Konfiguracja wyglądu elementów

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-12-01Opis

Funkcjonalności zawarte w sekcji Konfiguracja wyglądu elementów i opisów umożliwiają konfigurację wyglądu elementów (np. w zakresie wyboru koloru lub skali) oraz niektórych parametrów edycji indywidualnie dla każdego projektu. Pozwala to na lepsze dostosowanie wyglądu rysunków i sposobu pracy do indywidualnych wymagań realizowanego projektu.

Lokalizacja w programie

Dostęp do funkcjonalności w oknie Dane ogólne , zakładka Konfiguracja wyglądu elementów i opisów.

1. Konfiguracja wyglądu elementów i opisówPrzykład użycia

Zakładka Style elementów

W zakładce Style elementów dostępna jest lista elementów możliwych do wstawienia w edytorze graficznym programu, pozwalająca na wybór elementu do edycji wyglądu w Edytor 2D oraz w Widok 3D. Dla większości elementów wyświetlane są dwa okna – w jednym definiowane są style elementu, w drugim style etykiet tego elementu. Jednak nie wszystkie elementy mają możliwość edycji stylu lub wstawienia etykiety.

2. Style elementów


W ramach istniejących styli można:

 • modyfikować:
  • typ, kolor i grubość linii,
  • kolor i przezroczystość wypełnienia,
  • Kolor 3D i przezroczystość 3D;
 • zmieniać nazwę;
 • tworzyć nowe style elementów;
 • kopiować;
 • usuwać;
 • przesuwać w liście styli;
 • Przywróć domyślne ustawienia z programu:
  • globalnie dla wszystkich elementów lub wybranego elementu,
  • osobno dla wyglądu elementu i osobno dla wyglądu etykiety;
 • zapisać skonfigurowane style jako plik szablonu Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów;
 • wczytać domyślne ustawienia z szablonu:
  • globalnie - etykiety i style dla wszystkich elementów,
  • dla wybranego elementu osobno dla wyglądu elementu i osobno dla etykiety.

Edycja etykiet

Dla etykiet, prócz podstawowych możliwości modyfikacji stylu, dostępne jest okno: Edycja etykiety umożliwiające:

 • formatowanie kształtu etykiety;
 • określenie domyślnego położenia;
 • formatowanie tekstu;
 • wyświetlenie/ukrycie linii łączącej etykietę z elementem wraz z konfiguracją jej stylu.
  3. Edycja etykiety

Kryterium wyboru stylu

Styl może mieć włączone automatyczne kryterium wyboru, które po skonfigurowaniu będzie przypisywało automatycznie styl do zidentyfikowanego po kryterium elementu. W przypadku, gdy dla danego elementu na podstawie kryteriów można przypisać kilka styli, to automatycznie przypisywany jest pierwszy na liście spełniający kryteria.


Wybór stylu w Tabeli Danych

Wygląd elementu oraz jego etykiety można edytować w Tabeli danych, narzucając styl indywidualnie lub zbiorczo, poprzez wybór ze zdefiniowanych styli w Style elementów:

 • przy zaznaczeniu elementu na rzucie lub w widoku 3D w sekcjach Wygląd 2D/3D oraz Etykieta:
  4. Tabela danych-Wygląd 2D/3D

 • przy zaznaczeniu elementu na rozwinięciu w sekcjach Wygląd (Rozwinięcie) i Etykieta(Rozwinięcie):
  5. Tabela danych-Etykieta(Rozwinięcie)

Zakładka Opcje rysowania

W zależności od wybranego zakresu projektu, w zakładce możliwy jest:

 • wybór normy rysunkowej z listy;
 • zaznaczenie/odznaczenie dodatkowych opcji dotyczących wyglądu projektu na rysunku oraz wydruku.
  6. Opcje rysowania

Zakładka Skala powiększenia

Dostęp do modyfikacji skali odniesienia, powiększenia armatury oraz możliwość uwzględniania średnicy połączeń dla każdego z rodzaju arkuszy oddzielnie.

7. Skala powiększenia


Zakładka Wzorce nazw

Umożliwia edycję wzorców nazw automatycznie nadawanych wybranych elementom w projekcie. Nazwy nadawane są automatycznie, gdy pole w oknie Tabela danych wybranych elementów ma pola: Symbol, Nazwa lub inne służące identyfikacji, w stanie: Komputerek.png. Instrukcja schematu nadawania nazwy jest dostępna pod ikoną Pytajnik.png w każdym wierszu.

Widoczność wierszy zależna jest od wyboru na zakładce Zakres projektu.

8. Wzorce nazw


Zakładka Jednostki

Pozwala na wybór, zależnie od wybranego zakresu projektu:

 • zestawu oznaczeń wybranych wielkości w obliczeniach cieplnych;
 • jednostki prezentowanej dla wybranych wielkości w instalacjach wodociągowych.
  9. Jednostki

Dodatkowe informacje

Elementy posiadające dodatkowe opcje edycji wyglądu

 • Pomieszczenie - Przyciemnienie podłogi,Przyciemnienie stropu podwieszanego);
 • Otwory w ścianie - ustawienia koloru oraz stopnia przyciemnienia przeszkleń;
 • Konfiguracja wężownicy OChP - Różne kolory pętli,Przyłącza przyjmują kolor taki jak wężownica.