Za wysokie ciśnienie w źródle wody zimnej w instalacji ze stacjami mieszkaniowymi

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2023-07-10Opis problemu

W trakcie obliczeń instalacji z elementem Stacja mieszkaniowa na liście diagnostyki może pojawić się komunikat:

 • Wartość Vs wyliczona dla instalacji wodociągowej podłączonej do stacji jest wyższa od wartości wpisanej w polu VV̇cwu Mieszkanie. Obliczenia uwzględniają dalej wartość wpisaną.
  1. Przekroczenie wymaganego ciśnienia w źródle wody zimnej.

Sposób rozwiązania

Powyższa podpowiedź dotyczy określenia wymaganego ciśnienia w źródle wody zimnej. Kluczowym parametrem w instalacjach ze Stacjami mieszkaniowymi jest Wydatek c.w.u. (Q). Program umożliwia uwzględnienie tej wartości na dwa sposoby, które można wybrać w oknie Dane ogólne z listy Sposób deklarowania wartości: Wydatek c.w.u.:

 • Narzucone - wartość Wydatek c.w.u. narzucona ręcznie;
 • Na podstawie obliczeń modułu: Instalacje wodociągowe - wartość Wydatek c.w.u. określona na podstawie obliczeń modułu Instalacje wodociągowe.
  2. Sposób deklarowania wartości: Wydatek c.w.u..

  Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji z zastosowaniem stacji mieszkaniowych

Komunikat pojawia się kiedy wybrana jest opcja Narzucone. Wartość cwu Mieszkanie zadeklarowana w oknie Dane ogólne, albo w Tabeli danych elementu Stacja mieszkaniowa wpływa na straty ciśnienia w pierwotnym obiegu grzewczym zasilającym Stacje mieszkaniowe oraz na moc grzewczą wymiennika ciepła.
Do obliczenia strat ciśnienia w obiegu wody użytkowej jest brana wartość Vs obliczona zgodnie z modułem Instalacje wodociągowe, niezależnie od tego która metoda obliczeń została wybrana.
Wartość Vs jest zazwyczaj wyższa, niż wartość cwu Mieszkanie. Powoduje to zawyżenie wymaganego ciśnienia w źródle wody zimnej.
W celu zredukowania zawyżonego ciśnienia, zaleca się wykonanie poniższych kroków:

 • Skorygować Wydatek normatywny (CW)(Qn CW) dla pojedynczych punktów poboru;
 • Wykluczyć wartość Qn CW dla wybranych punktów poprzez wybranie opcji Nie uwzględniany w polu Charakter poboru;
  3. Wydatek normatywny (CW), Charakter poboru.

 • Wybrać do obliczeń normę DIN 1988-300.