BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-04-11


Opis

Artykuł opisuje sposób importowania modeli BIM do pakietu InstalSystem 5 oraz możliwości zarządzania tymi modelami w projekcie.
Program pozwala na zaimportowanie wielu modeli do jednego pliku projektu, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy proces projektowy jest dzielony na wiele etapów i obiektów, a poszczególne kondygnacje lub części budynku są zawarte w odrębnych modelach IFC. InstalSystem 5 pozwala na zaimportowanie wielu plików IFC z różnych branż oraz programów jednocześnie, a po wczytaniu ich do programu współrzędne z plików są odpowiednio synchronizowane. Natomiast poszczególne modele nie są ze sobą scalane, co pozwala na ich podmianę na każdym z etapów projektu.
Zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5 jest wspomagane przez szereg narzędzi, tj.:

 • okno Przeglądarka projektu
 • okno Wyszukaj
 • okno Tabela danych
 • Edytor 2D oraz Widok 3D.

Pełne możliwości wymienionych narzędzi zaprezentowano w dalszej części artykułu.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

 • Ikona operacji Importuj model IFC jest dostępna w oknie Edytor 2D oraz Widok 3D na pasku Narzędzia główne w sekcji Podkład dla aktywnego zakresu edycji Podkład.
  1. Importuj model IFC

Przykład użycia

Import modelu IFC do pakietu InstalSystem 5

 • Film prezentuje sposób zaimportowania do projektu modelu budynku z pliku IFC.

Obsługa wielu modeli IFC w jednym pliku projektu

 • Wszystkie wczytane do projektu modele IFC są widoczne w oknie Przeglądarka projektu. Niezależnie od ilości wczytanych modeli w programie następuje synchronizacja współrzędnych modeli IFC, natomiast pliki nie są scalane, co pozwala na łatwe zastępowanie modeli w przypadku zmiany na dowolnym etapie projektu.

 • Podkład może być przechowywany wewnątrz pliku projektu albo za każdym razem czytany z zewnętrznego pliku. W celu zapisania wszystkich zaimportowanych modeli IFC do jednego pliku .isproj należy w oknie Tabela danych dla zaznaczonego modelu IFC w polu Zapis podkładu wybrać opcję W pliku projektu. Zapisane w natywnym pliku InstalSystem 5 modele IFC są dostępne na każdym etapie pracy z projektem. Po wybraniu opcji: W zewnętrznym pliku zaimportowane modele zostaną zapisane do pliku zewnętrznego.
  2. Zapis podkładu IFC

Podgląd i zarządzanie modelem IFC

 • Jednym z pierwszych etapów oceny modelu jest podgląd jego wizualizacji w oknie Edytor 2D oraz Widok 3D. InstalSystem 5 pozwala w pełni kontrolować zakres obiektów wyświetlanych w oknie Widok 3D i na rzutach płaskich modelu. Pozwala to na łatwą i szybką analizę modelu, tworzenie widoków z dowolnych kątów oraz ustawianie widoczności wszystkich elementów modelu, w zależności od preferencji i potrzeb projektowych.
  3. Wizualizacja modelu IFC w InstalSystem 5

 • Modele IFC w Widok 3D mogą być prezentowane w oryginalnym widoku lub w trybie krawędziowym (półprzezroczystym). Aby włączyć widok krawędziowy należy w aktywnym oknie Widok 3D kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę zakresu Podkład i wybrać opcję: Widoczny, gdy nieaktywny (tylko krawędzie).
  4. Ustawienia widoczności modelu IFC

Podgląd struktury IFC za pomocą przeglądarki projektu

 • Okno Przeglądarka projektu pozwala na przegląd struktury modelu i sposobu jest zdefiniowania.
  5. Przeglądarka projektu - model IFC

 • InstalSystem 5 przy użyciu okna Przeglądarka projektu pozwala na sprawdzenie przypisania elementów do kondygnacji, grupuje elementy po ich typie, umożliwia łatwe wyszukanie i zaznaczanie obiektów po poszczególnych modelach/kondygnacjach/grupach/elementach.
 • Dla wczytanego modelu IFC w oknie Przeglądarka projektu istnieje możliwość zmiany widoku na pełny lub uproszczony. Jeżeli elementy: IfcSite, IfcProject i IfcBuilding występują w modelu tylko raz, nie są wyświetlane w widoku uproszczonym.
 • Dla każdego z elementów składowych podkładu IFC prezentowane są przyciski sterujące ich widocznością. Elementy odznaczone w oknie Przeglądarka projektu nie są widoczne w Edytor 2D oraz Widok 3D i nie podlegają późniejszej interpretacji do celów wykonania obliczeń cieplnych budynku.
 • Przyciski stresujące widocznością są również dostępne dla grup elementów. Zaznaczenie lub odznaczenie widoczności grupy wpływa na widoczność wszystkich elementów do niej przypisanych.

Nawigacja po modelu IFC za pomocą okna Wyszukaj

 • Okno Wyszukaj posiada domyślnie zdefiniowane kryteria wyszukiwania podstawowych typów obiektów konstrukcyjnych IFC. Pozwala to na szybkie odszukiwanie wybranych elementów lub grup elementów, zaznaczanie ich i użycie w dalszych etapach projektowania. Istnieje również możliwość definiowania własnych kryteriów wyszukiwania. Więcej informacji na ten temat: Wyszukiwanie elementów w projekcie.
  6. Wyszukaj - model IFC

Dodatkowe informacje

 • Program pozwala na wydruk widoku 3D (np. do PDF) oraz eksport rzutów płaskich modelu IFC do najnowszych formatów dwg/dxf. Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków.
  7. Eksport modelu IFC