Przygotowanie struktury budynku - Wzajemnie przesunięte poziomy stropów

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-05-04


Opis

Artykuł opisuje możliwości przygotowania w programie struktury budynku w oparciu o wzajemnie przesunięte poziomy stropów.

Do tworzenia takiej struktury budynku nie należy używać funkcjonalności Ciąg kondygnacji.

Ciąg kondygnacji są dedykowane strukturze opartej tylko dla układu pomieszczeń ręcznych, czyli dla rozwiązania, które ma być bazą dla obliczania instalacji z wyłączeniem Obliczenia cieplne budynku.


Lokalizacja w programie

Konstrukcja budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  1. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  2. Obliczenia struktury budynku

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Układ pionowy kondygnacji, isproj
Układ pomieszczeń ręcznych, isproj
Generowanie ścian, stropów i dachów z pomieszczeń i obrysu budynku i dalsze prace edycyjne, isproj
Edycja zakresu ścian pionowych i etap końcowy, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 21.0
Niezbędne moduły Moduł bazowy
Straty ciepła
Zakres projektu Obliczenia cieplne budynku
Użyte katalogi

Katalog danych klimatycznych: Polska

Rodzaj budynku obiekt wielofunkcyjny
podpiwniczony
2-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń
Rysunki wynikowe


Przykłady użycia

 1. Wstawić Ciąg kondygnacji, w którym są przewidziane wszystkie możliwe kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Układ pionowy kondygnacji, isproj (patrz: Plik projektu).
  3. Zarządzanie kondygnacjami


  4. Obrys budynku

 2. Wykonać Generuj ściany, stropy i dachy z pomieszczeń i obrysu budynku korzystając z elementu Obrys budynku rozciągniętego na wszystkie kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Układ pomieszczeń ręcznych, isproj (patrz: Plik projektu)
  5. Obrys budynku

 3. Skorygować wielkości elementów Strop i Dach na odpowiednich kondygnacjach. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Generowanie ścian, stropów i dachów z pomieszczeń i obrysu budynku i dalsze prace edycyjne, isproj (patrz: Plik projektu)
 4. Skorygować elementy Ściana na kondygnacjach zmieniając ich zakres, aby obejmowały odpowiednie kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Edycja zakresu ścian pionowych i etap końcowy, isproj (patrz: Plik projektu)
  6. Obrys budynku