Przygotowanie struktury budynku - Utworzenie dachów różnej konstrukcji

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-02-09


Opis

Artykuł opisuje możliwości przygotowania w programie różnych konstrukcji dachów. Na konstrukcję dachu składają się elementy:

 • Dach,
 • Dodaj krawędź dachu,
 • Lukarna,
 • Okno dachowe.

Każdorazowa zmiana edycyjna wymaga wywołania Obliczenia struktury budynku, aby był widoczny efekt wprowadzonych zmian.
Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie struktury budynku

Lokalizacja w programie

Konstrukcja budynku

 • Ikony elementów i funkcji dotyczące konstrukcji budynku dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Konstrukcja przy włączonym zakresie edycji Konstrukcja.
  3. Elementy konstrukcji budynku

Obliczenia struktury budynku

 • Obliczenia struktury budynku dostępne są na pasku Narzędzia główne w sekcji Obliczenia.
  4. Obliczenia struktury budynku

Przykłady użycia

1. Utworzyć obrys połaci dachowej z wykorzystaniem elementu: Dach. Następnie narysować krawędzie dachu poprzez operację: Dodaj krawędź dachu oraz nadać zidentyfikowanym punktom charakterystycznym dachu odpowiednie rzędne.
Linie tworzące podział dachu można usunąć poprzez kliknięcie na Delete-ikon.png.
Czerwony kolor linii podziału dachu oznacza, że program nie może zrealizować podziału i należy skorygować rzędne punktów lub przebieg linii podziału.

 • dach jednospadowy,

 • dach dwuspadowy,

 • dach czterospadowy,

 • dach naczółkowy,

 • dach mansardowy.

 • dach o krzyżujących się połaciach.

2. Utworzyć dach z lukarną z wykorzystaniem elementu: Lukarna:

 • dach z lukarną jednospadową,

 • dach z lukarną wielospadową.