Trójdrogowy zawór mieszający redukujący temperaturę ciepłej wody użytkowej

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-03-16


Opis

Zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej miesza wodę ciepłą z wodą zimną w celu ograniczenia maksymalnej temperatury wody w punktach czerpalnych (względem wartości dostarczanej przez Źródło). Temperaturę dla wody zmieszanej określa się w tabeli danych zaworu, a program w trakcie obliczeń ustala przepływy ciepłej i zimnej wody wymagane dla jej uzyskania.
Najczęściej stosuje się go w projektach zawierających Instalacje wodociągowe w obiektach takich jak szpitale, przedszkola, domy opieki itp.

Lokalizacja w programie

 • Element Zawór mieszający dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - Wodociąg na pasku Narzędzia główne, dla aktywnego zakresu edycji Wodociąg.
  1. Zawór mieszający

Przykład użycia

Wstawienie elementu

Zawór mieszający jest elementem autonomicznym. Należy go wstawić do projektu w wymaganym miejscu, a następnie w oknie Tabela danych określić:

 • Typ - w programie nie ma możliwości zadeklarowania typu domyślnego dla elementu Zawór mieszający, należy określić Typ w Tabela danych po wstawieniu elementu do projektu
 • Temperatura ciepłej wody po zmieszaniu θcw,m
 • Odległość od podłogi (z danych kondygn.)
 • Orientacja.
  2. Zawór mieszający - Tabela danych

Podłączenie elementu

 • Podłączyć Zawór mieszający do instalacji. Do narysowania działek o obniżonej temperaturze użyć elementu Działka Ciepła woda.
 • Po połączeniu z resztą instalacji, program w trakcie obliczeń dobiera przepływy dla wody ciepłej i wody zimnej w taki sposób, żeby uzyskać wymaganą wartość parametru Temperatura ciepłej wody po zmieszaniu, narzuconą w oknie Tabela danych dla elementu Zawór mieszający.

Dodatkowe informacje

 • Nie ma możliwości podpięcia cyrkulacji do części instalacji zasilanej przez Zawór mieszający.
 • Wszystkie elementy Zawór mieszający występujące w projekcie są prezentowane w liście wyników Zestawienie zaworów i armatury
 • Nieprawidłowe podłączenie elementu z instalacją jest diagnozowane przez komunikat błędu: ELEMENT JEST ODWROTNIE PODŁĄCZONY (%s)