Tabelka projektu

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2019-09-27


Opis

Zawartość elementu Tabelka projektu:

 • Treść pola może pochodzić z:
  • z wybranych pól okna Dane ogólne, np.:
   • Projekt,
   • Inwestor,
   • Projektant.
  • z Tabeli danych elementu Tabelka projektu, np.:
   • Skala,
   • Autor projektu,
   • Wykonał,
   • Sprawdził,
  • ze źródła zewnętrznego, np.:
   • plik graficzny - logo.

Układ tabelki pochodzi z jednego z dostępnych w programie szablonów. Wybór szablonu następuje w Tabeli danych elementu.
Użytkownik może stworzyć własny szablon i zapisać go w szablonach programu (przykładowa lokalizacja: C:\Users\<user>\Documents\InstalSystem 5 PL\AppWindowSettings\Templates).
Formatem bazowym do utworzenia własnego szablonu elementu Tabelka projektu jest standardowy plik programu Microsoft Excel: *.xlsx (format xls nie jest obsługiwany).

Zakres danych uwzględnianych przy konwersji na Tabelkę projektu:

 • krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne tabelki,
 • styl tekstu,
 • formatowanie komórek.

Lokalizacja w programie

Wybór domyślnego szablonu Tabelki projektu dla programu

 • Ustawienie Domyślny szablon tabelki projektu dostępne jest w oknie Ustawienia programu w sekcji Inne ustawienia.
  1. Wybór domyślnego szablonu Tabelki projektu dla programu

Wybór predefiniowanego szablonu Tabelki projektu dla projektu

 • Wybór szablonu dostępny jest w oknie Tabeli danych w polu Szablon tabelki.
  2. Wybór predefiniowanego szablonu Tabelki projektu dla projektu

Wybór własnego szablonu Tabelki projektu dla projektu

 • Wybór własnego szablonu dostępny jest w oknie Tabeli danych z listy w polu Szablon tabelki.
  3. Wybór własnego szablonu Tabelki projektu dla projektu

Przykłady użycia

Tworzenie własnego szablonu elementu Tabelka projektu.

 • Tworzenie ogólnego wyglądu z podziałem na poszczególne pola z zaznaczeniem krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych tabelki.
  Celem jest zdefiniowanie szablonu tabelki o takim układzie pól:
  4. Wybór predefiniowanego szablonu Tabelki projektu dla projektu


 • Definiowanie pól tekstowych elementu Tabelka projektu.
  • Pojedyncze pole w Tabelka projektu programu powinno składać się z dwóch komórek w pliku *.xlsx:
   • tytuł pola w Tabelka projektu - tutaj należy wpisać tekst wprost w komórce,
   • zawartość pola do wypełnienia w Tabelka projektu - tutaj należy wpisać tekst, ale jako komentarz do komórki.
 • Definiowanie pól elementu Tabelka projektu pobierających informacje automatycznie z Dane ogólne.
  Definiowanie tych pól wygląda jak na filmie powyżej, ale z tą różnicą, że w polu tytułu należy wpisać ściśle określony znacznik pola z pola z Danych ogólnych.
  Lista znaczników i ich składnia znajduje się poniżej filmu i aby uniknąć pomyłki, zaleca się, aby znaczniki pól wklejać do komórek korzystając z tej listy.
 • Składnia znaczników:
  • #<znacznik pola pojedynczego>#
  • #<znacznik formatki>.<znacznik pola>#
 • Znaczniki pól z Dane ogólne:
  • Znacznik pola pojedynczego - określający pole pojedyncze (występują tylko dla projektu):
   • NumerProjektu - [Numer projektu]
   • WersjaProjektu - [Wersja projektu]
  • Znacznik formatki - określający, z jakiej formatki mają być pobierane dane:
   • Projekt - [Projekt]
   • Inwestor - [Inwestor]
   • Projektant - [Projektant]
  • Znacznik pola - określający pole z konkretnej formatki (dla projektu, inwestora lub projektanta):
   • Opis - [Nazwa]
   • Ulica - [Ulica]
   • Kod - [Kod pocztowy]
   • Miasto - [Miasto]
   • StanRegion - [Stan \ Region]
   • Kraj - [Kraj]
   • Tel - [Telefon]
   • Fax - [Fax]
   • WWW - [WWW]
   • Email - [E-mail]
   • NIP - [NIP]
   • Komentarz - [Komentarz]
  • Przykłady definicji pól szablonu w pliku *.xlsx:
   • #NumerProjektu#
   • #Projektant.Opis#
   • #Inwestor.Opis#
   • #Inwestor.Fax#
   • #Projektant.Email#

Zmiana wyglądu i formatowanie pól tabelki w szablonie.

 • Czcionki oraz formatowanie pól w tabelce projektu można zmieniać z poziomu Tabeli danych.
  5. Zmiana wyglądu i formatowanie pól tabelki w szablonie

Ustawienie własnego szablonu elementu Tabelka projektu jako domyślnego dla programu.Wstawienie własnego szablonu elementu Tabelka projektu do projektu.Dodatkowe informacje

 • Niepoprawnie wykonany szablon elementu Tabelka projektu lub próba wczytania niepoprawnego formatu jest sygnalizowana przez program komunikatem diagnostyki:
  • Błąd wczytywania pliku %s - niepoprawny format lub zawartość.