Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2019-07-31


Opis

Artykuł opisuje sposób użycia katalogów w projekcie pod kątem ich ogólnego zastosowania, a także wykorzystania danych katalogowych w szczegółowym ujęciu edycyjnym w projekcie. W katalogach, prócz zawartych w nich danych technicznych, znajdują się też informacje na temat wzajemnych zależności produktów, które są wykorzystywane przez zaawansowane algorytmy doboru połączeń, automatycznego doboru akcesoriów i obliczeń specyficznych grup funkcjonalnych. Na tej podstawie, prócz wyników obliczeń i doboru parametrów elementów (np.: nastaw wstępnych na zaworach regulacyjnych), program generuje kompletne zestawienie materiałów. Dodatkowe informacje graficzne i techniczne na temat produktów i rozwiązań systemowych znajdujących się w katalogach uzupełniają cały proces projektowania w programie.

Lokalizacja w programie

Wybór katalogów do projektu

 • Wybór katalogów do projektu dostępny jest w oknie Dane ogólne w sekcji Katalogi produktów.
  1. Wybór katalogów do projektu

Dodanie katalogu VDI do listy katalogów dostępnych w programie

 • Przycisk umożliwiający dodanie katalogów VDI do listy katalogów dostępnych w programie dostępny jest w oknie Dane ogólne w sekcji Katalogi produktów i Grzejniki oraz Zawory i armatura. Korzystanie z katalogów VDI w projektach jest możliwe w wybranych konfiguracjach pakietów.
  2. Dodaj katalog VDI

Przykład użycia

Wybór katalogów do projektu z listy katalogów dostępnych w programie

W trakcie pracy z projektem, w odpowiednich lokalizacjach, będą możliwe do użycia tylko produkty z katalogów wybranych do projektu.

Zakres zastosowania katalogów

W oknie pod nazwą katalogu, znajdują się ikony, które informują do jakiego zakresu obliczeń projektu jest on przeznaczony:

 • Catalogues-scope-sun.png - Instalacje grzewcze,
 • Catalogues-scope-snow.png - Instalacje chłodnicze.
  3. Zakres zastosowania katalogów

Użycie i dostępność katalogów

W oknie Katalogi w projekcie: pod nazwą katalogu, znajdują się ikony podzielone na dwie sekcje:

 • Sekcja Użyte w: - zawiera listę ikon zakresu obliczeń, w których katalog został użyty. Katalogi użyte w projekcie nie mogą zostać usunięte z listy katalogów wybranych do projektu.
 • Sekcja Dostępne dla: - zawiera listę ikon zakresu obliczeń, w których katalog może zostać użyty.
  4. Użycie i dostępność katalogów

Użycie katalogów w ramach edycji danych ogólnych (domyślnych)Użycie katalogów w ramach edycji danych elementówEdycja danych katalogowych przez użytkownika

Użytkownik może tworzyć katalogi materiałów budowlanych i edytować ich dane. Tak utworzone katalogi są dostępne dla bieżącego i innych projektów.Użycie katalogów w ramach obliczeń i weryfikacji wynikówDodatkowe informacje

Przywracanie katalogowych opcji doboru średnic rur.
5. Katalogowe opcje doboru średnic rur