Wyszukiwanie elementów w projekcie

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-01-02


Opis

Narzędzie pozwala na wyszukiwanie w projekcie elementu lub grupy elementów. Wynikiem wyszukiwania jest zaznaczenie określonych elementów we wszystkich aktywnych oknach, takich jak: Edytor 2D, Widok 3D, Tabela danych, Wyniki i inne.

Lokalizacja w programie

 • Funkcja ma postać osobnego okna i jest dostępna na pasku Narzędzia główne w sekcji Okna.
  1. Funkcja

Przykład użycia

Wyszukiwanie elementów określonego typu

 1. Wybrać Zakres wyszukiwania (np. Konstrukcja budynku, Instalacja grzewcza i chłodnicza).
 2. Wskazać element w drzewie elementów.
 3. Dodatkowe przyciski po prawej stronie okna pozwalają na:
  • wyszukanie elementów wybranego typu na obszarze rysunku, który będzie wskazany przez użytkownika,
  • wyszukanie wszystkich elementów wybranego typu.

Wyszukiwanie elementów spełniających określone kryteria

 1. Wybrać jedno z wcześniej zdefiniowanych wyszukiwań.
  lub
 2. Wybrać Dodaj nowe wyszukiwanie.
 3. Uzupełnić pole Nazwa wyszukiwania.
 4. Wybrać zakres wyszukiwania w polu Szukaj.
 5. Wybrać z listy typy danych, na podstawie których element ma być wyszukany.
 6. Zawęzić zakres wyszukiwania poprzez określenie wartości wybranych danych.