Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-16


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji z wykorzystaniem wymiennikowych stacji mieszkaniowych. Stacja mieszkaniowa może stanowić punkt podłączenia dla mieszkaniowej instalacji grzewczej oraz wodociągowej.
Instalacja zasilająca stacje mieszkaniowe jest wymiarowana z uwzględnieniem niejednoczesności poboru czynnika na potrzeby podgrzania c.w.u. w wymienniku płytowym.
Typ stacji i wielkość wymiennika ciepła wybierany jest przez użytkownika, a program diagnozuje, czy dla podłączonej do stacji mieszkaniowej instalacji c.o. oraz zadanych/obliczonych parametrów c.w.u., wybrana stacja mieszkaniowa jest w stanie dostarczyć wystarczającą moc.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduły:
  • Stacje mieszkaniowe
  • Systemy grzewcze
   oraz ewentualnie dodatkowo:
  • Systemy płaszczyznowe - jeśli stacja ma zasilać w czynnik grzewczy mieszkaniową instalację płaszczyznową
  • Instalacje wodociągowe - jeśli w obliczeniach stacji i sieci zasilającej ma być uwzględniony przepływ z zaprojektowanej i rozrysowanej w InstalSystem 5 instalacji wodociągowej

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia) wraz z rysunkiem rzutu kondygnacji.
Zostały określone wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania.
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku
Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów

Kroki do wykonania - Scenariusz I - wartość Wydatek c.w.u. deklarowana ręcznie

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy, isproj
Instalacja z zastosowaniem stacji mieszkaniowych w budynku wielorodzinnym, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. 17.0
Niezbędne moduły Flat stations
Heating systems
Radiant loop systems
Radiators sizing
Tap water systems
Zakres projektu Instalacje grzewcze, instalacje wodociągowe
Użyte katalogi

Podstawowe systemy płaszczyznowe
Grzejniki neutralne
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Rury i złączki miedziane wg EN 1057
Rury i kształtki PE-X/AL/PE-RT
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe
Media
Normowe punkty czerpalne i przybory
Stacje mieszkaniowe - przykładowe rozwiązania

Rodzaj budynku budynek mieszkalny
podpiwniczony
4-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Podkład piwnica, dwg
Podkład parter, dwg
Podkład piętro, dwg
Podkład poddasze, dwg
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletne wyniki obliczeń, xls
Kompletne wydruki, pdf
Wyniki obliczeń instalacji ogrzewania, pdf
Wyniki obliczeń instalacji wodociągowej, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Rysunki wynikowe Piwnica, dwg
Parter, dwg
Piętro, dwg
Piwnica, pdf
Parter, pdf
Piętro, pdf


Okno Dane ogólne

 1. Zakładka Katalogi produktów – wczytać katalog zawierający stacje mieszkaniowe.
 2. Zakładka Instalacje cieplne / Stacje mieszkaniowe - uzupełnić Typ i pozostałe dane domyślne, w szczególności:
  • cwu Mieszkanie (Wydatek c.w.u.),
  • Δθcwu (Podgrzew c.w.u.)
   1. Dane ogólne

Edycja instalacji

Wstawianie stacji mieszkaniowych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Konwekcyjne / Podł./Ścienne.
 2. Wstawić stację mieszkaniową korzystając z przycisku Stacja mieszkaniowa. Obrócić o odpowiedni kąt, jeśli potrzeba.
  2. Wstawianie elementu Stacje mieszkaniowe - zakres edycji Konwekcyjne / Podł./Ścienne

Weryfikacja i uzupełnienie danych elementów instalacji

 1. Zweryfikować w oknie Tabela danych dane każdego elementu Stacja mieszkaniowa w zakresie:
  • Typ,
  • Odległość od rzędnej kondygnacji,
  • cwu Mieszkanie,
  • Δθcwu (UWAGA! Wejściowa temperatura wody użytkowej zasilającej stację mieszkaniową wynika z charakterystyk wymiennika dostarczonych przez producenta stacji i najczęściej wynosi 10°C),
  • akcesoriów dodatkowych i ich danych.
   3. Edycja danych elementu Stacje mieszkaniowe - Tabela danych

Podłączenie stacji mieszkaniowych

 1. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSoft-Flat-stations-radiant-installation.png zasilanie oraz powrót medium dla instalacji grzewczej po stronie pierwotnej. Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
 2. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSystem-flat-station-heating.png zasilanie oraz powrót instalacji płaszczyznowej utworzonej zgodnie z artykułem Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego.
 3. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSoft-Flat-stations-convectional-installation.png zasilanie oraz powrót instalacji grzejnikowej, utworzonej zgodnie z artykułem Projektowanie instalacji grzewczych z grzejnikami konwekcyjnymi.

(opcjonalnie) Skopiowanie elementu Stacja mieszkaniowa z/bez instalacji mieszkaniowej na kolejne kondygnacje

Kopiowanie instalacji

 1. Zaznaczyć element Stacja mieszkaniowa i/lub wybrany fragment instalacji.
 2. Skopiować zaznaczone elementy na sąsiednie kondygnacje za pośrednictwem funkcji Utwórz kopię zaznaczonych elementów na kondygnacji powyżej/Utwórz kopię zaznaczonych elementów na kondygnacji poniżej.

