Dane ogólne

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-07-01


Opis

Dane ogólne można modyfikować na każdym etapie tworzenia projektu. Szczegółowe informacje na temat istotnego zakresu sekcji Dane ogólne jaki należy edytować, w zależności od rodzaju projektowanej instalacji lub prowadzonych obliczeń, znajdują się w artykułach opisujących poszczególne zastosowania pakietu.
Więcej informacji na ten temat: Lekcje projektowania.
Zmodyfikowane ustawienia w oknie Dane ogólne można stosować dla wielu projektów. W tym celu należy zapisać plik ze zmodyfikowanymi ustawieniami w tym zakresie jako nowy szablon.
Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Lokalizacja w programie

Okno Dane ogólne dostępne jest w programie pod przyciskiem Okna, dla wszystkich zakresów edycji.

1. Lokalizacja okna Dane ogólne


Informacje na temat zasad rozlokowania okien programu Edytor InstalSystem 5 na ekranie monitora(-ów) znajdują się w artykule Konfigurowanie aplikacji.

Przykłady użycia

Informacje o projekcie

W tej sekcji można uzupełnić Informacje o projekcie.

2. Sekcja Informacje o projekcie


Zakres projektu

W tej sekcji można wybrać właściwy zakres obliczeń dla realizowanego projektu.

3. Sekcja Zakres projektu


Katalogi produktów

Dostępne w programie katalogi to gotowe, niepodlegające edycji, pliki zawierające dane elementów, które mogą być wykorzystywane podczas projektowania instalacji. Specjalnym rodzajem katalogów są dane klimatyczne. Dzięki danym zapisanym w katalogach nie trzeba podawać wielu szczegółowych danych elementów, używanych przy projektowaniu, a tylko wskazać produkt lub system do użycia w projekcie, a program odczyta wszystkie potrzebne dane szczegółowe z katalogu.
W tym miejscu danych ogólnych można dla projektu indywidualnie określić zestaw katalogów, z których produkty mają być dostępne w trakcie edycji instalacji oraz doboru elementów i prowadzenia obliczeń. W zależności od konfiguracji pakietu będą dostępne różne rodzaje i różny zakres katalogów. Katalogi mogą być zbiorem danych elementów neutralnych lub elementów określonego producenta.
Więcej informacji na ten temat: Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie.

4. Sekcja Katalogi produktów


Budynek i jego otoczenie

Ta sekcja pozwala na określenie podstawowych danych budynku w kontekście projektowanych systemów.
Budynek i jego otoczenie obejmuje informacje o jego lokalizacji oraz domyślnych danych elementów struktury budynku, np.: Wskaźnik ΦPow,H, Wskaźnik ΦPow,C.

5. Sekcja Budynek i jego otoczenie


W tej sekcji znajduje się również Zarządzanie kondygnacjami, gdzie można definiować lub modyfikować strukturę budynku (liczba i podstawowe dane kondygnacji).
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku

6. Sekcja Zarządzanie kondygnacjami


Dane domyślne projektowanych systemów

Tutaj znajdują się dane, które będą propagowane do wszystkich elementów instalacji, które mają w określonym polu danych utrzymany status domyślny (symbol komputerka). Taki status posiadają nowo wstawiane elementy. Na każdym etapie pracy możliwa jest zmiana wartości domyślnej - poszczególnym elementom można w dowolnym momencie narzucić określone dane lub powrócić do ustawienia domyślny. Dane domyślne dostępne są w oknie Dane ogólne w postaci kilku oddzielnych sekcji, osobnych dla poszczególnych zakresów projektu, np.: Instalacje cieplne.

7. Sekcja Dane domyślne projektowanych systemów


Konfiguracja wyglądu elementów i opisów

W tej sekcji program pozwala na konfigurację wyglądu elementów (np. w zakresie wyboru koloru lub skali) oraz niektórych parametrów edycji indywidualnie dla każdego projektu. Pozwala to na lepsze dostosowanie wyglądu rysunków i sposobu pracy do indywidualnych wymagań realizowanego projektu.

8. Sekcja Konfiguracja wyglądu elementów i opisów


Więcej informacji na ten temat: Konfiguracja wyglądu elementów.