Projektowanie systemów płaszczyznowych z rozdziałem czynnika działkami

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania ogrzewania płaszczyznowego/chłodzenia płaszczyznowego bez wykorzystania rozdzielaczy. Zastosowanie obejmuje rozwiązanie podłączenia Powierzchni grzewczo-chłodzących w układzie Tichelmann'a. W przypadku potrzeby wzajemnego zrównoważenia poszczególnych Powierzchni grzewczo-chłodzących używana będzie standardowa armatura regulacyjna, umieszczana na działkach.
W programie istnieje również możliwość wykonania projektu z klasycznym połączeniem równoległym, w którym różnice oporów tras sieci są minimalizowane dzięki narzuceniu dużych średnic działek "magistralnych" (tzw. kolektor). Przykładowy projekt dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych - w tym przestrzeni otwartych, np. obiektów sportowych.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:

 • Systemy płaszczyznowe .


Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ogrzewanie płaszczyznowe w układzie Tichelmann'a (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia). Zostały określone dane domyślne z zakresu danych pomieszczeń, instalacji rozprowadzającej, systemów podłogowych.

Kroki do wykonania

Otwarcie nowego pliku projektu

 1. Uruchomić program InstalSystem 5.
 2. Otworzyć nowy projekt i wybrać preferowaną wersję pliku.
  Więcej informacji na ten temat: Zarządzanie projektami i aplikacją
 3. Wybrać odpowiedni szablon.
  Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

 1. Wczytać wymagane katalogi produktów do projektu.
 2. W sekcji Budynek i jego otoczenie/Dane pomieszczeń zadeklarować:
  • Typ pomieszczenia,
  • Domyślna θi,H,
  • Wskaźnik ΦPow,H,
 3. W sekcji Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych zaznaczyć opcję: Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
  1. Dane ogólne

 4. W sekcji Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Typy i dane domyślne uzupełnić:
  • Domyślne typy rur i Typ izolacji rur.
 5. W sekcji Instalacje cieplne/Systemy płaszczyznowe/Systemy podłogowe wybrać:
  • Domyślny system / sposób mocowania,
  • Domyślny typ rur,
  • Wariant ułożenia (Poj. meander),
  • Max. strata ciśn. pętli,
  • Wylewka,
  • Domyślna okładzina,
 6. W sekcji Instalacje cieplne/Systemy płaszczyznowe/Zwoje podać:
  • Max dł. rury w pętli.

W przykładowym projekcie przygotowanym na potrzeby tego artykułu, dla niektórych danych wymienionych powyżej (Domyślna θi,H, Max. strata ciśn. pętli, Max dł. rury w pętli), ustawione zostały niestandardowe wartości. Wartości te można odczytać z załączonego wynikowego pliku projektu[1], traktując je jako przykładowe.

Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne

Przygotowanie konstrukcji budynku

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie konstrukcji budynku

Edycja instalacji - system płaszczyznowy

 1. Wstawić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących do pomieszczeń.
 2. Ustalić orientację podziału Strefa pow. grzewczych/chłodzących wzdłuż jej krótszego boku.
 3. Podzielić elementy: Strefa pow. grzewczych/chłodzących w pionie/poziomie z dylatacjami.
 4. Narzucić Kryterium podziału: Strefa pow. grzewczych/chłodzących: Strata ciśnienia w pętli.

Więcej informacji na ten temat: Strefa powierzchni grzewczo-chłodzących

Obliczenia systemów płaszczyznowych

 1. Wykonać obliczenia systemów płaszczyznowych celem uzyskania podziału elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących na elementy: Pow. grzewczo-chłodząca wg zadanego Kryterium podziału.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Edycja danych elementów instalacji - źródło temperatury zasilania

 1. Po wykonaniu obliczeń wyświetlona zostaje tabela z danymi obwodów regulacji, znajdująca się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła. Umożliwia ona narzucenie odpowiedniej temperatury zasilania lub jej optymalizację.
  2. Dane obwodów regulacji

Edycja instalacji - łączenie elementów: Strefa pow. grzewczych/chłodzących w układzie Tichelmanna

 1. Wstawić element Źródło, korzystając z przycisku Zamień na element graficzny znajdującego się w oknie Dane ogólne w sekcji Instalacje cieplne/Źródła. Wstawienie elementu Źródło z paska narzędzi może skutkować zmianą wartości temperatur zasilania ustawionych dla elementów wirtualnych istniejących w projekcie
  3. Zamień na element graficzny

 2. Połączyć ze sobą elementy Źródło, Strefa pow. grzewczych/chłodzących w układzie Tichelmanna rozrysowując sieć za pomocą elementów: Działka wykorzystując tryb pracy w programie: AUTO i ORTO oraz funkcję Automatycznie podłącz odbiorniki. W celu uzyskania układu Tichelmanna, po skorzystaniu z operacji Automatycznie podłącz odbiorniki wymagana jest ręczna korekta schematu instalacji.

Edycja danych elementów instalacji - rozprowadzenie

 1. Narzucić\zweryfikować średnice działek przyłączy włączonych do elementów: Pow. grzewczo-chłodząca.

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Obliczenia i diagnostyka

 1. Przeprowadzić obliczenia projektu.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem:
  • stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń,
  • komunikatów o niezrównoważeniu hydraulicznym obiegów - w celu ich eliminacji, zaleca się umieszczenie zaworów równoważących na obie gałęzie instalacji.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu

Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunku do wydruku/eksportu