Obliczanie wydajności chłodniczej dla systemu płaszczyznowego (podłogowego, ściennego lub sufitowego)

Z HelpSystem
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Produkt InstalSystem 5
Typ artykułu LEKCJA PROJEKTOWANIA
Ostatnia aktualizacja 2020-02-23


Zakres lekcji

Artykuł prezentuje sposób wykonania za pomocą InstalSystem 5 obliczeń wydajności chłodniczej dla systemu płaszczyznowego dowolnego rodzaju (podłogowego, ściennego lub sufitowego), zaprojektowanego w oparciu o dowolną z dostępnych w programie konstrukcji (system mokry, suchy lub system panelowy).

Potrzebne moduły i konfiguracja programów

 • Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
  • Systemy chłodnicze

Webinaria

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z naszych webinariów zawierającym tematykę opisaną w tym artykule:


Wskazane webinaria poruszają tematykę omawianą w tym artykule, nie stanowią natomiast nagrania przebiegu lekcji.

Kroki do wykonania

Wybranie zakresu obliczeń

 1. Wybrać zakres obliczeń Instalacje chłodnicze i Instalacje grzewcze przechodząc na zakładkę Dane ogólne, a następnie do pozycji Zakres projektu.
  1. Project scope

Ustawienia dla źródła

 1. Przejść do Dane ogólne/Instalacje cieplne/Źródła.
 2. Ustawić Domyślne zastosowanie źródła na Ogrzewanie i wydajność chłodnicza.
 3. Narzucić Domyślną temperaturę zasilania źródła (lub indywidualnie w elemencie Tabela danych źródła).
  2. Ustawienia źródła

Weryfikacja danych

 1. Przejść do Dane ogólne/Budynek i jego otoczenie/Dane klimatyczne.
 2. Zweryfikować domyślne wartości danych: Temperatura zewnętrzna dla ogrzewania oraz Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia.
  3. Dane klimatyczne

 3. Opcjonalnie zweryfikować wskaźniki zapotrzebowania na moc cieplną/chłodniczą, deklarowane na zakładce Dane ogólne/Budynek i jego otoczenie/Dane pomieszczeń.

Wykonanie obliczeń i analiza wyników

1. Przeprowadzić obliczenia zgodnie z Obliczenia i diagnostyka.