Projektowanie systemów płaszczyznowych z rozdziałem czynnika działkami

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania ogrzewania płaszczyznowego/chłodzenia płaszczyznowego bez wykorzystania rozdzielaczy. Zastosowanie obejmuje rozwiązanie podłączenia Powierzchni grzewczo-chłodzących w układzie Tichelmann'a. W przypadku potrzeby wzajemnego zrównoważenia poszczególnych Powierzchni grzewczo-chłodzących używana będzie standardowa armatura regulacyjna, umieszczana na działkach.
W programie istnieje również możliwość wykonania projektu z klasycznym połączeniem równoległym, w którym różnice oporów tras sieci są minimalizowane dzięki narzuceniu dużych średnic działek "magistralnych" (tzw. kolektor). Przykładowy projekt dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych - w tym przestrzeni otwartych, np. obiektów sportowych.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe .


Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia). Zostały określone dane domyślne z zakresu danych pomieszczeń, instalacji rozprowadzającej, systemów podłogowych.

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna
Przykładowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. Beta 30
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Heating system 5
Radiant loop systems 5
Zakres projektu Ogrzewanie płaszczyznowe
Użyte katalogi

Podstawowe systemy płaszczyznowe
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Rury i złączki PEX
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych

Rodzaj budynku rekreacyjno-sportowy obiekt publiczny
niepodpiwniczony
1-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Korty tenisowe, dwg
Zakres rysunków Rzut
Opracowany przez Logo-KMR.png
www.kmr-pe.pl
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf
Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Parametry montażu, pdf
Rysunki wynikowe Korty tenisowe, dwg
Korty tenisowe, pdf


Kroki do wykonania

Otwarcie nowego pliku projektu

 1. Uruchomić program InstalSystem 5.
 2. Otworzyć nowy projekt i wybrać preferowaną wersję pliku.
  Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją
 3. Wybrać odpowiedni szablon.
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

 1. Wczytać wymagane katalogi produktów do projektu.
 2. W sekcji Budynek i jego otoczenie/Dane pomieszczeń zadeklarować:
  • Typ pomieszczenia,
  • Domyślna θi,H,
  • Wskaźnik ΦPow,H,
 3. W sekcji Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych zaznaczyć opcję: Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
  1. Dane ogólne

 4. W sekcji Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Typy i dane domyślne uzupełnić:
  • Domyślne typy rur i Typ izolacji rur.
 5. W sekcji Instalacje cieplne/Systemy płaszczyznowe/Systemy podłogowe wybrać:
  • Domyślny system / sposób mocowania,
  • Domyślny typ rur,
  • Wariant ułożenia (Poj. meander),
  • Max. strata ciśn. pętli,
  • Wylewka,
  • Domyślna okładzina,
 6. W sekcji Instalacje cieplne/Systemy płaszczyznowe/Zwoje podać:
  • Max dł. rury w pętli.

W przykładowym projekcie przygotowanym na potrzeby tego artykułu, dla niektórych danych wymienionych powyżej (Domyślna θi,H, Max. strata ciśn. pętli, Max dł. rury w pętli), ustawione zostały niestandardowe wartości. Wartości te można odczytać z załączonego wynikowego pliku projektu[1], traktując je jako przykładowe.

Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne

Przygotowanie konstrukcji budynku

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie konstrukcji budynku

Edycja instalacji - system płaszczyznowy

 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do pomieszczeń.
 2. Ustalić orientację podziału Strefa pow. grzewczych/chłodzących wzdłuż jej krótszego boku.
 3. Podzielić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących w pionie/poziomie z dylatacjami.
 4. Narzucić Kryterium podziału: Strefa pow. grzewczych/chłodzących: Strata ciśnienia w pętli.

Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących

Obliczenia systemów płaszczyznowych

 1. Wykonać obliczenia systemów płaszczyznowych celem uzyskania podziału elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących na elementy: Pow. grzewczo-chłodząca wg zadanego Kryterium podziału.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Edycja danych elementów instalacji - źródło temperatury zasilania

 1. Po wykonaniu obliczeń wyświetlona zostaje tabela z danymi obwodów regulacji, znajdująca się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła. Umożliwia ona narzucenie odpowiedniej temperatury zasilania lub jej optymalizację.
  2. Dane obwodów regulacji

Edycja instalacji - łączenie elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących w układzie Tichelmanna

 1. Wstawić element Źródło, korzystając z przycisku Zamień na element graficzny znajdującego się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła. Wstawienie elementu Źródło z paska narzędzi może skutkować zmianą wartości temperatur zasilania ustawionych dla elementów wirtualnych istniejących w projekcie
  3. Zamień na element graficzny

 2. Połączyć ze sobą elementy Źródło, Strefa pow. grzewczych/chłodzących w układzie Tichelmanna rozrysowując sieć za pomocą elementów: Działka wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO oraz funkcję Automatycznie podłącz odbiorniki. W celu uzyskania układu Tichelmanna, po skorzystaniu z operacji Automatycznie podłącz odbiorniki wymagana jest ręczna korekta schematu instalacji.

Edycja danych elementów instalacji - rozprowadzenie

 1. Narzucić\zweryfikować średnice działek przyłączy włączonych do elementów: Pow. grzewczo-chłodząca.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Obliczenia i diagnostyka

 1. Przeprowadzić obliczenia projektu.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
  • komunikatów o niezrównoważeniu hydraulicznym obiegów - w celu ich eliminacji, zaleca się umieszczenie zaworów równoważących na obie gałęzie instalacji.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu