Rozdzielacze dla systemów płaszczyznowych i ich akcesoria

Z HelpSystem
(Przekierowano z Rozdzielacz i jego akcesoria)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2021-04-23


Opis

Program oferuje możliwość automatycznego doboru wymaganych akcesoriów rozdzielacza, zdefiniowanych jako Zestaw rozdzielaczowy. Umożliwia też dobór prawidłowej wielkości szafki rozdzielacza, uwzględniając jego wielkość i akcesoria. Przykładowe akcesoria rozdzielacza dobierane automatycznie lub wybierane ręcznie:

 • zestawy zaworów kulowych,
 • liczniki ciepła,
 • zawory regulacyjne i równoważące,
 • niezbędne kształtki, adaptery i zestawy do prawidłowego podłączenia z rozdzielaczem,
 • inne (zaślepki, korki itp.)

Rozdzielacz jest wstawiany i prezentowany na rysunku wraz z Zestawem rozdzielaczowym i szafką rozdzielacza. Wszystkie te elementy są skalowane zgodnie z ich wymiarami rzeczywistymi. Dodatkowo szafka jest rozróżniona rysunkowo w zależności od tego czy jest natynkowa czy podtynkowa i można ją przyciągnąć do ścian czy obrysu pomieszczenia.
Wybór rodzaju automatyki zapewnia kontrolę pasujących siłowników montowanych na zaworach rozdzielacza.
W przypadkach nietypowych program pozwala na pełną dowolność w ręcznym wyborze akcesoriów rozdzielacza i wielkości szafki.


Istnieje również możliwość wstawienia elementu Rozdzielacz dwuparametrowy, który ma zastosowanie wyłącznie do ogrzewania. Składa się z:

 • belki wysokotemperaturowej (do zasilania grzejników),
 • zestawu mieszającego,
 • belki niskotemperaturowej,
 • opcjonalnego zestawu.

Połączenie z siecią zawsze odbywa się przez belkę wysokotemperaturową. Liczba wyjść nie jest dobierana automatycznie, a przypisana do konkretnego rozdzielacza.

Lokalizacja w programie

Elementy związane z użyciem rozdzielacza dostępne są na pasku Narzędzia główne. Są to:

 • Rozdzielacz
 • Tabelka rozdzielacza
 • Etykieta
  1. Wstawienie elementu Rozdzielacz, Rozdzielacz dwuparametrowy.

Przykłady użycia

Automatyczny dobór rozdzielacza i jego akcesoriów

Wybór predefiniowanego Zestaw rozdzielaczowy z listy dostępnych dla danego rozdzielacza gwarantuje kompletny dobór akcesoriów i poprawny dobór wielkości szafki rozdzielacza.

Ręczny dobór rozdzielacza dwuparametrowego i jego akcesoriów

Po wstawieniu Rozdzielacz dwuparametrowy wymaga wyboru typu z listy, aby pojawiły się rozdzielacze składowe i punkty podłączeń. Wybór liczby wyjść polega na wyborze produktu.


Ręczny wybór akcesoriów rozdzielacza

 1. Wybrać spośród dostępnych w liście wyboru taki Zestaw rozdzielaczowy, który ma zgodne z oczekiwaniami ułożenie punktów podłączenia.
 2. Zmienić Zestaw rozdzielaczowy na Inny.
 3. Wybrać ręcznie wymagane akcesoria rozdzielacza.
 4. W przypadku ręcznie zdefiniowanego zestawu akcesoriów należy ręcznie wybrać odpowiednią wielkość szafki!

Zmiana ułożenia

 1. Wybrać spośród dostępnych w liście wyboru pola Orientacja, odpowiednie ułożenie rozdzielacza:
  • standardowe ułożenie pionowe rozdzielacza:
   • odejścia z rozdzielacza skierowane w dół,
   • odejścia z rozdzielacza skierowane do góry.
  • ułożenie poziome rozdzielacza:
   • odejścia z rozdzielacza boczne, szafka otwierana do góry,
   • odejścia z rozdzielacza boczne, szafka otwierana w dół.

Zmiana orientacji Rozdzielacza Dwuparametrowego

Wybór orientacji polega na wyborze foldera rozdzielaczy lewych lub prawych, o ile dana orientacja istnieje w ofercie.

Etykieta


Etykieta Rozdzielacza Dwuparametrowego

Styl elementu i styl etykiety mają własne miejsce w drzewie stylów.
Więcej informacji na ten temat: Konfiguracja wyglądu elementów

Tabelka rozdzielacza


Tabelka rozdzielacza dwuparametrowego

Tabelka rozdzielacza przypisuje się do belki niskotemperaturowej lub wysokotemperaturowej, w razie potrzeby użyć dwukrotnie


Dodatkowe informacje

Karty rozdzielaczy

 • Dla każdego rozdzielacza użytego w projekcie dostępna jest w oknie Wyniki karta rozdzielacza obejmująca kompletne wyniki obliczeń i zestawienie akcesoriów. Wydrukowana karta rozdzielacza może zostać umieszczona w szafce rozdzielacza.

Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków