Informacje o publikacjach InstalSystem 5

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu INFORMACJE O PRODUKCIE
Treść aktualna dla wersji GOLD Rev. 16.0


Informacje o wprowadzonych zmianach

WYDANIE Rev. 16.0

Moduł bazowy

 • Wiele elementów instalacji (grzejnik, zawór, pompa itp.) wstawianych jest domyślnie razem z etykietą.
 • Możliwość precyzyjnej kontroli przebiegu działek, z podaniem różnych rzędnych początku i końca działki (przypadek działek prowadzonych w sufitach/ścianach skośnych).

Systemy grzewcze

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek zasilających i powrotnych.

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość deklaracji (Okno Dane ogólne, zakładka Zarządzanie kondygnacjami) domyślnej odległości od podłogi osobno działek wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
 • Reorganizacja zakładek danych ogólnych.
 • Nowy element instalacji - odpływ liniowy.

Stacje mieszkaniowe

 • Nowy moduł umożliwiający projektowanie instalacji grzewczych i wodociągowych z użyciem stacji mieszkaniowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 15.3

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 15.2

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 15.1

Moduł bazowy

 • Lista wyświetlanych elementów w oknie Przeglądarka projektu jest automatycznie dostosowywana do aktualnie edytowanego zakresu edycji.
 • Okno Katalogi produktów - zakładki zostały zastąpione bardziej szczegółowymi filtrami katalogów.
 • Okno Widok 3D - dodano możliwość wyświetlenia krawędzi elementów (opcja dostępna pod przyciskiem Pokaż krawędzie/Ukryj krawędzie w sekcji Widok)
 • Możliwa jest generacja pomieszczeń, których całkowita powierzchnia zawiera się wewnątrz innego pomieszczenia

Systemy grzewcze/ Systemy chłodnicze

 • Ustawienia z zakładki Zawory i armatura - typy i dane domyślne zostały przeniesione do zakładek: Instalacja rozprowadzająca-Typy i dane domyślne oraz Grzejniki-Grzejniki/Armatura grzejnikowa - typy i dane domyślne (zakładka Zawory i armatura - typy i dane domyślne została usunięta).

Straty ciepła

 • Włączenie modułu Obliczenia cieplne budynku automatycznie przełącza ustawienie ogólne projektu: Sposób obliczania Φ na wariant Obliczana wg wskaźnika
 • Możliwa jest korekta wewn. temperatury pomieszczenia (θi,H) dla normowych typów pomieszczeń.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Rozdzielacz może zostać umieszczony na rysunku w pozycji poziomej lub odejściami do góry (konfiguracja poprzez nowe pole danych rozdzielacza: Orientacja)
 • W zakładce Opcje obliczeń w oknie Dane ogólne dodano Specyficzne opcje rynkowe - możliwy wybór metody obliczania przepływu dla systemów płaszczyznowych bez uwzględnienia dodatku na pokrycie strat/zysków ciepła do środowiska po drugiej stronie powierzchni grzewczo-chłodzącej.

Systemy płaszczyznowe panelowe

 • Okno Tabela danych elementu Panel ścienny/Panel sufitowy - dodano pole Δpmax umożliwiające kontrolę maksymalnej straty ciśnienia na pojedynczym panelu lub zestawie paneli połączonych szeregowo.

Instalacje wodociągowe

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji wodociągowych - dostępny w wybranych pakietach

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.2

 • Ilość i zawartość neutralnych bibliotek produktów dostępnych w różnych wersjach językowych została ujednolicona, co ułatwi przenoszenie projektów pomiędzy wersjami.

