Dane ogólne

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-02-08


Opis

Dane ogólne można modyfikować na każdym etapie tworzenia projektu. Szczegółowe informacje na temat istotnego zakresu sekcji Dane ogólne jaki należy edytować, w zależności od rodzaju projektowanej instalacji lub prowadzonych obliczeń, znajdują się w artykułach opisujących poszczególne zastosowania pakietu.
Więcej informacji na ten temat: ZASTOSOWANIA.
Zmodyfikowane ustawienia w oknie Dane ogólne można stosować dla wielu projektów. W tym celu należy zapisać plik ze zmodyfikowanymi ustawieniami w tym zakresie jako nowy szablon.
Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Lokalizacja w programie

Okno Dane ogólne dostępne jest w programie na pasku Narzędzia główne, dla wszystkich zakresów edycji. Można je również wywołać przy pomocy klawisza funkcyjnego F5.

1. Lokalizacja okna Dane ogólne

Informacje na temat zasad rozlokowania okien programu Edytor InstalSystem 5 na ekranie monitora(-ów) znajdują się w artykule Konfigurowanie aplikacji.

Przykłady użycia

Informacje o projekcie

W tej sekcji można uzupełnić Informacje o projekcie.

2. Sekcja Informacje o projekcie

Zakres projektu

W tej sekcji można wybrać właściwy zakres obliczeń dla realizowanego projektu.

3. Sekcja Zakres projektu

Zarządzanie kondygnacjami

W tej sekcji można definiować lub modyfikować strukturę budynku (liczba i podstawowe dane kondygnacji).
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku

4. Sekcja Zarządzanie kondygnacjami

Katalogi produktów

Dostępne w programie katalogi to gotowe, niepodlegające edycji, pliki zawierające dane elementów, które mogą być wykorzystywane podczas projektowania instalacji. Specjalnym rodzajem katalogów są dane klimatyczne. Dzięki danym zapisanym w katalogach nie trzeba podawać wielu szczegółowych danych elementów, używanych przy projektowaniu, a tylko wskazać produkt lub system do użycia w projekcie, a program odczyta wszystkie potrzebne dane szczegółowe z katalogu.
W tym miejscu danych ogólnych można dla projektu indywidualnie określić zestaw katalogów, z których produkty mają być dostępne w trakcie edycji instalacji oraz doboru elementów i prowadzenia obliczeń. W zależności od konfiguracji pakietu będą dostępne różne rodzaje i różny zakres katalogów. Katalogi mogą być zbiorem danych elementów neutralnych lub elementów określonego producenta.

5. Sekcja Katalogi produktów

Budynek i jego otoczenie

Ta sekcja pozwala na określenie podstawowych danych budynku w kontekście projektowanych systemów.
Budynek i jego otoczenie obejmuje informacje o jego lokalizacji oraz domyślnych danych elementów struktury budynku, np.: Wskaźnik ΦPow,H, Wskaźnik ΦPow,C.

6. Sekcja Budynek i jego otoczenie

Dane domyślne projektowanych systemów

Tutaj znajdują się dane, które będą propagowane do wszystkich elementów instalacji, które mają w określonym polu danych utrzymany status domyślny (symbol komputerka). Taki status posiadają nowo wstawiane elementy. Na każdym etapie pracy możliwa jest zmiana wartości domyślnej - poszczególnym elementom można w dowolnym momencie narzucić określone dane lub powrócić do ustawienia domyślny. Dane domyślne dostępne są w oknie Dane ogólne w postaci kilku oddzielnych sekcji, osobnych dla poszczególnych zakresów projektu, np.: Instalacje cieplne.

7. Sekcja Dane domyślne projektowanych systemów

Konfiguracja wyglądu elementów

W tej sekcji program pozwala na konfigurację wyglądu elementów (np. w zakresie wyboru koloru lub skali) oraz niektórych parametrów edycji indywidualnie dla każdego projektu. Pozwala to na lepsze dostosowanie wyglądu rysunków i sposobu pracy do indywidualnych wymagań realizowanego projektu.

8. Sekcja Konfiguracja wyglądu elementów