Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym

Z HelpSystem
Skocz do: nawigacja, szukaj
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE
Ostatnia aktualizacja 2020-01-16


Zakres lekcji

W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduły:
  • Instalacje wodociągowe
  • Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych
 • Zalecane: katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji
PRZYKŁADOWY PROJEKT W INSTALSYSTEM
Pliki projektu

Jak przeliczyć pobrany plik?

Instalacja wodociągowa w budynku jednorodzinnym stan początkowy, isproj
Instalacja wodociągowa pierścieniowa w budynku jednorodzinnym , isproj
Opracowano na InstalSystem 5 Rev. 17.0
Niezbędne moduły InstalSystem basis
Tap water systems
Tap water extensions
Zakres projektu Instalacje wodociągowe
Użyte katalogi

Rury stalowe średnie DIN 2440
Rury i kształtki PEX wg EN ISO 15875
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Normowe punkty czerpalne i przybory
Armatura różna dowolnego producenta
Katalog izolacji standardowych
Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Rodzaj budynku obiekt mieszkalny
podpiwniczony
3-kondygnacyjny
Konstrukcja budynku Podkład - wszystkie rzuty, dwg
Zakres rysunków Rzuty
Opracowany przez Logo-instalsoft-new.png
www.instalsoft.com
Zastrzeżenia prawne Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu
Wyniki obliczeń Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf
Zestawienie materiałów, pdf
Rysunki wynikowe Wszystkie kondygnacje, dwg
Piwnice, pdf
Parter, pdf
Poddasze, pdf


Stan początkowy

Plik w stanie początkowym znajduje się w Tabeli projektu i zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze.
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej

Kroki do wykonania

Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu

 1. Uruchomić aplikację.
 2. Wczytać plik projektu Instalacja wodociągowa w budynku jednorodzinnym stan początkowy, isproj.

Edycja instalacji

 1. Przejść na kondygnację numer 1.
 2. Narysować działki wody ciepłej i zimnej, tak by instalacja w pomieszczeniu 1.5 stworzyła pierścień.
  1.Zamknięcie instalacji w pierścień.

 3. Zaznaczyć obszar z odbiornikami za pomocą myszy i wybrać Automatycznie podłącz odbiorniki w systemie trójnikowym.

 4. W razie konieczności odpowiednio zmodyfikować rzędne działek, tak by obejść drzwi. W tym celu należy wstawić dodatkowe punkty podziału działki przechodzącej przez otwór drzwiowy.
  Należy narzucić im odpowiednią rzędną. Poprawność narzuconych wartości zweryfikować w oknie Widok 3D.
  2. Obejście otworu drzwiowego


 5. Zweryfikować poprawność zamknięcia obiegu cyrkulacji na tym piętrze.
  3. Zamknięcie obiegu cyrkulacji na pierwszym piętrze

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia Instalacje wodociągowe za pomocą ikony Tap-water-Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka