Przygotowanie struktury budynku - Wzajemnie przesunięte poziomy stropów

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2020-05-04


Opis

Artykuł opisuje możliwości przygotowania w programie struktury budynku w oparciu o wzajemnie przesunięte poziomy stropów.

Do tworzenia takiej struktury budynku nie należy używać funkcjonalności .

są dedykowane strukturze opartej tylko dla układu pomieszczeń ręcznych, czyli dla rozwiązania, które ma być bazą dla obliczania instalacji z wyłączeniem Obliczenia cieplne budynku.


Lokalizacja w programie

Konstrukcja budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  1. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  2. Obliczenia struktury budynku

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Układ pionowy kondygnacji, isproj
Układ pomieszczeń ręcznych, isproj
Generowanie ścian, stropów i dachów z pomieszczeń i obrysu budynku i dalsze prace edycyjne, isproj
Edycja zakresu ścian pionowych i etap końcowy, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 21.0
Niezbędne moduły Moduł bazowy
Straty ciepła
Zakres projektu Obliczenia cieplne budynku
Użyte katalogi

Katalog danych klimatycznych: Polska

Rodzaj budynku obiekt wielofunkcyjny
podpiwniczony
2-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń
Rysunki wynikowe


Przykłady użycia

 1. Wstawić , w którym są przewidziane wszystkie możliwe kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Układ pionowy kondygnacji, isproj (patrz: Plik projektu).
  3. Zarządzanie kondygnacjami


  4. Obrys budynku

 2. Wykonać Generuj ściany, stropy i dachy z pomieszczeń i obrysu budynku korzystając z elementu Obrys budynku rozciągniętego na wszystkie kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Układ pomieszczeń ręcznych, isproj (patrz: Plik projektu)
  5. Obrys budynku

 3. Skorygować wielkości elementów Strop i Dach na odpowiednich kondygnacjach. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Generowanie ścian, stropów i dachów z pomieszczeń i obrysu budynku i dalsze prace edycyjne, isproj (patrz: Plik projektu)
 4. Skorygować elementy Ściana na kondygnacjach zmieniając ich zakres, aby obejmowały odpowiednie kondygnacje. Ten etap, i dalsze czynności w ramach tego etapu, są przedstawione w pliku Edycja zakresu ścian pionowych i etap końcowy, isproj (patrz: Plik projektu)
  6. Obrys budynku