Projektowanie instalacji grzewczych z grzejnikami konwekcyjnymi

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów zawierającym tematykę opisaną w tym artykule:

Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji grzewczej z wykorzystaniem grzejników konwekcyjnych w zakresie od źródła do odbiorników, wraz z pełną regulacją i równoważeniem.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Dobór grzejników

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia). Zostały określone wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania.

Kroki do wykonania

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

 1. Zakładka Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje grzewcze.
 2. Zakładka Zarządzanie kondygnacjami – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Domyślną odległość od stropu działek rozprowadzenia czynnika do instalacji grzejnikowej (ΔHdz).
  • Domyślną odległość parapetu od podłogi (Hp).
  • Domyślną szerokości wnęki - ta wartość ma wpływ na długość dobieranych grzejników umiejscowionych inaczej niż we wnękach podokiennych (Szerokość wnęki).
 3. Zakładka Katalogi produktów – wczytać katalogi produktów wymagane do projektu.
 4. Zakładka Instalacje cieplne/Źródła – zweryfikować parametry:
  • Domyślną temperaturę zasilania (θz,H).
 5. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Typy i dane domyślne – uzupełnić domyślnie typy:
  • Domyślne typy rur i izolacji,
  • Domyślne typy zaworów,
  • Domyślne typy armatury i rozdzielaczy,
  • Zweryfikować Opcje regulacji hydraulicznej.
   1. Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne

 6. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Opcje doboru rur i izolacji – zweryfikować parametry doboru rur i izolacji.
 7. Zakładka Instalacje cieplne/Grzejniki/Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne – uzupełnić domyślne typy:
  • Domyślny typ grzejnika,
  • Domyślny sys. podłączeń grzejnika,
  • Domyślna armatura grz. dolnozasilanego - zwrócić uwagę na właściwe zastosowanie: do instalacji dwururowej,
  • Domyślny zestaw grzejnikowy - zwrócić uwagę na właściwe zastosowanie: do instalacji dwururowej,
  • Domyślna głowica/ napęd zaworów grzejnikowych.
   2. Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne

 8. . Zakładka Instalacje cieplne/Grzejniki/Opcje doboru grzejników – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Domyślne ograniczenia wymiarów grzejnika (Domyślna metoda doboru),
  • Opcje doboru grzejników,
  • Dodatki do wielkości grzejnika.
   3. Opcje doboru grzejników

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy, isproj
Instalacja grzewcza z wykorzystaniem grzejników konwekcyjnych, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. Beta 35
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Heating systems
Zakres projektu Ogrzewanie z grzejnikami konwekcyjnymi
Użyte katalogi

System PEX/AL/PEX (rury i złączki)
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Grzejniki neutralne
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Rodzaj budynku obiekt mieszkalny
niepodpiwniczony
1-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku
Zakres rysunków Rzut
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf
Wyniki obliczeń dla ogrzewania, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Rysunki wynikowe Parter, dwg
Parter, pdf


Edycja instalacji - grzejniki konwekcyjne

Wstawianie grzejników konwekcyjnych i ich edycja graficzna

Operacje wstawiania i edycji graficznej przeprowadzać z wykorzystaniem trybów pracy AUTO, funkcji Odwróć w poziomie, Zaznacz wiele elementów.

 1. Wybrać zakres edycji Konwekcyjne.
 2. Wstawić grupowo grzejniki pod okna/do wnęk. Operacja ta wymaga wcześniejszego utworzenia struktury budynku wraz z oknami/wnękami.
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku
 3. Wstawić ręcznie grzejniki w pozostałych lokalizacjach.

Zmiana wysokości zawieszenia\zagłębienia grzejników

 1. Skorygować wysokości zawieszenia grzejników łazienkowych (Odległość od podłogi)/ zagłębienia konwektorów kanałowych (Odległość od podłogi - wpisać wartość ujemną równą głębokości kanału).

Wstawianie elementów Armatura grzejnikowa

 1. Wstawić na wybrane grzejniki elementy: Armatura grzejnikowa.

Edycja Typ podłączenia

 1. Zmienić Typ podłączenia wybranych grzejników korzystając z narzędzi do grupowego zaznaczania elementów.

Edycja instalacji - uzupełnienie rysunków o instalację rozprowadzenia czynnika roboczego w systemie dwururowym

Źródło

 1. Wstawić element Źródło.

Rozprowadzenie instalacji

 1. Rozprowadzić instalację rozpoczynając od elementu Źródło do poszczególnych części budynku obejmujących wszystkie grzejniki nie łącząc ich. Rozrysować instalację za pomocą elementów: Para działek z odpowiednim odstępem pomiędzy nimi, wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.

Łączenie grzejników z instalacją

 1. Połączyć grzejniki z instalacją rozprowadzającą wykorzystując funkcję Automatycznie podłącz odbiorniki i narzędzia do grupowego zaznaczania elementów, a w razie potrzeby, za pomocą elementów Para działek wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO.

Armatura

 1. Wstawić elementy Zawór na gałązki zasilające i powrotne grzejników niezintegrowanych. Zwrócić uwagę czy zawory na gałązkach są przyklejone do grzejników oraz na kształt zaworów (prosty/kątowy). Kształt zaworów ma wpływ na prawidłowy dobór podłączeń odbiornikowych.
 2. Skorygować orientację grzybków zaworów tam, gdzie orientacja domyślna jest nieprawidłowa.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  4. Widok 3D


Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Edycja danych elementów instalacji

Grzejniki

 1. Skorygować udział grzejników w pokryciu obciążenia cieplnego pomieszczeń (Udział [%]).
 2. Zadeklarować dodatki ze względu na umiejscowienie grzejników nie pod oknem.
 3. Zmienić metodę doboru grzejników lub domyślne ograniczenia ze względu na: Wysokość, Długość lub Głębokość.
 4. Zmienić typ grzejnika dla innych niż ustawione domyślnie. W razie potrzeby wybrać konkretny wariant grzejnika z katalogu.

Armatura

 1. Zweryfikować dane zaworów/armatury wstawionej na grzejnikach oraz na instalacji.

Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia pełne za pomocą ikony kalkulatora Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
   5. Lista pomieszczeń - ogrzewanie

  • wielkości dobranych grzejników,
   5. Odbiorniki ogrzewanie

  • doboru podłączeń grzejników,
  • komunikatów o niezrównoważeniu hydraulicznym obiegów.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku