Zbiornik buforowy

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2023-01-30


Opis

Artykuł opisuje użycie elementu Zbiornik buforowy w wybranych zakresach projektu:Instalacje grzewcze lub Instalacje chłodnicze. Element w programie ma dwa przyłącza po stronie pierwotnej i dwa po stronie wtórnej (zasilanie i powrót).

Lokalizacja w programie

Ikona elementu Zbiornik buforowy, gdy aktywne są zakresy projektu: Konwekcyjne i Podł./Ścienne, dostępna jest w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Armatura.

1. Wstawianie zbiornika buforowego


Przykłady użycia

Wstawianie elementu

Po wstawieniu elementu Zbiornik buforowy w wybranym miejscu na rzucie, w oknie Tabela danych można edytować poniższe parametry elementu:

  • Odległość od podłogi (z danych kondygnacji);
  • Typ elementu z katalogu;
  • w przypadku wybrania pozycji Opory spoza katalogów należy wybrać z listy wartości dla pól:Orientacjai Śr. przyłączy, oraz wprowadzić wartości dla Pojemności wodnej i wymiarów elementu.

Uwaga! Należy pamiętać o odpowiednim zorientowaniu elementu - Zbiornik buforowy posiada podłączenia "od strony źródła" oraz "od strony odbiorników".

2. Tabela danych.


Podłączanie elementu

  1. Po umieszczeniu na rysunku wszystkich elementów systemu, należy podłączyć Zbiornik buforowy do źródła od jednej strony (obieg pierwotny) i do instalacji od drugiej (obieg wtórny). Połączenie zbiornika buforowego wykonujemy za pomocą działek: Zasilanie i Powrót.
  2. Od strony wtórnej należy wstawić element: Pompa.

Informacje dodatkowe

Po przeprowadzeniu obliczeń instalacji, informacje na temat wstawionych elementów: Zbiornik buforowy i Pompa można odszukać w oknie Wyniki w Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie: Zestawienie zaworów i armatury.

3. Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie: Zestawienie zaworów i armatury.