Wymiarowanie źródła ciepła

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu PORADA I WSKAZÓWKA
Ostatnia aktualizacja 2023-01-13


Opis problemu

Sposób wymiarowania źródła ciepła zależy od typu projektowanej instalacji oraz od wyboru w polu Sposób obliczania Φ, dostępnym w oknie Dane ogólne.

1. Sposób obliczania Φ


Sposób rozwiązania

Instalacje grzewcze bez stacji mieszkaniowych

W celu wymiarowania źródła w określonych przypadkach należy wziąć pod uwagę poniższe parametry:

 • Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku – w przypadku, gdy wybrano Sposób obliczania Φ : Obliczenia wg normy;
  2. Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku dla instalacji bez stacji mieszkaniowych.

 • sumę wartości: Łączna dekl. strata pom. ΦH, Niewykorzystane straty ciepła działek i Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła - w przypadku, gdy wybrano Sposób obliczania Φ : Obliczana wg wskaźnika lub Narzucona przez użytkownika.
  3. Łączna deklarowana strata pomieszczeń ΦH dla instalacji bez stacji mieszkaniowych.

  4. Niewykorzystane straty ciepła działek i Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła, dla instalacji bez stacji mieszkaniowych.

Instalacje grzewcze z stacjami mieszkaniowymi

Dla tego typu instalacji istnieją dwa warianty wymiarowania źródła w okresie grzewczym:

 • jeżeli źródło nie posiada zbiornika buforowego - źródło powinno być zwymiarowane na wartość: Moc całkowita;
  5. Moc całkowita dla instalacji z stacjami mieszkaniowymi.

 • jeżeli źródło posiada zbiornik buforowy - wskazana wartość: Moc całkowita jest mocą szczytową, jaką zbiornik buforowy ma dostarczyć do instalacji. Przy wymiarowaniu źródła ciepła należy uwzględnić następujące wartości:
  • Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku – w przypadku, gdy wybrano Sposób obliczania Φ : Obliczenia wg normy'';
   6. Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku dla instalacji z stacjami mieszkaniowymi.

  • sumę wartości: Łączna dekl. strata pom. ΦH, Niewykorzystane straty ciepła działek i Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła - w przypadku gdy wybrano Sposób obliczania Φ : Obliczana wg wskaźnika lub Narzucona przez użytkownika.
   7. Łączna deklarowana strata pomieszczeń ΦH dla instalacji z stacjami mieszkaniowymi.

   8. Niewykorzystane straty ciepła działek i Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła, dla instalacji z stacjami mieszkaniowymi.

Łączna moc wymienników ciepła w stacjach mieszkaniowych w okresie letnim

W okresie letnim, gdy stacje mieszkaniowe pracują w trybie CWU, ilość ciepła pobierana ze źródła ciepła może być zmniejszona. Wartość: Łączna moc wymienników ciepła w stacjach mieszkaniowych w okresie letnim jest widoczna na: Wyniki ogólne ogrzewania.

9. Łączna moc wymienników ciepła w stacjach mieszkaniowych w okresie letnim.


Różnica pomiędzy ilością ciepła niesioną przez działkę w pierwszym odcinku od źródła a mocą całkowitą tego źródła

Wartości Ilość ciepła niesiona przez działkę w pierwszym odcinku od źródła i Moc całkowita źródła różnią się na wynikach obliczeniań instralacji grzewczych. Przyczyną są różne metody ich wyznaczania.

Ilość ciepła niesiona przez działkę w pierwszym odcinku od źródła jest wyznaczana z wymaganej moc systemu grzewczego i jest podsumowywana kolejno dla działek.

10. Ilość ciepła niesiona przez działkę w pierwszym odcinku od źródła.


UWAGA! Wartość Ilość ciepła niesiona przez działkę jest tylko informacyjna.

Moc całkowita źródła uwzględnia:

 • dla systemów konwekcyjnych - wartości: Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φkonw,H i Niewykorzystane straty ciepła działek;
  11. Moc całkowita dla systemów konwekcyjnych.

 • dla systemów płaszczyznowych - wartości: Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φpł,H, Niewykorzystane straty ciepła działek i Straty systemów płaszczyznowych poza obszar zasilania źródła.
  12. Moc całkowita dla systemów płaszczynowych.