Przygotowanie struktury budynku - Bez pomieszczeń

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-02-16


Opis

Artykuł opisuje możliwość przygotowania struktury budynku w podstawowym zakresie, bez pomieszczeń. Po zdefiniowaniu danych budynku, przede wszystkim liczby kondygnacji, możliwa jest już praca nad właściwymi zakresami projektu. Struktura budynku przygotowana w ten sposób znajdzie zastosowanie w pracy nad projektami zawierającymi:

  • Różnego rodzaju instalacje oparte na grzejnikach o narzuconej wydajności i wymaganej mocy, odbiornikach o narzuconym oporze, w tym instalacje chłodzenia. Więcej informacji na ten temat: Odbiornik o narzuconym oporze.
  • Instalacje wodociągowe w podstawowym zakresie.
  • Instalacje kanalizacyjne.

Filmy powiązane z tematyką artykułuLokalizacja w programie

Zarządzanie kondygnacjami

  • Zarządzanie kondygnacjami dostępne jest w oknie Dane ogólne w sekcji Budynek i jego otoczenie.
    1. Zarządzanie kondygnacjami.

Przykład użycia

Tworzenie kondygnacji

W sekcji Zarządzanie kondygnacjami można zadeklarować najważniejsze dane elementu Kondygnacja:

  • Rzędna kondygnacji Hk - określenie rzędnej na najniższej kondygnacji w ciągu, automatycznie wpływa na położenie wszystkich kondygnacji powyżej (z uwzględnieniem informacji o wysokości kondygnacji i grubości stropów).
  • Gr. podł. (bez okładziny) - Projektowana grubość podłogi, dla podłóg grzewczych - bez okładziny. Od niej odnoszone są wysokości nad podłogą wszystkich elementów projektu na danej kondygnacji, niezależnie od wartości analogicznego parametru w pomieszczeniach. Podłoga jest prezentowana w modelu za pomocą funkcji Pokaż podłogę/sufit

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - kondygnacje.

Wczytanie podkładu

Opcjonalnie na każdą z kondygnacji projektu można wczytać Podkład. Podkład jest dwuwymiarowym (płaskim) obiektem graficznym pobieranym z zewnętrznego pliku rastrowego lub wektorowego. Podkład sam nie dostarcza elementów struktury budynku, natomiast dostarcza widok rzutów poszczególnych kondygnacji, co może być pomocne przy wstawianiu elementów instalacji do projektu.
Więcej informacji na ten temat: Import plików podkładów.