Wymiarowanie źródła ciepła w instalacjach ze stacjami mieszkaniowymi

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu TYPOWY PROBLEM
Ostatnia aktualizacja 2019-11-13


Opis problemu

Sugeruje się, aby dobór mocy źródła ciepła skonsultować każdorazowo z producentem stacji mieszkaniowych. W razie braku szczegółowych wytycznych zaleca się zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań.

Sposób rozwiązania

  • Jeśli w ramach źródła ciepła brak zbiornika buforowego - wtedy do wymiarowania źródła ciepła należy przyjąć wartość Moc całkowita.
    1. Moc całkowita.

  • Jeśli w ramach źródła ciepła uwzględniany jest zbiornik buforowy - podawana przez program wartość Moc całkowita jest mocą szczytową jaką ma zapewnić w instalacji zbiornik buforowy. Natomiast samo źródło ciepła sugeruje się wymiarować na sumę projektowego obciążenia cieplnego budynku (lub w razie braku obliczeń normowych, sumę obciążeń cieplnych pomieszczeń) z uwzględnieniem niewykorzystanych strat ciepła działek i niewykorzystanych strat ciepła ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku).
    2. Projektowe obciążenie cieplne budynku.


    3. Suma obciążeń cieplnych pomieszczeń.


    4. Straty ciepła działek, straty ciepła ogrzewań płaszczyznowych.