Szybki projekt ogrzewania płaszczyznowego/chłodzenia płaszczyznowego

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-02-23


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób szybkiego projektowania ogrzewania/chłodzenia w systemach płaszczyznowych (mokrych i suchych). Takie uproszczone podejście do projektowania ma na celu uzyskanie przybliżonych wyników cieplnych i hydraulicznych i szacunkowego zestawienia materiałów.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe .

Filmy powiązane z tematyką artykułuWskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne - szybki projekt (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia) wraz z rysunkiem rzutu kondygnacji. Zostały określone wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania i chłodzenia.

Kroki do wykonania

Wybrane kroki do wykonania wpisują się w podstawowe ścieżki projektowania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w systemach pętlicowych (mokrych i suchych) i stanowią uproszczony wariant czynności wykonywanych w ramach artykułów:

Kroki wykazane we wskazanych artykułach, a nie wykazane w tym artykule, są w ramach ścieżki szybkiego projektowania opcjonalne.

Definiowanie katalogów

 1. Katalogi produktów i wybrać katalogi w zakresie:
  • Systemy płaszczyznowe
  • Rury i kształtki

Definiowanie danych ogólnych

 1. Zakres projektu i wybrać zakres:
  • Instalacje grzewcze
  • Instalacje chłodnicze
 2. Budynek i jego otoczenie
  • Dane klimatyczne - wybrać Miejscowość
 3. Instalacje cieplne - uzupełnić informacje dla:
  • Instalacja rozprowadzająca
   • Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych - zweryfikować czy jest włączona opcja Twórz połączenia wirtualne, gdy brak graficznych
   • Typy i dane domyślne
  • Systemy płaszczyznowe
   • Systemy podłogowe
   • Systemy ścienne
   • Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka
   • Zwoje i Sposób zestawiania elementów OP ustawić na

Edycja instalacji - system płaszczyznowy

Strefa pow. grzewczych/chłodzących

 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do pomieszczeń za pomocą funkcji Podłoga (w każdym pomieszczeniu). Operację tę powtarzamy dla każdej kondygnacji. Do wybranych pomieszczeń wstawić elementy Ściana (ręcznie).

Rozdzielacz

 1. Wstawić rozdzielacze w orientacyjnej lokalizacji.


Obliczenia i diagnostyka

Weryfikacja wyników

 1. Zweryfikować wyniki obliczeń, diagnostykę oraz listy materiałów ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Zestawienie elementów systemów płaszczyznowych pod kątem wszystkich kluczowych elementów instalacji.