Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-01-13


Opis

Artykuł opisuje sposób użycia katalogów w projekcie pod kątem ich ogólnego zastosowania, a także wykorzystania danych katalogowych podczas pracy nad edycją projektu. Dostarcza także informacje, jak wykorzystać unikalne funkcje programu do szybkiego znalezienia katalogów produktów potrzebnych do realizacji projektu.
W katalogach, prócz zawartych w nich danych technicznych, znajdują się też informacje na temat wzajemnych zależności produktów, które są wykorzystywane przez zaawansowane algorytmy doboru połączeń, automatycznego doboru akcesoriów i obliczeń specyficznych grup funkcjonalnych. Na tej podstawie, prócz wyników obliczeń i doboru parametrów elementów (np.: nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych), program generuje kompletne zestawienie materiałów. Dodatkowe informacje graficzne i techniczne na temat produktów i rozwiązań systemowych znajdujących się w katalogach uzupełniają cały proces projektowania w programie.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Wybór katalogów do projektu dostępny jest w oknie Dane ogólne w sekcji Katalogi produktów.
  1. Lokalizacja katalogów produktów

Przykład użycia

Wybór katalogów do projektu

 • Aby katalog mógł być użyty w projekcie, powinien zostać zaznaczony i przeniesiony do okna po prawej poprzez kliknięcie przycisku z niebieską strzałką.

Filtrowanie katalogów

Katalogi produktów zawierają szeroki zakres materiałów oraz urządzeń różnych producentów, które mogą zostać użyte w projekcie. W celu przyspieszenia wyszukiwania można skorzystać z kilku funkcji:

 • Filtr grup produktów pozwala filtrowanie wymaganej grupy produktów i wybór odpowiednich katalogów;
  2. Product filter.

 • dodatkowy filtr pokazujący tylko: katalogi Producenta, katalogi Neutralne - katalogi stworzone przez naszych specjalistów, lub katalogi VDI
  3. Filtr producenta

 • okno Wyszukaj pozwala na szybkie wyszukiwanie wśród dostępnych katalogów: konkretnego producenta, systemu lub grupy produktów.
  4. Wyszukiwarka katalogów.

Zakres zastosowania katalogów

 • Ikony po lewej stronie pod nazwą katalogu wskazują zakres obliczeń projektu, dla którego katalogi mogą być użyte (Instalacje grzewcze / Instalacje chłodnicze / Instalacje wodociągowe / Instalacje kanalizacyjne).
  5. Zakres zastosowania katalogu - ikony systemów.

 • Ikony po prawej stronie każdego katalogu pokazują typy produktów, które dany katalog zawiera. Dla każdej ikony, po najechaniu na nią kursorem, pojawia się hint.
  6. Zakres zastosowania katalog - ikony produktów.

 • Po prawej stronie nazwy katalogu może również znajdować się ikona mówiąca o dostępności dodatkowych informacji na temat produktów, które są udostępniane przez ich producenta.
  7. Zakres zastosowania katalogu - ikona informacji graficznej.

Użycie katalogów w ramach edycji danych ogólnych (domyślnych)

 • Katalogi produktów mogą być definiowane podczas wybierania typu systemu i typów elementów systemu w oknie Dane ogólne. Te dane zostaną użyte jako domyślne w całym projekcie.

Użycie katalogów w ramach edycji danych elementów

 • Katalogi mogą być definiowane również dla poszczególnych elementów podczas edycji projektu, w oknie Tabela danych.

Użycie katalogów do weryfikacji wyników obliczeń

 • Po obliczeniach, użyte systemy i produkty mogą być sprawdzone w zestawieniach materiałów.

Dodatkowe informacje

 • Przywracanie katalogowych opcji doboru średnic rur.