Przygotowanie struktury budynku - Pomieszczenia wielokondygnacyjne

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-07-06


Opis

Artykuł opisuje sposoby tworzenia pomieszczeń wielokondygnacyjnych.

Pomieszczenie wielokondygnacyjne powstaje przez:

 • deklarację zakresu kondygnacji w tabeli danych pomieszczenia wstawionego ręcznie jako wielokąt,
 • wycięcie otworu w stropie dzielącym pomieszczenia utworzone przez program ze ścian, stropów i dachu,
 • ręczne stworzenie konstrukcji budynku za pomocą ścian jedno - i wielokondygnacyjnych, oraz odpowiednio rozrysowanych stropów.


Lokalizacja w programie


Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku


Przykłady użycia

1. Pomieszczenie wielokondygnacyjne utworzone z pomieszczenia wstawionego ręcznie z deklaracją zakresu kondygnacji.
Po zadeklarowaniu zakresu kondygnacji należy w oknie Przeglądarka projektu sprawdzić czy pomieszczenie jest przypisane do osobnego elementu Jednostka budynku.Więcej informacji na ten temat: Edycja danych Jednostek Budynku

2. Pomieszczenie wielokondygnacyjne utworzone poprzez wycięcie otworów w stropie.

 • Wyciąć otwory w stropach za pomocą narzędzia Otwór w stropie.
 • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Jeśli budynek ma mieć wykonywane Obliczenia cieplne budynku metodą Obliczenia wg normy to dla domków jednorodzinnych poprawny bilans powietrza wentylacyjnego wymaga umieszczenia wszystkich pomieszczeń w elemencie Jednostka budynku wielokondygnacyjnym.
 • Usunąć zbędne (puste) elementy Jednostka budynku.3. Wielokondygnacyjne pomieszczenie zajmuje znaczną część budynku (np. hala). W takim przypadku można je zrealizować na kilka sposobów.

Jeżeli rzut pomieszczenia jest podobny na każdej kondygnacji:
Wariant 1

 • Stworzyć ręcznie ściany. Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku.
 • Określić zakres kondygnacji, zaznaczając i wprowadzając zmiany dla wielu elementów jednocześnie.
 • Wstawić ręcznie elementy: Strop i Dach. Zwrócić uwagę na dokładność wstawiania punktów narożnych elementów.
 • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Przypisać pomieszczenia do odpowiednich jednostek budynku w celu uzyskania zrównoważenia wentylacji.
 • Usunąć zbędne (puste) jednostki budynku.Wariant 2

 • Wstawić Pomieszczenia ręcznie.Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku - Układ pomieszczeń.
 • Wstawić Obrys budynku.
 • Określić zakres kondygnacji wielokondygnacyjnego elementu Pomieszczenie i Obrysu budynku.
 • Wywołać operacjęGenerowanie konstrukcji.
 • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Przypisać pomieszczenia do odpowiednich jednostek budynku w celu uzyskania zrównoważenia wentylacji.
 • Usunąć zbędne (puste) jednostki budynku.Jeżeli rzut pomieszczenia jest różny na poszczególnych kondygnacjach:

 • Wstawić Pomieszczenia ręcznie.
 • Wstawić Obrys budynku.
 • Określić zakres kondygnacji wielokondygnacyjnego elementu Pomieszczenie i Obrysu budynku.
 • Wywołać opracjęGenerowanie konstrukcji.
 • Dodać brakujące ściany.
 • Wykonać Obliczenia struktury budynku.
 • Przypisz pomieszczenia do odpowiednich jednostek budynku w celu uzyskania zrównoważenia wentylacji.
 • Usuń zbędne (puste) jednostki budynku.To tylko kilka przykładów tworzenia pomieszczeń wielokondygnacyjnych. Program ma na celu zapewnienie możliwości realizacji najbardziej złożonych projektów. Realizacja będzie zależeć od konkretnego projektu budynku.