Odbiornik o narzuconym oporze

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-08-01


Opis

Artykuł opisuje zastosowania elementu mogącego realizować w projektach odbiorniki, które nie są dobierane z katalogów produktowych (np.: nagrzewnice, podgrzewacze wody, klimakonwektory, inne odbiorniki realizujące funkcje grzania czy chłodzenia na drodze konwekcji lub radiacji).
Odbiorniki o narzuconym oporze mogą też służyć do symulacji części instalacji istniejącej lub przewidzianej do projektowania w innej fazie realizacji projektu (np.: zasymulować obieg wtórny c.o. zasilanej ze stacji mieszkaniowej).

Lokalizacja w programie

  • Element Odbiornik dostępny jest w programie w sekcji Konwekcyjne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji Konwekcyjne.
    1. Odbiornik

Przykłady użycia

Opór własny

Współczynnik oporu miejscowego, kv lub wprost spadek ciśnienia.

Przekazywanie ciepła

Wybór wartości:

  • Konwekcyjne - wpływa na wynikową moc ogrzewania\chłodzenia konwekcyjnego uzyskanego w danym pomieszczeniu.
  • Radiacyjne - wpływa na wynikową moc ogrzewania\chłodzenia płaszczyznowego uzyskanego w danym pomieszczeniu.

Udział [%]

Procentowy udział w pokryciu tej części potrzeb cieplnych pomieszczenia, która została przewidziana dla tego typu odbiorników.

2. Odbiornik


Różnica temp. na odbiorniku

Spadek lub przyrost temperatury medium w odbiorniku, wartość domyślna pobierana z danych ogólnych dla tego typu odbiorników.

3. Δθz,H - OONO


Pomiń w bilansie cieplnym

Jeżeli odbiornik narysowany został obrębie pomieszczenia, a jest np. podgrzewaczem ciepłej wody, jego moc cieplna może być wyłączona z bilansu pomieszczenia.

Dobór odbiorników o narzuconym oporze

Program nie dobiera wielkości tego typu odbiorników, dlatego uzyskana moc cieplna i Różnica temp. na odbiorniku są zawsze równe wartościom zadanym.

Dobór odbiorników o narzuconym oporze

Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji

Informacje dodatkowe

Zmiana kierunku patrzenia

  • Po zaznaczeniu elementu można zmienić kierunek patrzenia na Odbiornik, co wpływa na jego prezentację na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji: