Wykaz norm i metod stosowanych podczas doboru i obliczeń

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu INFORMACJE O PRODUKCIE
Ostatnia aktualizacja 2020-09-04


Ikonka2.pngObliczenia cieplne budynków

Obliczenia przegród budowlanych

 • PN EN ISO 6946, PN EN ISO 13370

Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego

 • EN 12831:2003
 • DIN EN 12831:2008-07
 • PN EN 12831:2006

Ikonka3.png Obliczenia grzewcze i chłodnicze

Projektowanie systemów płaszczyznowych

 • Optymalizacja temperatury zasilania - metoda autorska
 • Obliczenia cieplne systemów mokrych (z rurą w wylewce) i suchych (ogrzewanie i chłodzenie):
  • EN 1264 z nowelizacją EN 1264-2/A1:2012-06 uwzględniającą ruch laminarny w obliczeniach
  • DIN 4725-200 dla podwyższonych grubości wylewek
  • Wymagania krajowe/producenckie zapisane w katalogu systemu
 • Obliczenia cieplne systemów panelowych:
  • EN 1264 z nowelizacją EN 1264-2/A1:2012-06 (ogrzewanie i chlodzenie)
  • EN 14037 (grzanie)
  • EN 14240 (chłodzenie)

Projektowanie płyt systemu suchego

 • Jak dla PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PŁASZCZYZNOWYCH

Dobór grzejników konwekcyjnych

 • obliczenia cieplne zgodnie z EN 442-2
 • metody doboru wielkości grzejnika - metoda autorska
 • dodatki uwzględniające obudowę, sposób zasilania i umiejscowienie - wytyczne COBRTI Instal, informacje od producentów
 • dopasowanie (korekta) przepływów - metoda autorska.

Obliczenia sieci rurociągów

 • Obliczenia hydrauliczne - wzory Darcy’ego-Weisbacha i Colebrooka-White'a
 • Dobór średnic - kryterium R_max i v_max
 • Równoważenie hydrauliczne - metoda autorska
 • Straty ciepła rurociągów - wg literatury fachowej
 • Dobór izolacji rurociągów - zalecenia EnEv (niemieckie) lub WT2008 (polskie)

Projektowanie instalacji ze stacjami mieszkaniowymi

 • wymiarowanie instalacji zasilającej stacje z uwzględnieniem niejednoczesności poboru czynnika na potrzeby podgrzania c.w.u. w wymienniku płytowym wg metody TU Dresden lub DIN 1988-300 (druga wymaga modułu obliczeń instalacji wodociągowych w konfiguracji pakietu)

Równoważenie instalacji z użyciem predefiniowanych schematów hydraulicznych

 • zgodnie z wytycznymi producenta

Ikonka4.pngObliczenia instalacji wodociągowych

Obliczenia przepływów projektowych

 • DIN 1988
 • DIN 1988-300:2012-05
 • PN-92/B-01706
 • EN 806-3:2008

Obliczenia sieci rurociągów

 • Obliczenia hydrauliczne - wzory Darcy’ego-Weisbacha i Colebrooka-White'a
 • Dobór średnic - kryterium v_max
 • Straty ciepła rurociągów - wg literatury fachowej
 • Dobór izolacji rurociągów - zalecenia EnEv (niemieckie) lub WT2008 (polskie)

Obliczenia sieci cyrkulacyjnej

 • Dobór średnic - kryterium R_max i v_max
 • Równoważenie hydrauliczne - metoda autorska

Obliczenia układów pierścieniowych

 • Metoda autorska na bazie metody Crossa i DIN 1988-300

Obliczenia czasu dopływu ciepłej wody

 • Metoda autorska wykorzystująca wytyczne szwajcarskie
 • Ocena na podstawie kryteriów z VDI 6003 lub DIN 1988-200