Utworzenie kopii całej kondygnacji

Okno Dane ogólne
 1. Zakładka Budynek i jego otoczenie / Zarządzanie kondygnacjami - zaznaczyć kondygnację i wybrać przycisk Kopiuj.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

 1. Wywołać obliczenia pełne za pomocą ikony kalkulatora Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Zweryfikować diagnostykę i wyniki obliczeń, w szczególności:
  • przepływ po stronie pierwotnej wymiennika ciepła - jeśli poza dopuszczalnym zakresem program wyświetla błąd o przykładowej treści:
   4. Wymiennik poza dopuszczalnym zakresem.

   należy wówczas skorygować dane do obliczeń (θz,H i/lub cwu Mieszkanie i/lub Δθcwu) lub wybrać ręcznie inną wielkość wymiennika,
 • wymaganą moc źródła ciepła,
  5. Wymagana moc źródła ciepła.

 • (w wybranych wersjach) wymaganą pojemność zbiornika buforowego,
 • zestawienie elementów stacji.
  6. Zestawienie elementów stacji.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Wydruk/eksport wyników

 1. Wykonać wydruk/eksport rysunków.
 2. Wykonać wydruk/eksport tabel.
  Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków

Kroki do wykonania - Scenariusz II - wartość Wydatek c.w.u. obliczona przez moduł Instalacje wodociągowe

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

Okno Dane ogólne

 1. Zakładka Zakres projektu - zaznaczyć zakres Instalacje wodociągowe.
  7. Deklarowanie zakresu projektu.

 2. Zakładka Katalogi produktów – wczytać katalog zawierający stacje mieszkaniowe.
 3. Zakładka Instalacje cieplne / Stacje mieszkaniowe - uzupełnić Typ i pozostałe dane domyślne, w szczególności:
  • cwu Mieszkanie (Wydatek c.w.u.),
  • Δθcwu (Podgrzew c.w.u.)
  • Sposób deklarowania wartości: Wydatek c.w.u.: "Narzucone" lub "Na podstawie obliczeń modułu: Instalacje wodociągowe"
   • dla wariantu "Narzucone" - wartość cwu Mieszkanie (Wydatek c.w.u.) deklarowana jest ręcznie przez użytkownika w polu poniżej oraz w oknie Tabela danych po zaznaczeniu stacji na rysunku
    8. Deklarowanie wydatku c.w.u. przez użytkownika

   • dla wariantu "Na podstawie obliczeń modułu: Instalacje wodociągowe" - wartość cwu Mieszkanie (Wydatek c.w.u.) zostanie wyliczona na podstawie bilansu przepływów instalacji wodociągowej podłączonej do stacji, zgodnie z wybraną w module Instalacje wodociągowe normą obliczeniową. Dodatkowo dla tego wariantu możliwe jest dokonanie wyboru metody wymiarowania sieci zasilającej (Wymiarowanie sieci zasilającej zgodnie z: "TU Dresden" lub "DIN 1988-300").
    9. Deklarowanie sposobu obliczania wydatku c.w.u.

Edycja instalacji

Wstawianie stacji mieszkaniowych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Wodociągowe.
 2. Wstawić stację mieszkaniową korzystając z ikony Stacja mieszkaniowa.
  10. Wstawianie elementu Stacje mieszkaniowe - zakres edycji Wodociągowe

Weryfikacja i uzupełnienie danych elementów instalacji

 1. Zweryfikować w Tabela danych dane każdego elementu Stacja mieszkaniowa w zakresie:
  • Typ,
  • Odległość od rzędnej kondygnacji,
  • cwu Mieszkanie (UWAGA! Jeżeli w oknie Dane ogólne zaznaczona została opcja Na podstawie obliczeń modułu: Instalacje wodociągowe, wartość ta wyznaczana jest automatycznie),
  • Δθcwu (UWAGA! Wejściowa temperatura wody użytkowej zasilającej stację mieszkaniową wynika z charakterystyk wymiennika dostarczonych przez producenta stacji i najczęściej wynosi 10°C),
  • dodatkowych akcesoriów i ich danych .
   11. Edycja danych elementu Stacje mieszkaniowe - Tabela danych

Podłączenie stacji mieszkaniowych

 1. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSoft-Flat-stations-radiant-installation.png zasilanie oraz powrót medium dla instalacji grzewczej po stronie pierwotnej.Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
 2. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSystem-flat-station-heating.png zasilanie oraz powrót instalacji płaszczyznowej utworzonej zgodnie z artykułem Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego.
 3. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSoft-Flat-stations-convectional-installation.png zasilanie oraz powrót instalacji grzejnikowej, utworzonej zgodnie z artykułem Projektowanie instalacji grzewczych z grzejnikami konwekcyjnymi.
 4. Podłączyć do stacji mieszkaniowej w miejsca oznaczone symbolem InstalSoft-Flat-stations-water-supply-installation.png dopływ medium dla instalacji wodociągowej oraz zasilanie i powrót z instalacji wodociągowej, utworzonej zgodnie z artykułem Projektowanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Krok wykonać jak dla Scenariusz I - wartość Wydatek c.w.u. deklarowana ręcznie.

Wykonanie obliczeń i weryfikacja wyników

Krok wykonać jak dla Scenariusz I - wartość Wydatek c.w.u. deklarowana ręcznie.

Wydruk/eksport wyników

Krok wykonać jak dla Scenariusz I - wartość Wydatek c.w.u. deklarowana ręcznie.