Modelowanie gruntu

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2021-04-15


Opis

W ramach tworzenia struktury budynku w oknie Zarządzanie kondygnacjami, możliwe jest zdefiniowanie reprezentacji płaskiego gruntu na 2 sposoby, poprzez obniżenie kondygnacji oraz poprzez określenie rzędnej gruntu. Program w wysoce zautomatyzowany sposób wyznacza na tej podstawie element Ściana przy gruncie dla całego projektu.

Funkcja Modelowanie gruntu umożliwia modelowanie i graficzną wizualizację powierzchni gruntu o różnym kształcie w postaci obwiedni budynku jako krzywej na styku gruntu ze ścianami zewnętrznymi.

Przykłady użycia

Poprzez dostępne edytory obwiedni reprezentującej styk gruntu z elementem Ściana zewnętrzna, jest możliwe zdefiniowanie indywidualnie lub grupowo rzędnych dla poszczególnych reprezentacji ukształtowania terenu dla projektów położonych na niepłaskim gruncie.

Obliczenia struktury budynku i Obliczenia cieplne budynku, pozwalają na podział przegród cieplnych na elementy:

  • Ściana zewnętrzna,
  • Ściana przy gruncie,

z uwzględnieniem przebiegu krzywej gruntu oraz należących do nich podprzegród typu Okno i Drzwi.

Możliwe jest jeszcze precyzyjniejsze modelowanie gruntu wraz z elementem Wstaw punkt podziału, który tworzy dodatkowy punkt załamania krzywej możliwy do indywidualnej edycji.

Wraz z integracją tego elementu zarówno dla opcji Edycja 2D jak i Widok 3D, dostępna jest weryfikacja i edycja gruntu w obu oknach wraz z bezpośrednią wizualizacją naniesionych zmian.

Możliwe jest dostosowanie stylu dotyczącego gruntu graficznego pod własne potrzeby i etapy projektowe w oknie Konfiguracja wyglądu elementów i opisów.