane kompozycje wydruków dostępne są w drzewie po lewej stronie okna Wydruki. Ilość i rodzaj gotowych propozycji zależy od używanej wersji programu. Możliwy jest wybór danej kompozycji i zapoznanie się z jej zawartością. Istnieje też możliwość utworzenia i zapisania własnych kompozycji wydruków, które będą później dostępne, obok kompozycji predefiniowanych, również dla innych projektów.

3. Kompozycje wydruków


Wyszukiwanie elementów

Możliwe jest stworzenie i skonfigurowanie własnych filtrów dla wyszukiwania w projekcie elementów spełniających określone kryteria. Utworzone i zapisane filtry dostępne będą również dla innych projektów.

4. Kompozycje wydruków


Pliki szablonów

Szablon to wstępnie przygotowany plik projektu. W ramach szablonu można określić:

 • nazwę szablonu,
 • dostępne zakresy obliczeń,
 • wybór katalogów,
 • konfigurację ogólnych danych edycyjnych,
 • konfigurację danych ogólnych projektu:
  • otoczenia budynku (np.: wskaźników strat w/m2),
  • instalacji;
 • graficzny fragment projektu instalacji.

Można korzystać z wielu szablonów, których zawartość może być dostosowana do różnych typowych przypadków projektowych. Możliwość zapisania stanu projektu jako szablon jest dostępna z Menu głównego - zakładka Plik. Domyślna lokalizacja zapisu: C:\...\Documents\InstalSystem 5 EN (lub inna nazwa pakietu)\Rev\XX.X\AppWindowSettings\Templates.

6. Zapisz jako szablon


Możliwość wczytania dancyh z dowolnego szablonu występuje:

 • podczas tworzenia nowego projektu w oknie;
  7. Nowy projekt - szablony

 • w trakcie pracy z projektem:
  • przywrócenie konfiguracji danych (z pominięciem zakładek:Zarządzanie kondygnacjami i Style elementów)
   8. Przywróć dane ogólne z szablonu

  • wczytanie stylów wyglądu elementów i etykiet.
   Więcej informacji na ten temat:Konfiguracja wyglądu elementów.

Moduły

Moduły stanowią gotowe do wstawienia fragmenty instalacji. Zależnie od określonej konfiguracji pakietu mogą być dostępne gotowe, predefiniowane moduły. Możliwe jest tez samodzielne definiowanie modułów przez użytkownika.
W celu utworzenia modułu należy zaznaczyć wybrany fragment instalacji i wybrać opcję Utwórz moduł z paska narzędzi. Aby wykorzystać utworzony moduł, należy dodać go do stworzonej zakładki na pasku narzędzi.
W lokalizacji Plik/Ustawienia/Wstążka możliwe jest tworzenie nowych zakładek (Nowa zakładka), dodawanie galerii (Nowa galeria) oraz zarządzanie zakładkami.

6. Tworzenie modułów