Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje ścieżkę postępowania w celu przygotowania danych dla obliczenia projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń z wykorzystaniem pakietów normowych.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Straty ciepła (Heat loss)

Stan początkowy

Podstawowy plik projektu zawiera strukturę budynku (kondygnacje, jednostki budynku, pomieszczenia, przegrody graficzne), startowy pakiet norm. Drugi plik projektu zawiera definicje przegród do zaimportowania.
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku

Kroki do wykonania

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy, isproj
Definicje przegród, isproj
Obliczenia cieplne dla wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. BETA REV. 2.0.B4
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Heat loss
Zakres projektu Obliczenia cieplne budynku
Użyte katalogi

Katalog danych klimatycznych: Polska

Rodzaj budynku obiekt mieszkalny
podpiwniczony
4-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku
Zakres rysunków Rzut
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf
Rysunki wynikowe


Ustawienie domyślnych danych dla projektu

Normy i opcje obliczeń

1. Normy i opcje obliczeń

Dane dla strat ciepła

Pola danych z czerwonymi znakami zapytania program uzupełni automatycznie po pierwszych obliczeniach, o ile będą w trybie Auto Auto-calculation-ikon.png.
2. Dane dla strat ciepła

Edycja danych struktury budynku

Wyjaśnienie pojęć:

 • Przegroda graficzna - element konstrukcyjny budynku typu ściana, strop, dach, okno, drzwi itp..
 • Przegroda cieplna - element logiczny będący fragmentem przegrody graficznej w obrębie pojedynczego pomieszczenia. Tworzona automatycznie, służy do wyliczenia i prezentacji straty ciepła przez przenikanie przez przegrodę na poziomie pojedynczego pomieszczenia.
 1. Wyciąć otwór w stropie na klatkę schodową pomiędzy kondygnacjami 1 i 2.

Obliczenia struktury budynku

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia struktury budynku

Weryfikacja poprawności struktury budynku

 1. Zweryfikować poprawność usytuowania kondygnacji i pomieszczeń na zakresie edycji Konstrukcja budynku.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury budynku
 2. Zweryfikować graficznie poprawność utworzenia przegród cieplnych na zakresie edycji OZC.
  Przegrody cieplne powstają, są umiejscowione i wymiarowane na podstawie istniejących w strukturze budynku przegród fizycznych. Identyfikacja przegród cieplnych następuje podczas przeprowadzenia Obliczenia struktury budynku.
 3. Zweryfikować graficznie poprawność utworzenia elementu .

Edycja danych

Definicje przegród

 1. Zaimportować Definicje przegród z pliku.
 2. Utworzyć nowe Definicje przegród.
  Nowe Definicje przegród tworzyć w zależności od wymagań definiując je jako Przeg. o narzuconym U lub Przeg. o zdefin. warstwach.
 3. Przypisać Definicje przegród do przegród cieplnych.
  Przypisanie Definicje przegród może się odbyć:
  • automatycznie - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji Domyślna dla tego typu dla definicji przegrody (nazwa definicji przegrody w liście przegród zostanie wytłuszczona), wymaga wywołania Obliczenia struktury budynku,
   3. Domyślna dla tego typu


   Automatycznie definicję przegrody program przypisuje wg dwóch kryteriów:
   • Dowolna grubość - wszystkie przegrody graficzne danego typu, niezależnie od ich grubości, otrzymają tę definicję (opcja domyślna dla definicji przegród: Przegroda o narzuconym U),
   • Dopasuj do grubości z tolerancją - wszystkie przegrody graficzne danego typu, z wypełnionym polem Grubość przegrody, i uwzględnioną tolerancją w polu Tolerancja względem grubości przegrody rysunkowej, ±, otrzymają tę definicję (opcja domyślna dla definicji przegród: Przeg. o zdefin. warstwach i Przeg. niejednorodna).
    Powyższe kryteria dotyczą ścian, stropów i dachów, dla okien i drzwi dostępna jest tylko opcja ogólna Domyślna dla tego typu.
    4. Dowolna grubość


  • ręcznie.

Mostek cieplny

 1. Zweryfikować/skorygować dodatki na występowanie elementów Mostek cieplny w zależności od wybranej metody ich obliczania w Dane ogólne.

Jednostka budynku/Mieszkanie

 1. Skorygować przypisania pomieszczeń do elementów Jednostka budynku/Mieszkanie.
  Można to zrobić w oknie Tabela danych pomieszczenia lub poprzez funkcję chwyć i upuść w drzewie struktury budynku prezentowanym w oknie Przeglądarka projektu.

Pomieszczenie

 1. Skorygować typy Pomieszczenie: łazienki na obu kondygnacjach, hall, kuchnia.
 2. Zadeklarować pomieszczenia nieogrzewane: ganek wejściowy.
 3. Uzupełnić dane Wentylacja dla strat ciepła (ex) dla: łazienek i kuchni.
 4. Zadeklarować przegrody ogrzewane - jeśli przegroda ma być zintegrowana z planowanym ogrzewaniem lub chłodzeniem powierzchniowym to należy zaznaczyć opcję Przegroda ogrzewana dla takiej przegrody.
 5. (opcjonalnie) Dodać tabelaryczne przegrody chłodzące, jeśli rzeczywista struktura budynku nie może być w pełni zamodelowana graficznie w programie.
  5. Edycja danych pomieszczenia

Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia za pomocą ikony kalkulatora Obliczenia cieplne budynku Heat-loss-calculation-ikon.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • komunikatów błędów,
  • wyników obliczeń pomieszczeń w oknie OZC,
   6. Wyniki obliczeń dla pomieszczeń

  • wyników obciążenia cieplnego Phi w etykietach pomieszczeń.
 3. (opcjonalnie) rozdzielić projektowe obciążenie cieplne pomieszczeń do innych pomieszczeń.

Wydruk/eksport wyników

Więcej informacji na ten temat: Prezentacja wyników obliczeń