Projektowanie na bazie pliku projektu z InstalSystem 4

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
EnergoSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2018-02-08


Opis

Artykuł opisuje sposób postępowania w wersji InstalSystem 5 w celu:

 • otwarcia pliku projektu z wersji InstalSystem 4 (format ISB),
 • rozwiązania problemów pojawiających się podczas otwarcia pliku.

Lokalizacja w programie

Otwieranie plików projektów z wersji InstalSystem 4 w wersji InstalSystem 5 jest realizowane przez funkcję Otwórz plik zarówno z poziomu programu InstalSystem 5 Zarządca jak i InstalSystem 5 Edytor.

Przykłady użycia

Otwarcie projektu w formacie ISB

Program otwiera plik projektu ISB zawsze w najnowszej zainstalowanej wersji InstalSystem 5.

Zakres importowanych danych i elementów

 • Zakres importowanych danych i elementów obsługiwanych przez InstalSystem 5.
  • Dane ogólne - poszczególne dane są propagowane do odpowiadających im pól w InstalSystem 5,
  • elementy struktury budynku: kondygnacje, ściany wraz z elementami zależnymi (okno, drzwi, otwór w ścianie), pomieszczenia i inne,
  • elementy instalacji: powierzchnie grzewcze, rozdzielacze, działki, przyłącza, zdalne połączenia, źródła, elementy armatury, piony, mieszacze, zawory, grzejniki, odbiorniki o narzuconym oporze, dylatacje i inne,
  • dane elementów konwertowane na dane elementów odpowiadających w InstalSystem 5,
  • dane elementów wymagane dla obliczeń cieplnych budynku, w tym:
   • normy i opcje obliczeń,
   • definicje przegród cieplnych (konstrukcje przegród),
   • ogólne dane budynku i jednostek budynku,
   • dane pomieszczeń (parametry wentylacji, ogrzewane/nieogrzewane, temperatura projektowa),
  • elementy opisowe i elementy wydruku: etykiety, tabele i inne,
 • Zakres nieimportowanych danych i elementów do InstalSystem 5.
  • arkusze robocze typu Rozwinięcie,
  • pola danych elementów niewystępujących w InstalSystem 5,
  • podkłady wygenerowane poprzez program Sklejacz skanów,
  • elementy: zawór 3-drogowy; zawór 4-drogowy; mieszacz typu 2 zawory, pompa na mieszaniu,
  • przegrody logiczne (tabelaryczne i graficzne),
  • elementy instalacji z nieobsługiwanych zakresów obliczeń i zastosowań,
  • elementy utworzone na arkuszu roboczym typu Rozwinięcie.

Weryfikacja komunikatów diagnostyki po otwarciu pliku

 • Weryfikacja diagnostyki o wyłączeniu nieobsługiwanych zakresów obliczeń.
  1. Nieobsługiwane zakresy obliczeń

 • Weryfikacja diagnostyki brakujących katalogów.
  2. Brakujące katalogi

 • Weryfikacja diagnostyki nieimportowanych danych i elementów.
  3. Dane i elementy nie importowane

 • Weryfikacja diagnostyki importowanych, a nieobsługiwanych danych i elementów.
  4. Dane i elementy nie obsługiwane

Weryfikacja danych i elementów po otwarciu pliku

Część danych ma status 4File-pencil.png informujący, że wartość pola jest narzucona.

 • Weryfikacja w oknie Dane ogólne, w szczególności:
  • Informacje o projekcie,
  • włączony oczekiwany Zakres obliczeń,
  • Katalogi użyte w projekcie,
  • Wybrane elementy z sekcji Instalacja rozprowadzająca:
   • Typy i dane domyślne,
   • Opcje doboru rur i izolacji.
  • Systemy płaszczyznowe:
   • Systemy podłogowe.
 • Weryfikacja struktury budynku.
  • istnienia elementów konstrukcji budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany, przegrody poziome, okna, drzwi,
  • parametrów ścian (grubości) i okien/drzwi (wymiary) względem pliku źródłowego,
  • weryfikacja przy użyciu Widok 3D i w Dane ogólne / Zarządzanie kondygnacjami:
   • prawidłowej orientacji kondygnacji względem siebie,
   • poprawnie wyświetlanych elementów zależnych (okna, drzwi) i ich lokalizacja jak w pliku źródłowym,
   • obszary zajmowane przez pomieszczenia są identyczne jak w pliku źródłowym,
   • pomieszczenia się nie pokrywają,
   • pomieszczenia wielokondygnacyjne są zgodne ze stanem oczekiwanym.
 • Weryfikacja instalacji.
  • powierzchnie grzewcze - są automatycznie konwertowane na elementy Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących,
  • rozdzielacze - Zestaw rozdzielaczowy jest ustawiany na Inny,
  • działki i przyłącza,
  • mieszacze - wycofanie mieszacza typu 2 zawory, pompa na mieszaniu spowoduje nieciągłość w instalacji,
  • odbiorniki o narzuconym oporze,
  • Zdalne połączenie - brak obsługi arkuszy roboczych typu Rozwinięcie spowoduje nieciągłość instalacji ,
  • piony,
  • źródła.
 • Weryfikacja wyglądu elementów.
  • styl graficzny,
  • wygląd i zawartość etykiet.

Weryfikacja danych po otwarciu pliku z danymi do obliczeń obciążenia cieplnego budynku

 • Weryfikacja struktury budynku.
 • Weryfikacja danych pomieszczeń.
  • sprawdzić w oknie OZC zgodność danych pomieszczeń z plikiem źródłowym:
   • Typ,
   • Symbol,
   • Sposób obliczania Phi,
   • Theta_i,H,
   • Status: ogrzewane/nieogrzewane,
   • przynależność do Jednostka budynku,
   • dane w ramce Wentylacja dla strat ciepła
 • Weryfikacja przegród logicznych.
  • pomieszczenia mają przegrody logiczne - sprawdzić w oknie OZC oraz w Przeglądarka projektu na zakresie OZC.
 • Weryfikacja definicji przegród.
  • sprawdzić w oknie Przeglądarka projektu na zakresie OZC obecność definicji przegród - przegrody chłodzące z InstalSystem 4 o właściwościach wpisanych wprost do tabeli pomieszczenia (bez pośrednictwa definicji) generują w InstalSystem 5 automatycznie własne definicje.

Uzupełnienie danych i elementów po otwarciu pliku

Po weryfikacji komunikatów diagnostyki oraz danych i elementów kontynuacja pracy w wersji InstalSystem 5 może wymagać:

 • uzupełnienia zdalnych połączeń i ich skorygowanie z uwagi na brak importu arkuszy roboczych typu Rozwinięcie,
 • uzupełnienia instalacji o elementy nieimportowane, a niezbędne z punktu widzenia dalszej pracy z projektem,
 • zastąpienia elementów nieimportowanych poprzez zastosowanie ekwiwalentów tych elementów w InstalSystem 5,
 • uzupełnienia struktury budynku o brakujące elementy,
 • wywołania Obliczenia struktury budynku w celu wygenerowania przegród logicznych niezbędnych dla zakresu Obliczenia cieplne budynku,
 • odnowienie utraconych przypisań definicji przegród do przegród logicznych.