Konfigurowanie aplikacji

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-01-02


Opis

Artykuł opisuje możliwości konfiguracji pakietu InstalSystem 5. Pakiet może być skonfigurowany na różnych poziomach, dzięki czemu użytkownik ma możliwość dostosowania aplikacji do swoich wymagań, zwiększając tym samym ergonomię pracy.

Lokalizacja w programie

Opcje konfiguracji aplikacji są dostępne z okna Edytor InstalSystem, które jest automatycznie otwierane przy zakładaniu nowego projektu lub otwieraniu pliku istniejącego projektu. Konfiguracja aplikacji ma jednak charakter ogólny i jest stosowana dla wszystkich projektów przetwarzanych za pomocą danej instalacji programu.

Przykłady użycia

Ustawienia

Ustawienia dotyczą klawiatury, myszy, menu podręcznego, niektórych aspektów wyglądu ekranu, pozwalają samodzielnie dostosować widok paska narzędzi czy określić widoczność poszczególnych komunikatów diagnostyki. Wyboru podstawowych ustawień programu można dokonać po wyborze przycisku Ustawienia.

1. Ustawienia

Układ okien - dostosowanie widoku bieżącego

Układ okien jest możliwy do dostosowania poprzez wybór aktywnych okien oraz dowolne ich rozlokowanie. Pakiet InstalSystem 5 jest dostosowany do pracy na dwóch monitorach jednocześnie. Zalecamy pracę w takiej konfiguracji sprzętowej. Wyboru (włączenia / wyłączenia) okien dokonujemy z listy dostępnej z poziomu paska narzędzi. Włączone okno pojawia się początkowo w wybranym przez program miejscu ekranu.

2. Okna

Dowolne okno możemy przenieść w dowolne miejsce ekranu lub zintegrować z innymi w kilku predefiniowanych obszarach (tzw. zadokować). W celu zadokowania wybranego okna, należy "złapać" lewym przyciskiem myszy zakładkę z nazwą okna i przytrzymując przycisk myszy, przeciągnąć w kierunku środka głównego okna, dzięki czemu pojawi się krzyż prezentujący możliwe układy okna. Wystarczy "upuścić" trzymane okno nad jednym z proponowanych układów, aby je zadokować. Okno można także upuścić w dowolnym miejscu ekranu monitora, wskazując jego nowe położenie, nawet poza głównym oknem aplikacji.

Układ okien - tworzenie i zapisywanie własnych kompozycji

Możliwe jest tworzenie i zapisywanie własnych kompozycji pod określoną nazwą za pomocą funkcji Zapisz układ ekranu.
Zakres danych możliwych do zapamiętania przez program w kompozycji:

  • Lista otwartych okien.
  • Pozycja i umiejscowienie okien.
  • Rozmiar wszystkich widocznych okien.
  • Aktywny zakres lub zakresy edycji projektu w widoku 2D i 3D.

Przykładowe kompozycje:

  • Kompozycja do pracy z projektem na etapie wypełniania danych w oknie Dane ogólne.

  • Kompozycja do pracy z projektem na etapie edycji graficznej.

  • Kompozycja do pracy z projektem na etapie weryfikacji w widoku 3D.

  • Kompozycja do pracy z projektem na etapie analizy wyników obliczeń.

Wybór kompozycji do bieżącej pracy odbywa się z listy Zmiana układu ekranu.

Kompozycje wydruków

Predefiniowane kompozycje wydruków dostępne są w drzewie po lewej stronie okna Wydruki. Ilość i rodzaj gotowych propozycji zależy od używanej wersji programu. Możliwy jest wybór danej kompozycji i zapoznanie się z jej zawartością. Istnieje też możliwość utworzenia i zapisania własnych kompozycji wydruków, które będą później dostępne, obok kompozycji predefiniowanych, również dla innych projektów.

3. Kompozycje wydruków

Wyszukiwanie elementów

Możliwe jest stworzenie i skonfigurowanie własnych filtrów dla wyszukiwania w projekcie elementów spełniających określone kryteria. Utworzone i zapisane filtry dostępne będą również dla innych projektów.

4. Kompozycje wydruków

Pliki szablonów

Szablon to wstępnie przygotowany plik projektu, używany jako stan wyjściowy dla nowych projektów użytkownika. Szablon może obejmować różne ustawienia, np. odpowiednio skonfigurowane dane ogólne projektu, wstępnie przygotowane elementy instalacji i inne. Można korzystać z wielu szablonów, których zawartość może być dostosowana do różnych typowych przypadków projektowych. Ilość i rodzaj predefiniowanych szablonów zależy od używanej wersji programu. Użytkownik ma też możliwość utworzenia własnych plików szablonów. Po wyborze polecenia Zapisz jako szablon aktualny stan otwartego projektu zostanie zapisany jako nowy szablon użytkownika.

5. Szablon

Moduły

Moduły stanowią gotowe do wstawienia fragmenty instalacji. Zależnie od określonej konfiguracji pakietu mogą być dostępne gotowe, predefiniowane moduły. Możliwe jest tez samodzielne definiowanie modułów przez użytkownika.
W celu utworzenia modułu należy zaznaczyć wybrany fragment instalacji i wybrać opcję Utwórz moduł z paska narzędzi. Aby wykorzystać utworzony moduł, należy dodać go do stworzonej zakładki na pasku narzędzi.
W lokalizacji Plik/Ustawienia/Wstążka możliwe jest tworzenie nowych zakładek (Nowa zakładka), dodawanie galerii (Nowa galeria) oraz zarządzanie zakładkami.

6. Tworzenie modułów