WYDANIE Rev. 14.1

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 14.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nowy sposób dostępu do zapisu pliku PDF z wydrukami tekstowymi. Jeżeli w systemie jest zainstalowany odpowiedni sterownik, program go wykorzystuje i udostępnia przycisk Drukuj do PDF bezpośrednio w pasku narzędzi modułu wydruków.
 • Możliwość deklaracji kąta (obrotu) armatury względem osi rurociągu (okno: Tabela danych, pole: Kąt obrotu).
 • Nowa (osobna) etykieta i styl elementu Obrys budynku
 • Nowe pole Odległość od podłogi w tabeli danych elementu Działka. Ułatwia kontrolę przebiegu sieci i umożliwia poprawne kopiowanie instalacji powtarzalnej na wyższe piętra
 • Atrakcyjniejsze style graficzne niektórych elementów w Widok 3D , w tym elementów konstrukcji budynku.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Wykres optymalizacji prezentujący jakość temperatur zasilania (θz,H pł.) wobec potrzeb grzewczych poszczególnych stref. Wykres dostępny jest w oknie Dane ogólne na zakładce: Źródła, po pierwszych obliczeniach projektu.
 • Nowe szablony dla elementu Tabelka rozdzielacza
 • Nowe pole Płyta systemowa w oknie Dane ogólne na zakładce: Systemy podłogowe umożliwia deklarację domyślnej płyty systemowej.

Straty ciepła

 • Poprawa algorytmu rozpoznającego obszar ściany powyżej okien w ścianie przyległej do gruntu, usytuowanych w całości poniżej gruntu.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 13.3

Moduły:

Moduł bazowy

 • Usprawnienia algorytmu odpowiedzialnego za kształtowanie połaci dachowych

WYDANIE Rev. 13.2

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 13.1

Moduły:

Moduł bazowy

 • Reorganizacja ikon w grupie Konstrukcja

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Przebudowa i usprawnienia okna Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych

WYDANIE Rev. 13.0

Moduły:

Moduł bazowy

 • Nagłówki tabel wynikowych mogą być zablokowane i widoczne podczas przewijania tabel.

Straty ciepła

 • Możliwość przypisania definicji przegrody cieplnej (ze zdefiniowaną wartością U) do przegrody konstrukcyjnej tego samego typu, niezależnie od jej grubości.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Przyłącza w systemie ogrzewania/chłodzenia podłogowego mogą być układane w warstwie izolacji (poniżej rur grzewczych/chłodzących w jastrychu).
 • Możliwość zmiany orientacji (pionowo lub poziomo) elementu Mieszacz.
 • Nowa etykieta dle elementu Mieszacz.
 • Tabelka mieszacza / węzła regulacyjnego
 • Usprawnienia algorytmu wyznaczającego temperaturę zasilania dla systemów płaszczyznowych.
 • Usprawnienia algorytmu dzielącego element Strefa pow. grzewczych/chłodzących na Powierzchnia grzewczo - chłodząca.
 • Diagnostyka przepływów laminarnych.

Systemy grzewcze i Systemy chłodnicze

 • Więcej typów podłączeń elementu Odbiornik.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 12.2

Moduły:

Moduł bazowy Zarządca pakietu

 • Usprawnienie działania funkcji Autozapis

 • Moduł umożliwiający projektowanie instalacji chłodniczych - dostępny w wybranych pakietach

WYDANIE Rev. 12.1

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 12.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawnienie funkcji AUTO.
 • Diagnostyka dostępnych kart graficznych.

Dobór grzejników

 • Wyświetlanie mocy grzejników dla ręcznie wybieranych wielkości poprzez okno Tabela danych.

 • Poprawa czytelności elementu Tabelka rozdzielacza.
 • Poprawa algorytmu wyznaczającego spadek temperatury na zestawie szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 11.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Usprawniono działanie funkcji Generuj ściany i stropy z pomieszczeń i obrysu budynku.
 • Poprawiono działanie powiększania widoku i skali podglądu.
 • Poprawiono diagnostykę dotyczącą błędów w strukturze budynku.
 • Uzupełniono informacje prezentowane w tabelach wynikowych.
 • Zintegrowano element Format papieru z elementem Strony wydruku.

Systemy płaszczyznowe pętlicowe

 • Usprawniono algorytm oblicząjacy moc podłogi grzewczej typu Grzana przyłączami z użyciem połączeń wirtualnych.
 • Usprawniono algorytm wstawiający automatycznie podłogi grzewcze dla pomieszczeń z otworem w stropie.

Systemy grzewcze

 • Usprawniono automatyczne podłączanie grzejników zintegrowanych w zależności od konfiguracji: kształt zaworu (prosty, kątowy) i kierunek podłączenia (od podłogi, od ściany).

Systemy płaszczyznowe panelowe

 • Poprawiono wyznaczanie prędkości przepływu dla układu szeregowo połączonych paneli.

