Zaznaczanie i edycja wielu elementów jednocześnie

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-03-15


Opis

Podczas pracy w programie istnieje możliwość zaznaczania w projekcie wielu elementów jednocześnie, w celu ich wspólnej analizy lub edycji.

Lokalizacja w programie

Zaznaczenie wielu elementów jednocześnie może odbywać się z poziomu różnych obszarów programu, opisanych poniżej:

 1. Edytor graficzny (Edytor 2D oraz Widok 3D)
  • Zaznaczenie wielu elementów pojedynczo
   - przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie na poszczególne elementy lewym przyciskiem myszy
  • Zaznaczenie wielu elementów z obszaru
   - przytrzymanie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie wskaźnika myszy w celu wskazania obszaru zaznaczenia
   - wykonanie operacji Zaznacz elementy z obszaru dostępnej:
   - w menu kontekstowym uruchamianym poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu edytora graficznego
   - na pasku Narzędzia główne w sekcji Edycja po rozwinięciu ikony Zaznacz
  • Zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się w wybranym edytorze graficznym i równocześnie należących do aktywnych zakresów edycji
   - skorzystanie z kombinacji klawiszy Ctrl+A
   - wykonanie operacji Zaznacz wszystkie dostępnej na pasku Narzędzia główne w sekcji Edycja po rozwinięciu ikony Zaznacz

   1. Zaznacz elementy z obszaru/Zaznacz wszystkie
 2. Okno Przeglądarka projektu, wybierając odpowiedni Zakres (np. Konstrukcja budynku, Instalacja grzewcza i chłodnicza), z listy znajdującej się na szczycie okna
  • Zaznaczenie jedynie elementów wybranego typu przynależnych do wybranej gałęzi okna
   - Przycisk Zaznacz z obszaru elementy określonego typu zlokalizowany z prawej strony gałęzi poszczególnych typów elementów
   - Przycisk Zaznacz wszystkie zlokalizowany z prawej strony gałęzi poszczególnych typów elementów

   2.Zaznaczanie elementów danego typu w oknie Przeglądarka projektu
 3. Okno Wyszukaj
  • Zaznaczenie jedynie elementów wybranego typu spełniających dodatkowe kryteria selekcji (możliwość własnoręcznej konfiguracji kryteriów)
   - Przycisk Zaznacz z obszaru elementy określonego typu zlokalizowany z prawej strony gałęzi poszczególnych typów elementów
   - Przycisk Zaznacz wszystkie zlokalizowany z prawej strony gałęzi poszczególnych typów elementów

   3. Zaznaczanie elementów spełniających dodatkowe kryteria w oknie Wyszukaj
 4. Okno Diagnostyka
  • Podświetlenie wszystkich elementów, dla których został wyświetlony pojedynczy, grupujący komunikat diagnostyki
   - kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komunikat diagnostyki
  • Zaznaczenie wszystkich elementów, dla których został wyświetlony pojedynczy, grupujący komunikat diagnostyki
   - podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komunikat diagnostyki

   4. Komunikat diagnostyki grupujący wiele elementów

  • Zaznaczenie wszystkich elementów, dla których wystąpił dany błąd, w przypadku komunikatów powtarzających się wiele razy
   - kliknięcie prawym przyciskiem myszy na którykolwiek z powtarzających się komunikatów i wybór z podręcznego menu pozycji Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd.

   5. Funkcja Zaznacz wszystkie elementy, w których wystąpił ten błąd dla powtarzających się komunikatów

Przykład użycia

Zaznaczenie działek powrotnych z obszaru poprzez okno "Wyszukaj"

Nadanie dodatkowych kryteriów selekcji dla działek i zaznaczenie wszystkich elementów spełniających te kryteria

Dodatkowe informacje

 1. Korekta wykonanej selekcji:
  • Istnieje możliwość odznaczenia pojedynczych elementów poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wcześniej zaznaczony element