Sklejanie plików podkładu

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-01-02


Opis

Opisana funkcjonalność wspiera proces importu podkładu i ma zastosowanie w przypadku, gdy podkład dla danej kondygnacji jest dostępny w postaci kilku plików w formacie bitmap'owym (np. BMP, PNG), zawierających fragmenty całości. Typowym przypadkiem jest skanowanie podkładu za pomocą skanera o mniejszym formacie niż cały podkład. Funkcja daje możliwość połączenia poszczególnych skanów w jeden poprawny podkład wraz z korektą położenia fragmentów względem siebie. Funkcja jest zintegrowana z edytorem graficznym i realizowana za pomocą kilku poleceń dostępnych na pasku narzędzi. Narzędzie to umożliwia również korektę orientacji gotowego podkładu lub jego przycięcie.

Lokalizacja w programie

Funkcjonalność jest dostępna tylko dla zakresu edycji Podkład pod postacią trzech ikon na pasku narzędzi Narzędzia główne.

1. Sklejacz podkładów


Przykład użycia

  1. Przygotować (np. zeskanować) podkład we fragmentach, dbając o to, aby skanowane fragmenty zachodziły na siebie.
  2. Zaimportować pliki zawierające fragmenty podkładu. Więcej informacji na ten temat: Importowanie plików.
  3. Zaznaczyć pierwsze dwa fragmenty podkładu, które mają być połączone. Więcej informacji na ten temat: Zaznaczanie i edycja wielu elementów jednocześnie
  4. Wybrać na pasku narzędzi ikonę Przygotuj fragmenty podkładu do połączenia.
  5. Umieścić punkty wskazujące miejsce scalania w odpowiadających sobie punktach na każdym z łączonych fragmentów.
  6. Scalić podkłady za pomocą ikony Łączy wskazane podkłady.
  7. W razie potrzeby zmienić orientację podkładu za pomocą ikony Skoryguj orientację grafiki.