Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2022-02-23


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób opracowania świadectw charakterystyki energetycznej. Dla tego modułu został nagrany tutorial, który dokładnie krok po kroku prezentuje ścieżkę tworzenia świadectw charakterystyki energetycznej. Lista dodatkowych funkcji/możliwości, które zostały udostępnione po nagraniu tego tutorialu znajduje się na końcu artykułu.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduły:

 • Straty ciepła
 • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

Filmy powiązane z tematyką artykułu

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku usługowo-mieszkalnego - ścieżka skrócona

W webinarze przedstawiono sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, gdy uprzednio przygotowana została struktura budynku i wyznaczone projektowe obciążenie cieplne.


Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego na bazie rysunków PDF, DWG, PNG itp. - ścieżka pełna


Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektu usługowo-hotelowego na bazie modelu IFC (BIM) - ścieżka pełna


Wskazane filmy poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (przykład do lekcji).

Kroki do wykonania

Podstawowe kroki do wykonania prezentuje szczegółowo niniejszy tutorial:

Dodatkowe informacje

W kolejnych publikacjach udostępnionych po nagraniu tutorialu ukazały się istotne uzupełnienia/nowości:

 1. Wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.
 2. Możliwość uwzględnienia budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 3. Eksport świadectwa charakterystyki energetycznej do pliku XML celem jego zaimportowania do centralnego rejestru charakterystyk energetycznych.
  UWAGA! Z uwagi na brak w świadectwie lub inną składnię, niektóre pola w formularzu internetowym nie są importowane i wymagają ręcznego uzupełnienia. Są to następujące dane/pola:
  • Zdjęcie budynku,
  • pole: Przeznaczenie budynku,
  • pole: Budynek, w którym powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymianu sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej przekracza 250 m2,
  • pole: Nazwa organu zajmującego budynek,
  • pole: Powierzchnia zajmowana przez organ,
  • sekcja pól: Adres budynku,
  • pole: Rok oddania do użytkowania budynku opis,
  • pole: Ważne do (rrrr-mm-dd),
  • pole: Stacja meteorologiczna.
   1. Eksport do pliku XML

 4. Obliczenia wskaźnika LENI zgodnie z normą wyszczególnioną w artykule Wykaz norm i obliczeń.
  2. Obliczenia wskaźnika LENI