Skutki przejścia przepływu z ruchu laminarnego w ruch turbulentny

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2022-06-27


Opis problemu

W zależności od liczby Reynoldsa do obliczeń przyjmowany jest przepływ laminarny lub turbulentny. Liczba Re zależy m.in. od prędkości przepływu oraz lepkości kinematycznej cieczy, która z kolei zależy od jej temperatury. Zgodnie z normą DIN EN 1264-2/A1:2012-06, charakter przepływu ma wpływ na wyznaczanie gęstości strumienia przepływu ciepła.

W związku z powyższym użytkownik może napotkać problemy podczas próby regulacji systemów płaszczyznowych w okienku interaktywnych obliczeń (Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych) oraz weryfikacji wyników tabelarycznych t.j.:

  • Niedogrzanie przy mniejszym odstępie układania, a przegrzanie przy większym - większa moc uzyskana powierzchni grzewczej dla mniejszego odstępu układania;
  • Zmniejszenie różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem powoduje zmniejszenie mocy uzyskanej powierzchni grzewczo-chłodzącej (zamiast ją zwiększać);
  • Przełączenie statusu przycisku auto/ręcznie dla różnicy temperatury pomiędzy zasilanie a powrotem, bez zmiany jej wartości zmienia moc uzyskaną powierzchni grzewczo-chłodzącej.

Sposób rozwiązania

W podanych powyżej przypadkach uzyskujemy mniejszą moc powierzchni grzewczej, ze względu na wystąpienie przepływu laminarnego. O charakterze przepływu w danej pętli informuje kolumna Przepływ (laminarny/turbulentny) w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych, prezentująca dla każdej z płaszczyzn:

  • T - gdy przepływ w danych warunkach jest turbulentny;
  • L - gdy przepływ w danych warunkach jest laminarny.

Informacja o charakterze przepływu jest również dostępna po najechaniu kursorem na etykietę powierzchni grzewczo-chłodzącej, w hint:

1. Przepływ laminarny/turbulentny w hintAby zwiększyć moc należy stopniowo zmieniać wartość różnicy temperatury między zasilaniem a powrotem, do takiej, przy której przepływ będzie turbulentny. Będzie to wartość graniczna dla której nastąpi skokowy wzrost mocy uzyskanej, spowodowany zmianą charakteru przepływu z laminarnego na turbulentny.