WYDANIE Rev. 9.2

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 9.1

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 9.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Umożliwiono zadeklarowanie drzwi i okien wieloskrzydłowych.
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementu Punkt odniesienia.
 • Rozszerzono działanie trybu AUTO o przyciąganie wierzchołków elementu Otwór w stropie do elementów z podkładu DWG.

 • Usprawniono algorytm wstawiający podłogi grzewcze w pomieszczeniach wielokondygnacyjnych (z otworem w stropie).
 • Zaimplementowano mechanizm automatycznie wycinający ściany grzewcze leżące w obszarze okien/drzwi.

 • Umożliwiono określenie dla definicji ścian, stropów i dachów, tolerancji dopasowania do grubości przegród graficznych, którym te definicje mają zostać przypisane.

 • Poprawiono wyznaczanie optymalnego poziomu wychłodzenia czynnika (Δθ) dla ciągu paneli połączonych szeregowo.
 • Zwiększono maksymalną wysokość zawieszenia paneli do 30 m.
 • Rozszerzono etykietę i hint (chmurkę podpowiedzi) panela o prezentację prędkości przepływu czynnika.

WYDANIE Rev. 8.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Ulepszono diagnostykę niekompletnych danych dla przypadku generowania ścian z obrysów pomieszczeń i budynku.
 • Etykieta pomieszczenia - dodano możliwość wyświetlenia pola Opis.
 • Udostępniono możliwość tworzenia domyślnych typów pomieszczeń (wraz z ich danymi i parametrami).
 • Umożliwiono konfigurację wyglądu elementów podczas operacji ich wstawiania.
 • Polepszono ergonomię uzupełniania danych elementów graficznych.

 • Zmieniono z błędu na ostrzeżenie status diagnostyki nieuzupełnionej grubości definicji przegrody o narzuconym "U".

WYDANIE Rev. 7.3

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 7.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Wprowadzono nowe komunikaty diagnostyki niepoprawnych lub niepełnych danych struktury budynku.
 • Obniżono rangę komunikatu o zerowej grubości definicji przegrody do ostrzeżenia lub podpowiedzi (gdy definicja nie ma statusu domyślnej).

 • Usprawniono i rozbudowano narzędzie "Strefa paneli sufitowych".

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 6.1

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano formaty A0 i A1 dla stron wydruku.
 • Usprawniono działanie trybów AUTO i ORTO.

Dobór grzejników

 • Dodano możliwość wyświetlania nastawy wkładki zaworowej w etykiecie grzejnika.
 • Udostępniono w danych ogólnych możliwość definiowania domyślnej odległości grzejników od ściany.
 • Ulepszono prezentację graficzną elementów mocowania grzejników (tzw. konsoli) na rzutach.

 • Dodano możliwość wyboru kryterium optymalizacji temperatury zasilania w systemach płaszczyznowych z korektą działania algorytmu.
 • Usprawniono algorytm automatycznie generujący rysunki pętli o.p./ch.p.
 • Usprawniono algorytm automatycznego podziału stref na powierzchnie grzewczo-chłodzące.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 5.1

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 5.0

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu

 • Dodano linie wymiarowe.

 • Poprawiono algorytm automatycznego podziału SPGCh
 • Poprawiono prezentację rysunków pętli o.p. na widoku 3D.
 • Rozszerzono funkcjonalność trasy przyłączy o automatyczne wypełnianie całej szerokości pasa przyłączami.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 4.0

Moduły:

 • Usprawniono algorytm rysujący pętle o.p.

 • Dodano strefę paneli - narzędzie do automatycznego układania paneli/promienników sufitowych.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.2

Moduły:

Moduł bazowy i Zarządca pakietu'

 • Dodano zapis plików tylko do odczytu.
 • Udostępniono wydruk widoków 3D.

Artykuły HelpSystem:

WYDANIE Rev. 2.1

 • W tym wydaniu nie wprowadzono istotnych zmian funkcjonalnych.

WYDANIE Rev. 2.0

Początkowy zakres modułów:

 • Moduł bazowy i Zarządca pakietu
 • Dobór grzejników
 • Interfejs gbXML (BIM)

Początkowy stan materiałów informacyjnych: