Projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji płaszczyznowych grzewczych/chłodniczych

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-20


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób projektowania instalacji płaszczyznowych z wykorzystaniem prefabrykowanych paneli sufitowych i ściennych z zastosowaniem do funkcji grzania i chłodzenia.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Systemy panelowe

Stan początkowy

Projekt zawiera strukturę budynku (kondygnacje, pomieszczenia) wraz z rysunkiem rzutu kondygnacji. Zostały określone wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń dla ogrzewania i chłodzenia.

Kroki do wykonania

Wczytanie katalogów i ustawienie domyślnych danych dla projektu

Okno Dane ogólne

PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Stan początkowy, isproj
Instalacja z systemem panelowym w budynku publicznym, isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. Beta 33
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Radiant heating system 5
Radiant cooling systems 5
Radiant panel systems 5
Zakres projektu Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Użyte katalogi

Podstawowe systemy płaszczyznowe
Neutr. panele sufitowe i ścienne
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Rury i złączki miedziane wg EN 1057
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Rodzaj budynku obiekt publiczny
podpiwniczony
2-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Podkład parter, dwg
Podkład piętro, dwg
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, xls
Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf
Wyniki obliczeń dla ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Parametry montażu, pdf
Rysunki wynikowe Piwnica, dwg
Parter, dwg
Piwnica, pdf
Parter, pdf


 1. Zakładka Zakres projektu - ustalić zakres projektu: Instalacje grzewcze/Instalacje chłodnicze.
 2. Zakładka Katalogi produktów – wczytać katalogi produktów wymagane do projektu.
 3. Zakładka Instalacje cieplne/Źródła – zweryfikować parametry: Domyślne zastosowanie źródła i temperaturę zasilania (θz,H/ θz,C pł.).
 4. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych - zaznaczyć opcję Dopuszczaj brak rozdzielaczy.
 5. Zakładka Instalacje cieplne/Instalacja rozprowadzająca/Rury i izolacje - typy i dane domyślne – uzupełnić domyślnie typ rur i izolacji, zweryfikować pozostałe dane.
 6. Zakładka Zarządzanie kondygnacjami – zweryfikować i uzupełnić podstawowe parametry:
  • Wysokość kondygnacji
  • Domyślną odległość od stropu działek rozprowadzenia czynnika do instalacji panelowej (ΔHdz, pan.)
  • Domyślną odległość od stropu działek do połączeń szeregowych paneli (ΔHdz,pan. szer.)
  • Domyślną odległość od stropu zawieszenia konstrukcji sufitu podwieszanego zintegrowanego z panelami (Strop podwieszany)
 7. Zakładka Systemy płaszczyznowe/Panele – uzupełnić domyślne typy i wielkości paneli sufitowych/ściennych.
Dla paneli połączonych szeregowo wartości graniczne różnicy temperatur dotyczą wychłodzenia dla pojedynczego panelu, ale jest to wartość średnia (w trybie grzania pierwszy panel będzie miał największe deltaT, a ostatni najmniejsze, ale średnia z tych wartości będzie w zadanym przedziale).

Więcej informacji na ten temat: Dane ogólne

Edycja instalacji - panele sufitowe i ścienne

Wstawianie paneli sufitowych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Sufitowe.
 2. Wstawić panel korzystając z ikony Panel sufitowy dostępnej w grupie Płaszczyznowe.
 3. Skorygować orientację poziomą i wielkość panelu.
 4. Wstawić kolejne panele dopasowując ich ułożenie względem poprzednich z wykorzystaniem trybów pracy program AUTO i ORTO oraz funkcji Kopiuj/Wklej.
 5. Zoptymalizować wzajemne położenie punktów podłączeń dla połączeń szeregowych pomiędzy panelami wykorzystując kombinację narzędzi: Obróć i Odbij w poziomie, Odbij w pionie.
 6. Połączyć ze sobą szeregowo pojedyncze panele za pomocą funkcji Połącz szeregowo. Po wybraniu funkcji Połącz szeregowo lewym przyciskiem myszy wskazać kolejne panele do szeregowego połączenia i zrealizować połączenie prawym przyciskiem myszy.

Wstawianie paneli ściennych i ich edycja graficzna

 1. Wybrać zakres edycji Podł./Ścienne.
 2. Wstawić panel korzystając z ikony Panel ścienny dostępnej w grupie Płaszczyznowe.
  2.Panel ścienny

 3. Wstawić kolejne panele dopasowując ich ułożenie względem poprzednich z wykorzystaniem trybów pracy program AUTO i ORTO oraz funkcji Kopiuj/Wklej.
  Więcej informacji na ten temat: Podstawowe elementy środowiska edycji graficznej
 4. Zoptymalizować wzajemne położenie punktów podłączeń dla połączeń szeregowych pomiędzy panelami wykorzystując kombinację narzędzi: Obróć i Odbij w poziomie, Odbij w pionie.
 5. Połączyć ze sobą szeregowo pojedyncze panele za pomocą funkcji Połącz szeregowo. Po wybraniu funkcji Połącz szeregowo lewym przyciskiem myszy wskazać kolejne panele do szeregowego połączenia i zrealizować połączenie prawym przyciskiem myszy.

Edycja danych paneli ściennych

Dla obliczeń wydajności cieplnej wg EN 1264:

 1. Zweryfikować temperatury po drugiej stronie przegrody, na której umieszczono panel ścienny.
  3. Temperatura po drugiej stronie

 2. Zweryfikować konstrukcję przegrody, na której umieszczono panel ścienny.
  4. Konstrukcja ściany grzewczo-chłodzącej

Obliczenia wstępne - diagnostyka pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować pokrycie potrzeb cieplnych pomieszczenia w:
  • oknie Diagnostyka przeglądając listę ostrzeżeń
  • oknie Wyniki na zakładkach Lista pomieszczeń - ogrzewanie/Lista pomieszczeń - chłodzenie
  • chmurce podpowiedzi wyświetlanej po ustawieniu kursora myszy w obszarze panelu

Korekta danych w celu dostosowania mocy uzyskanej do wymaganej

 1. Skorygować dane i parametry instalacji:
  • temperaturę zasilania w danych ogólnych dla źródła (θz,H/θz,C pł.)
  • wymagane wychłodzenie czynnika w panelu/zestawie paneli połączonych szeregowo (Δθwym,H).
   5. Korekta wychłodzenia czynnika w panelu/zestawie paneli połączonych szeregowo (Δθwym,H)

  • typ, wielkość i ilość paneli w instalacji.
 2. Ponownie przeliczyć projekt – zweryfikować wpływ wprowadzonych zmian na uzyskaną wydajność cieplną.

Edycja instalacji - uzupełnienie rysunków o instalację rozprowadzenia czynnika roboczego

 1. Po uzyskaniu zadowalających wyników pokrycia potrzeb cieplnych wprowadzić pozostałe elementy instalacji (źródło, działki, armaturę) i połączyć z instalacją panelową.
  Więcej informacji na ten temat: Rozprowadzenie instalacji

Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i zestawieniem

 1. Wykonać obliczenia dla zakresu ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego za pomocą ikony Suz-rh-cal-op.png znajdującej się w grupie Obliczenia.
 2. Zweryfikować diagnostykę i wyniki obliczeń, w szczególności:
  • Wymagane parametry źródła - okno Wyniki – zakładka Wyniki Ogrzewanie/Wyniki ogólne ogrzewania (analogicznie dla funkcji chłodu)
  • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji – okno Wyniki – zakładka Obiegi/Obiegi ogrzewanie/chłodzenie
  • Zestawienie materiałów - okno Wyniki – zakładka Zestawienie materiałów - ogrzewanie / chłodzenie
   Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka

Weryfikacja wizualna poprawności przebiegu instalacji w widoku 3D

 1. Otworzyć okno Widok 3D i zweryfikować przebieg instalacji, w razie konieczności zmodyfikować rzędne elementów i położenie punktów podłączeń. Po wprowadzonych korektach należy ponownie przeliczyć projekt.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji
  6. Widok 3D

Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu

 1. Zweryfikować styl rysunkowy panelu w 2D i 3D i szczegółowość informacji prezentowanych w etykiecie. Konfiguracja dostępna jest w oknie Dane ogólne.
 2. Wstawić i skonfigurować etykiety innych elementów instalacji (źródła, działek, armatury).
  Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku