Problemy z poprawnym wyświetlaniem grafiki i stabilnością programu na komputerach ze zintegrowaną kartą graficzną

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2019-12-02


Opis problemu

Użytkownicy pracujący z pakietem InstalSystem 5 na komputerach z jedyną dostępną lub ustawioną jako domyślną zintegrowaną kartą graficzną, mogą napotkać na problemy związane z ogólną wydajnością, ze stabilnością programu oraz z obniżoną ergonomią pracy.
Najczęstszymi objawami tego typu problemów są:

 • zawieszenie się/wyłączenie aplikacji w momencie przejścia do okna Widok 3D,
 • pojawienie się czarnego ekranu w oknie Widok 3D lub Edytor 2D.

Aktualne wymagania sprzętowe znajdują się w artykule Specyfikacja techniczna pakietu InstalSystem 5.

Sposób rozwiązania

Niezależnie od podanych poniżej sposobów rozwiązania, należy zawsze dbać o regularną aktualizację sterowników karty graficznej do najnowszej dostępnej wersji.

Komputery wyposażone w zintegrowaną i niezintegrowaną kartę graficzną

Aby zorientować się jakie karty graficzne są zainstalowane w komputerze, można skorzystać z informacji zamieszczonych w oknie Ustawienia programu:

 1. Uruchomić program, wybrać zakładkę Plik znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu i następnie wybrać pozycję Ustawienia programu.
 2. Na wyświetlonym oknie ustawień wybrać z listy Wygląd ekranu.
  1. Dostępne karty graficzne

Włączenie globalne niezintegrowanej karty graficznej

Ten sposób wyłącza mechanizm automatycznego zarządzania zasobami zainstalowanych kart graficznych i może niekorzystnie wpływać na ustawione w systemie Windows schematy zarządzania energią i skrócić czas pracy na baterii w laptopach.

 • Przykład zmian w sterowniku karty graficznej nVidia.
  2. Włączenie globalne niezintegrowanej karty graficznej

Włączenie niezintegrowanej karty graficznej tylko do obsługi programu InstalSystem 5

Ten sposób wyłącza mechanizm automatycznego zarządzania zasobami zainstalowanych kart graficznych i może niekorzystnie wpływać na ustawione w systemie Windows schematy zarządzania energią i skrócić czas pracy na baterii w laptopach.
UWAGA: Ten sposób musi być zastosowany osobno dla każdej zainstalowanej wersji programu i dla każdej nowo zainstalowanej wersji.

 • Przykład zmian w sterowniku karty graficznej nVidia.
  3. Włączenie niezintegrowanej karty graficznej tylko do obsługi programu InstalSystem 5

Komputery wyposażone tylko w zintegrowaną kartę graficzną

Sposób na zawieszenie się/wyłączenie aplikacji

 1. Uruchomić program, wybrać zakładkę Plik znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu i następnie wybrać pozycję Ustawienia programu.
 2. Na wyświetlonym oknie ustawień wybrać z listy Wygląd ekranu,
 3. Zaznaczyć opcję Wyłącz zaawansowane wsparcie sprzętowe i/lub Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3D i potwierdzić zmianę zaznaczając OK.
  4. Włączenie opcji Wyłącz zaawansowane wsparcie sprzętowe i/lub Wyłącz zaawansowaną prezentacje przezroczystości w 3DSposób na czarny ekran w oknie Widok 3D lub Edytor 2D - wyłączenie opcji Antialiasing

 1. Uruchomić program, wybrać zakładkę Plik znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu i następnie wybrać pozycję Ustawienia programu.
 2. Na wyświetlonym oknie ustawień wybrać z listy Wygląd ekranu,
 3. Wyłączyć opcję Antialiasing i potwierdzić zmianę zaznaczając OK.
  5. Wyłączenie opcji AntialiasingSposób na czarny ekran w oknie Widok 3D lub Edytor 2D - praca w trybie okienkowym

 1. Włączenie trybu okienkowego trybu pracy programu InstalSystem 5 Edytor.
  6. Praca w trybie okienkowym