Podłoga grzewcza z ogranicznikiem temperatury powrotu

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu FUNKCJA I NARZĘDZIE
Ostatnia aktualizacja 2022-06-07


Opis

Projekt ogrzewania, w którym wybrane podłogi grzewcze są zasilane bezpośrednio z sieci wysokoparametrowej może zostać wykonany w programie InstalSystem 5 z wykorzystaniem elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących, o typie:

 • Z ogr. temp. powrotu
 • Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika.

Wskazane powyżej typy Strefa podłóg grzewczych/chłodzących nie podlegają automatycznemu podziałowi, zawierają tylko jeden element Powierzchnia grzewczo - chłodząca, czyli jedną pętlę.

Lokalizacja w programie

 • Ikony elementu Podłoga dostępne są w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Płaszczyznowe dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne.
  1. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących.

 • Wybór typu dla wstawionego elementu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących jest możliwy w oknie Tabela danych w polu Typ Strefy PG/Ch.
  2. Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących: Z ogr. temp. powrotu i Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika.

Przykład użycia

Edycja i ustawienia parametrów

Wstawianie elementu i wybór typu funkcjonalnego

Parametry eksploatacyjne

Parametry konstrukcyjne

Strefy brzegowe

Obliczenia

 • Dla elementów Strefa podłóg grzewczych/chłodzących Z ogr. temp. powrotu i Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika istnieje możliwość zmiany wyznaczonej wartości Odstęp układania w oknie Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.
  Więcej informacji na ten temat: Interaktywne obliczenia systemów płaszczyznowych.

Strefa podłóg grzewczo-chłodzących z ogranicznikiem temperatury powrotu

 • Element Strefa podłóg grzewczych/chłodzących Z ogr. temp. powrotu należy podłączyć przy pomocy elementów Działka do instalacji c.o. wysokoparametrowej, zasilającej elementy Grzejnik i inne odbiorniki Konwekcyjne, podłączonej do elementu Źródło o zastosowaniu Ogrzewanie. Na działce powrotnej z elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących należy wstawić Zawór typu Ogranicznik temperatury powrotu.

 • Dla Strefa podłóg grzewczych/chłodzących Z ogr. temp. powrotu włączona opcja Twórz połączenia wirtualne, gdy brak graficznych z zakładki Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych w oknie Dane ogólne jest ignorowana.

Strefa podłóg grzewczo-chłodzących z ogranicznikiem temperatury powrotu zasilana z powrotu grzejnika

 • Element Strefa podłóg grzewczych/chłodzących Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika należy podłączyć do instalacji c.o. wysokoparametrowej, zasilającej elementy Grzejnik i inne odbiorniki Konwekcyjne, podłączonej do elementu Źródło o zastosowaniu Ogrzewanie w następujący sposób:
  • Zasilanie dla Strefa podłóg grzewczych/chłodzących - przy pomocy elementu Działka typu Połączenie szeregowe podłączonego do powrotu elementu Grzejnik.
   Uwaga! Działka typu Połączenie szeregowe musi zostać poprowadzona poza obszar elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących i podłączona do jego krawędzi od strony zewnętrznej. W typowych instalacjach, Grzejnik znajduje się bezpośrednio nad elementem Strefa podłóg grzewczych/chłodzących i najprostsze połączenie "od wewnątrz pomieszczenia" nie jest na chwilę obecną obsługiwane w programie.
  • Powrót - przy pomocy elementu Działka typu Powrót, włączając go bezpośrednio do sieci powrotnej z grzejników i innych odbiorników konwekcyjnych. Na działce powrotnej z elementu Strefa podłóg grzewczych/chłodzących należy wstawić Zawór typu Ogranicznik temperatury powrotu.

 • Dla Strefa podłóg grzewczych/chłodzących Z ogr. temp. powrotu zasil. z powrotu grzejnika' włączona opcja Twórz połączenia wirtualne, gdy brak graficznych z zakładki Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych w oknie Dane ogólne jest ignorowana.