Rozdzielacze, zestawy i akcesoria rozdzielaczowe

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2021-10-11


Opis

Rozdzielacze są ważnym elementami w instalacjach ogrzewania i instalacjach wodociągowych. Elementy typu Rozdzielacz w programie InstalSystem 5 są dostępne w katalogach: Rur, Rur i kształtek oraz Systemów płaszczyznowych. Dodatkowo dla rozdzielacza istnieje możliwość narzucenia typu: Opory spoza katalogów. W instalacjach ogrzewania Rozdzielacz służy do równomiernego rozprowadzenia czynnika grzewczego do odbiorników i zrównoważenia obwodów instalacji. W instalacjach wodociągowych Rozdzielacz jest odpowiedzialny za równe rozdzielenie wody do zasilanych punktów czerpalnych.

Dla zakresu Instalacje grzewcze dostępne są następujące typy elementów Rozdzielacz:

 • pojedynczy: Rozdzielacz (Zasilanie) lub Rozdzielacz (Powrót)– tylko dla Konwekcyjne instalacje ogrzewania i chłodzenia (nie zawierające elementów płaszczyznowych);
 • Rozdzielacz podwójny (zasilanie i powrót);
 • Rozdzielacz dwuparametrowy - łączący układy wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe.

Rozdzielacz jest wstawiany i prezentowany w oknie Edytor 2D i Widok 3D wraz z elementami: Zestaw rozdzielaczowy i Szafka rozdzielacza. Wszystkie te elementy są skalowane zgodnie z ich rzeczywistymi wymiarami. Dodatkowo na rysunku jest rozróżniony typ szafki natynkowa lub podtynkowa, a przy włączonym trybie AUTO można ją przyciągnąć do elementów Ściana lub Pomieszczenie.
Zestaw rozdzielaczowy i System automatyki może zostać wybrany w oknie Dane ogólne na zakładce Rozdzielacze, ich osprzęt i automatyka w zależności od wymagań dotyczących jego funkcjonalności:

 • równoważenie rozdzielacza z innymi elementami występującymi w instalacji;
 • pomiar ciepła;
 • redukcja temperatury.

Program automatycznie dobiera akcesoria wchodzące w skład elementu Zestaw rozdzielaczowy, wielkość szafki rozdzielacza oraz odpowiednio dobiera siłowniki zamontowane na zaworach elementu Rozdzielacz. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznego wyboru z listy dostępnych szafek i akcesoriów przeznaczonych dla wybranego typu elementu Rozdzielacz. Do przykładowych akcesoriów, które mogą zostać dobrane automatycznie lub narzucone ręcznie należą:

 • zestawy zaworów kulowych,
 • liczniki ciepła,
 • zawory regulacyjne i równoważące,
 • niezbędne kształtki, adaptery i zestawy do prawidłowego podłączenia z rozdzielaczem,
 • inne (zaślepki, itp.).

Lokalizacja w programie

Ikony elementów Rozdzielacz są dostępne w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcjach:

 • Rozprowadzenie - instalacje cieplne dla zakresu Konwekcyjne:
  1. Element Rozdzielacz dla zakresu Konwekcyjne.

 • Rozprowadzenie - instalacje cieplne dla zakresów Podł./Ścienne i Sufitowe:
  2. Element Rozdzielacz dla systemów płaszczyznowych.

 • Rozprowadzenie - Wodociąg dla zakresu Instalacje wodociągowe:
  3. Element Rozdzielacz dla zakresu Instalacje wodociągowe.

Przykłady użycia

Domyślne typy dla elementów: Rozdzielacz, Zestaw rozdzielaczowy and Typ szafki rozdziel. mogą zostać określone w oknie Dane ogólne:

 • dla instalacji ogrzewania konwekcyjnego:
  4. Wybór domyślnych typów dla: Rozdzielacz, Zestaw rozdzielaczowy i Typ szafki rozdziel. w instalacjach ogrzewania konwekcyjnego.

 • dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego:
  5. Wybór typów domyślnych dla: Rozdzielacz, Zestaw rozdzielaczowy i Typ szafki rozdziel. w instalacjach płaszczyznowego.

 • dla instalacji wodociągowych:
  6. Wybór typu domyślnego dla elementu Rozdzielacz w instalacjach wodociągowych.

Rozdzielacze nisko- i wysokotemperaturowe

W instalacjach ogrzewania domyślne mogą zostać dobrane dwa typy rozdzielaczy:

 • rozdzielacze wysokotemperaturowe - w instalacjach ogrzewania konwekcyjnego z grzejnikami;
 • rozdzielacze niskotemperaturowe - w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego.

Domyślne dobrany typ elementu Rozdzielacz może zostać ręcznie zmieniony przez użytkownika w oknie Tabela danych:

7. Ręczny wybór typu dla elementu Rozdzielacz.


Ręczny dobór rozdzielacza dwuparametrowego i jego akcesoriów

Po wstawieniu Rozdzielacz dwuparametrowy wymagany jest wybór typu z listy, aby pojawiły się rozdzielacze składowe i punkty podłączeń.

Wybór liczby wyjść polega na wyborze produktu.

Ręczny wybór akcesoriów rozdzielacza

 1. Wybrać spośród dostępnych w liście wyboru taki Zestaw rozdzielaczowy, który ma zgodne z oczekiwaniami ułożenie punktów podłączenia.
 2. Zmienić Zestaw rozdzielaczowy na Inny.
 3. Wybrać ręcznie wymagane akcesoria rozdzielacza.
 4. W przypadku ręcznie zdefiniowanego zestawu akcesoriów należy ręcznie wybrać odpowiednią wielkość szafki!

Zmiana ułożenia

 1. Wybrać spośród dostępnych w liście wyboru pola Orientacja, odpowiednie ułożenie rozdzielacza:
  • standardowe ułożenie pionowe rozdzielacza:
   • odejścia z rozdzielacza skierowane w dół,
   • odejścia z rozdzielacza skierowane do góry.
  • ułożenie poziome rozdzielacza:
   • odejścia z rozdzielacza boczne, skierowane w tył,
   • odejścia z rozdzielacza boczne, skierowane w przód.
  • pionowe ułożenie belek rozdzielacza:
   • odejścia z rozdzielacza skierowane w prawo,
   • odejścia z rozdzielacza skierowane w lewo.

Zmiana orientacji Rozdzielacza Dwuparametrowego

Wybór orientacji polega na wyborze foldera rozdzielaczy lewych lub prawych, o ile dana orientacja istnieje w ofercie.

Etykieta

Etykieta Rozdzielacza Dwuparametrowego

Styl elementu i styl etykiety mają własne miejsce w drzewie stylów.
Więcej informacji na ten temat: Konfiguracja wyglądu elementów.

Tabelka rozdzielacza

Więcej informacji na ten temat: Tabelka rozdzielacza.

Dodatkowe informacje

Karty rozdzielaczy

 • Dla każdego rozdzielacza użytego w projekcie dostępna jest w oknie Wyniki karta rozdzielacza obejmująca kompletne wyniki obliczeń i zestawienie akcesoriów. Wydrukowana karta rozdzielacza może zostać umieszczona w szafce rozdzielacza.

Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków