Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2023-07-14


Zakres lekcji

W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduły:
  • Instalacje wodociągowe
  • Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych
 • Zalecane: katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji

Plik projektu

Plik projektu wykorzystywany w tej lekcji: Ciepła i zimna woda w systemie pierścieniowym w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji).

Stan początkowy

Plik w stanie początkowym znajduje się w Tabeli projektu i zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze.
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej

Kroki do wykonania

Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu

 1. Uruchomić aplikację.
 2. Wczytać plik projektu Instalacja wodociągowa w budynku jednorodzinnym stan początkowy, isproj.

Edycja instalacji

 1. Przejść na kondygnację numer 1.
 2. Narysować działki wody ciepłej i zimnej, tak by instalacja w pomieszczeniu 1.5 stworzyła pierścień.
  1.Zamknięcie instalacji w pierścień.

 3. Zaznaczyć obszar z odbiornikami za pomocą myszy i wybrać Automatycznie podłącz odbiorniki w systemie trójnikowym.

 4. W razie konieczności odpowiednio zmodyfikować rzędne działek, tak by obejść drzwi. W tym celu należy wstawić dodatkowe punkty podziału działki przechodzącej przez otwór drzwiowy.
  Należy narzucić im odpowiednią rzędną. Poprawność narzuconych wartości zweryfikować w oknie Widok 3D.
  2. Obejście otworu drzwiowego


 5. Zweryfikować poprawność zamknięcia obiegu cyrkulacji na tym piętrze.
  3. Zamknięcie obiegu cyrkulacji na pierwszym piętrze

Weryfikacja poprawności struktury instalacji

 1. Zweryfikować poprawność struktury instalacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2).
 2. Zweryfikować poprawność struktury instalacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D.
  Więcej informacji na ten temat: Weryfikacja poprawności struktury instalacji

Obliczenia i diagnostyka

 1. Wywołać obliczenia Instalacje wodociągowe za pomocą ikony Tap-water-Calculator.png znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
 2. Zweryfikować wyniki obliczeń.

Więcej informacji na ten temat: Obliczenia i diagnostyka.


Wygenerowanie rozwinięć

Rozwinięcie zostanie wygenerowane automatycznie. Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji.

4. Rozwinięcie ­ .BIM - Eksport instalacji do modelu IFC

Wywołaj okno eksportu za pomocą ikony Eksport pliku IFC, dostępnej na pasku Narzędzia główne, gdy aktywna jest zakładka Edytora 2D Wydruk.

5. Eksport pliku IFC.


Więcej informacji na ten temat: BIM - Eksport danych instalacji i konstrukcji z projektu do modeli IFC.