Import plików podkładów

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-08-07


Opis

Artykuł opisuje funkcję użycia podkładów projektowych w programie poprzez wywołanie operacji importu podkładu, wybór pliku zewnętrznego do zaimportowania, wstawienie podkładu do projektu oraz jego odpowiednie wyskalowanie i pozycjonowanie.
Obsługiwane formaty plików podkładów:

- DWG
- DXF
- PDF
- BMP
- PNG
- JPG
- GIF

Jedną z najbardziej znaczących możliwości pakietu Instal System 5 jest import modelu budynku z pliku IFC . Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.

Lokalizacja w programie

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące importu podkładów dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład przy włączonym zakresie edycji Podkład.
  1. Importuj podkład

Przykłady użycia

Import podkładu z pliku DWG

 1. Wybrać funkcję Importuj podkład.
 2. Wskazać plik podkładu do zaimportowania.
 3. Zweryfikować poprawność rozmiarów wstawionego podkładu.
  • Wymiary podkładu można zmienić używając narzędzia Skalowanie lub korzystając z opcji dostępnych w tabeli danych. Jedną z nich jest możliwość przeliczenia między jednostką CAD, a wielokrotnością lub podwielokrotnością metra. Opcja ta jest szczególnie wygodna przy zmianie wymiarów podkładów wektorowych.
  • Zamiana jednostek CAD na jednostki długości w programie (Tabela danych -> Jednostka miary rysunku)

Import podkładu z pliku PDF

 1. Wybrać funkcję Importuj podkład.
 2. Wskazać plik podkładu do zaimportowania.
 3. W oknie Tabela danych wybrać Sposób wczytywania podkładów pdf: Metoda wektorowa (ustawione domyślnie) lub Metoda bitmapowa.
 4. Przeskalować Rysunek/podkład używając funkcji Skalowanie.
 5. Dostosować Wygląd 2D/3D w oknie Tabela danych.

Uzyskanie poprawności wzajemnego rozmieszczenia podkładów z różnych kondygnacji

 1. W celu uzyskania poprawnej struktury budynku wielokondygnacyjnego zalecane jest użycie elementu Punkt odniesienia Reference-point.png, wstawiając jeden punkt odniesienia na każdy arkusz roboczy w miejscach o tych samych rzeczywistych współrzędnych X,Y. Sposób użycia punktu referencyjnego jest niezależny od rodzaju zaimportowanego podkładu (rastrowy, wektorowy).

Dodatkowe informacje

 1. Szczególnie korzystna jest możliwość importu podkładu w formacie DWG, gdyż podczas późniejszej edycji konstrukcji będzie dostępna opcja przyciągania kursora do elementów zlokalizowanych na wskazanych warstwach podkładu (tryb pracy AUTO, funkcja snapowania).
 2. Funkcja Przesunięcie podkładu może być użyta, gdy konieczne jest wczytanie dwóch podkładów dla jednej kondygnacji (np. podkłady ostatniej kondygnacji i konstrukcji dachu). Funkcja pozwala na dokładne ustawienie podkładów względem siebie.

 3. Istnieje możliwości ograniczenia widocznego obszaru dla podkładów np. zawierających wiele rzutów pięter na jednym arkuszu, za pomocą funkcji Widoczny obszar podkładu. Operacja ograniczenia widocznego obszaru może zostać anulowana na każdym etapie tworzenia projektu.

 4. Jeżeli podkład podzielony jest na kilka części (np. w wyniku skanowania) można te części zaimportować osobno i połączyć w programie za pomocą funkcjonalności Sklejanie plików podkładu.
 5. Plik podkładu może być przechowany w pliku projektu *.ISPROJ, tym samym zwiększając jego objętość (identyczne pliki podkładów rozmieszczone na różnych arkuszach roboczych nie powodują zwiększenia objętości pliku projektu wynikającego z jego wielokrotnego użycia) lub może być pozostawiony jako plik zewnętrzny (oryginalny), do którego będzie się odwoływał projekt. Ta druga opcja wymaga, w razie przekazywania projektu innej osobie, przekazania również plików z podkładami, a następnie aktualizacji ścieżek dostępu do plików na docelowym komputerze. Opcje lokalizacji zapisu podkładu oraz miejsce jego przechowywania można zweryfikować w tabeli danych w sekcji Identyfikacja elementu.
  2. Opcje zapisu podkładu